Erbjudande om förskoleklass

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

I början av året, det år ditt barn fyller sex år, får du information om förskoleklass. Ditt barn erbjuds då plats i förskoleklassen på den skola barnet tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Förskoleklassen börjar i samband med höstterminens skolstart samma år.

Skolval förskoleklass

Är du nöjd med det erbjudande du fått behöver du inte göra något. Vi räknar med att du tackar ja till platsen och skolan kommer under våren kontakta dig för mer information.

Har ditt barn fått plats på Broholmskolan?

Är du nöjd med placeringen på Broholmskolan behöver du inte höra av dig. Vill du däremot byta till den kommunala skola som barnet erbjudits måste du meddela oss. Sista dag att meddela oss finns angivet på det erbjudande om förskoleklass som barnet fått.

Har ditt barn fått plats på annan skola?

Har ditt barn fått plats på en skola utanför Lidköpings kommun? Då vill vi att du meddelar oss på att du tackar nej. Sista dag att tacka nej finns angivet på det erbjudande om förskoleklass som barnet fått.

Förskoleklassen är obligatorisk

Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn i Sverige. Skolplikten gäller från och med det år barnen fyller sex år och alla måste gå i skolan i minst tio år.

Önskemål om annan skola

Önskar du att ditt barn ska gå på en annan skola än den barnet tillhör enligt kommunens uppdagningsområden? Då gör du en ansökan via e-tjänsten Skolval för grundskolan. Var noga med att du uppger rätt period/läsår.

Vårdnadshavarna måste vara överens

Finns det fler än en vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna vara överens. En vårdnadshavare ansöker och den andra vårdnadshavaren måste bekräfta ansökan för att den ska bli giltig. Instruktioner finns på e-tjänsten. Hör av dig till oss om du behöver hjälp.

Skolskjuts

Eleven erbjuds alltid plats på den skola som eleven tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Vid val av annan skola  får du räkna med att stå för eventuella resekostnader. Det gäller också om eleven är bosatt i annan kommun.

Sista ansökningsdag

Datum för sista ansökningsdag finns angivet i erbjudandet som barnens vårdnadshavare får. Inför läsåret 18/19, för barn födda 2012, är sista ansökningsdag 25 januari.

Förskoleplatsen avslutas 31 juli

Har ditt barn idag plats i förskola eller i pedagogisk omsorg i kommunens regi och ska börja i förskoleklass? Då avslutas platsen automatiskt den 31 juli. (Gäller inte plats på vår dygnet-runt-öppna verksamhet Gröna Fyren).

Fritids

Behöver du fritids?

Du kan ansöka om skolbarnsomsorg, i form av fritidshem, på den skola där barnet ska gå. Skoltiden kan variera något från skola till skola men ligger vanligtvis mellan klockan 08.00-13.00. Om du arbetar eller studerar och har behov av omsorg före och/eller efter skoltiden ansöker du om plats i fritidshem. För barn som ska börja förskoleklass bör ansökan till fritids göras före 31 mars.

 Ansökan till fritids

Ansökan gör du via e-tjänsten Självservice förskola och fritids.

Önskemål om annan skola

Barnen erbjuds alltid plats på den skola som barnen tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Du har möjlighet att önska annan skola för ditt barn än den som barnet erbjudits. Om du önskar att ditt barn ska gå i en annan skola gör du en ansökan via vår e-tjänst Skolval för grundskolan. Sista ansökningsdag finns angivet på det erbjudande om förskoleklass som barnet fått.

I första hand måste skolan ta emot de barn som bor inom skolans upptagningsområde. Vid val av annan skola får du räkna med att stå för eventuella resekostnader.

Tidig start i grundskolan

Som sjuåring kommer ditt barn skrivas in i grundskolan. Du har möjlighet att välja att ditt barn ska börja grundskolan redan vid sex års ålder. Om du önskar att din sexåring ska börja grundskolan, tar du kontakt med ansvarig rektor som kan svara på dina frågor och ge stöd i beslutet. Du måste även göra en ansökan via vår e-tjänst Skolval för grundskolan. Sista ansökningsdag finns angivet på det erbjudande om förskoleklass som barnet fått.

Behöver du fritids?

Du kan ansöka om skolbarnsomsorg, i form av fritidshem, på den skola där barnet ska gå. Skoltiden kan variera något från skola till skola men ligger vanligtvis mellan klockan 08.00-13.00. Om du arbetar eller studerar och har behov av omsorg före och/eller efter skoltiden ansöker du om plats i fritidshem. För barn som ska börja förskoleklass bör ansökan till fritids göras före 31 mars.

 Ansökan till fritids

Ansökan gör du via e-tjänsten Självservice förskola och fritids.