Inför årskurs 7

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

I slutet av året i årskurs sex får eleverna information om kommunens 7-9-skolor och de olika inriktningar som finns. Inför årskurs sju är eleven alltid garanterad en plats på den skola som eleven tillhör enligt skolornas upptagningsområden.

14

Det finns även en möjlighet att ansöka om plats på en annan skola eller att söka en speciell inriktning. Är eleven intresserad av en viss inriktning? Kanske vill hon eller han byta miljö eller har många kompisar på en annan skola. Skolorna måste i första hand ta emot de elever som tillhör skolan enligt skolornas upptagningsområden. Sista dag att ansöka finns angivet i den informationsbroschyr som eleven fått.

Den här skolan tillhör eleven:

Dalängskolan: Elever från Otterstad skola, Örslösa skola, Tuns skola, Stenportskolan, Stenhammarskolan, Sjölunda skola
Fredriksdalskolan: Elever från Vinningaskolan, Wennerbergskolan, Lidåkerskolan, Östbyskolan
Rudenschöldskolan: Elever från Månesköldskolan, Råda skola, Järpås skola, Salebyskolan, Lilleskogs skola

Byta skola eller söka en inriktning

Det är endast de elever som vill byta skola eller söka en inriktning som ska göra en ansökan. Vill eleven gå på din tilldelade skola utifrån skolornas upptagningsområden behöver ingen ansökan göras.

Önskar eleven gå på en annan skola eller vill söka en inriktning gör du en ansökan via e-tjänsten Skolval för grundskolan. Var noga med att du uppger rätt period/läsår.

Vårdnadshavarna måste vara överens

Finns det fler än en vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna vara överens. En vårdnadshavare ansöker och den andra vårdnadshavaren måste bekräfta ansökan för att den ska bli giltig. Instruktioner finns på e-tjänsten. Hör av dig till oss om du behöver hjälp.

Skolskjuts

Eleven erbjuds alltid plats på den skola som eleven tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Vid val av annan skola  får du räkna med att stå för eventuella resekostnader. Det gäller också om eleven är bosatt i annan kommun.

Elever på annan skola

Går eleven på Broholmskolan eller på en skola utanför Lidköpings kommun och vill börja på Dalängskolan, Rudenschöldskolan eller Fredriksdalskolan? Då måste en ansökan göras. Sista dag att ansöka finns angivet i den informationsbroschyr som eleven fått.

Elever folkbokförda i annan kommun

Vårdnadshavare till elever som är folkbokförda i annan kommun men som önskar gå i Lidköpings kommun i årskurs 7-9 måste göra en ansökan. Det här gäller även om eleven idag går i årskurs 6 på en skola i Lidköpings kommun.

Sista ansökningsdag

Datum för sista ansökningsdag finns angivet i broschyren som elevernas vårdnadshavare får. Inför läsåret 18/19, för elever födda 2005, är sista ansökningsdag 28 januari 2018.

Informationskvällar 2018

Informationskvällar 2018

Inför skolvalet anordnas informationskvällar på respektive skola.

Rudenschöldskolan: 15 januari klockan 18:00 i Samlingssalen
Fredriksdalskolan: 16 januari klockan 18:00 i Aulan
Dalängskolan: 17 januari klockan 18:00 i Aulan

Det här händer efter skolvalet

När skolvalet är slut försöker varje skola tillgodose alla förstahandsval. Om det finns fler sökande till en skola än vad det finns plats gör skolan ett urval enligt vissa antagningsregler. I första hand tillämpas närhetsprincipen. Det betyder att du är garanterad en plats på den skola du tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Om du önskar gå på en skola som inte tillhör ditt upptagningsområde görs en bedömning utifrån vilka ekonomiska och organisatoriska svårigheter detta kan medföra för den aktuella skolan. Hänsyn tas också utifrån elevers trygghet och studiero.

Placeringsbesked

När alla skolplaceringar är klara får du information om detta. Får du ett erbjudande om plats, loggar du in på e-tjänsten för skolvalserbjudande och tackar ja till din skolplacering.

Informationskvällar 2018

Inför skolvalet anordnas informationskvällar på respektive skola.

Rudenschöldskolan: 15 januari klockan 18:00 i Samlingssalen
Fredriksdalskolan: 16 januari klockan 18:00 i Aulan
Dalängskolan: 17 januari klockan 18:00 i Aulan