Skolval

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Här kan du läsa om vad som gäller inför olika skolval. Den här sidan vänder sig till vårdnadshavare som fått erbjudande om förskoleklass för sitt barn eller som har ett barn som fått information om våra 7-9-skolor. Här finns också information för dig som vill byta skola eller som är på väg att flytta till Lidköping.

E-tjänsterna är stängda på grund av uppdateringar en gång i månaden. Ytterligare information finns under fliken Stängt för uppdateringar.

Skolvalsansökan / bekräfta skolvalsansökan

Skolvalsansökan / bekräfta skolvalsansökan

Här kan du som vårdnadshavare göra en skolvalsansökan

Tänk på att välja rätt läsår/period.

Har barnets andra vårdnadshavare gjort en ansökan kan du bekräfta (godkänna) den här.

Har du inte möjlighet att skaffa E-legitimation kontaktar du Lidköpings kommun.

Vårdnadshavarna måste vara överens

Har eleven två vårdnadshavare måste båda vara överens. En vårdnadshavare ansöker och den andra vårdnadshavaren måste bekräfta ansökan för att den ska bli giltig. Instruktioner finns på e-tjänsten. Hör av dig till Lidköpings kommun om du behöver hjälp.

Är eleven bosatt i annan kommun?

Om eleven eller någon av vårdnadshavarna är bosatt i annan kommun behöver du kontakta Lidköpings kommun innan du gör ansökan.

Tacka ja eller nej till erbjudande

Tacka ja eller nej till erbjudande

Här tackar du som vårdnadshavare ja eller nej till erbjudande om skola

Välj fliken med barnets namn och länken Svara på skolvalserbjudande.

Det räcker att en av vårdnadshavarna svarar på erbjudandet.

Byta skola eller flytta hit

Önskar du byta skola för ditt barn eller är ni på väg att flytta till Lidköping?

Då gör du en skolvalsansökan. Du hittar e-tjänsten under fliken Skolvalsansökan. Var noga med att du uppger rätt period/läsår.

Kontakta rektor

Kontakta även rektor för den skola där du önskar att barnet ska börja.

Vårdnadshavarna måste vara överens

Finns det fler än en vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna vara överens. En vårdnadshavare ansöker och den andra vårdnadshavaren måste bekräfta ansökan för att den ska bli giltig. Instruktioner finns på e-tjänsten. Hör av dig till Lidköpings kommun om du behöver hjälp.

Är eleven bosatt i annan kommun?

Om eleven eller någon av vårdnadshavarna är bosatt i en annan kommun kontaktar du Lidköpings kommun innan du gör din ansökan.

Erbjudande om förskoleklass

Erbjudande om förskoleklass

I början av året, det år ditt barn fyller sex år, får du information om förskoleklass. Ditt barn erbjuds då plats i förskoleklassen på den skola barnet tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Förskoleklassen börjar i samband med höstterminens skolstart samma år.

Är du nöjd med det erbjudande du fått behöver du inte göra något. Vi räknar med att du tackar ja till platsen och skolan kommer under våren kontakta dig för mer information.

Har ditt barn fått plats på Broholmskolan?

Är du nöjd med placeringen på Broholmskolan behöver du inte höra av dig. Vi har fått besked om vilka barn som Broholmskolan tar emot. Vill du däremot ändra dig och byta till den kommunala skola som barnet erbjudits måste du meddela Lidköpings kommun. Sista dag att meddela oss finns angivet på det erbjudande om förskoleklass som barnet fått.

Har ditt barn fått plats på annan skola?

Har ditt barn fått plats på en skola utanför Lidköpings kommun? Då vill vi att du meddelar Lidköpings kommun att du tackar nej. Sista dag att tacka nej finns angivet på det erbjudande om förskoleklass som barnet fått.

Förskoleklassen är obligatorisk

Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn i Sverige. Skolplikten gäller från och med det år barnen fyller sex år och alla måste gå i skolan i minst tio år.

Önskemål om annan skola

Barnen erbjuds alltid plats på den skola som barnen tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Du har möjlighet att önska annan skola för ditt barn än den som barnet erbjudits. Om du önskar att ditt barn ska gå i en annan skola gör du en skolvalsansökan. Du hittar e-tjänsten under fliken Skolvalsansökan. Var noga med att du uppger rätt period/läsår. Sista ansökningsdag finns angivet på det erbjudande om förskoleklass som barnet fått.

I första hand måste skolan ta emot de barn som bor inom skolans upptagningsområde. Vid val av annan skola får du räkna med att stå för eventuella resekostnader.

Vårdnadshavarna måste vara överens

Finns det fler än en vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna vara överens. En vårdnadshavare ansöker och den andra vårdnadshavaren måste bekräfta ansökan för att den ska bli giltig. Instruktioner finns på e-tjänsten. Hör av dig till Lidköpings kommun om du behöver hjälp.

Sista ansökningsdag

Datum för sista ansökningsdag finns angivet i erbjudandet som barnens vårdnadshavare får. Inför läsåret 19/20, för barn födda 2013, är sista ansökningsdag 24 januari 2019.

Förskoleplatsen avslutas 31 juli

Har ditt barn idag plats i förskola eller i pedagogisk omsorg i kommunens regi och ska börja i förskoleklass? Då avslutas platsen automatiskt den 31 juli. (Gäller inte plats på vår dygnet-runt-öppna verksamhet Gröna Fyren).

Fritidshem

Fritidshem

Du kan ansöka om skolbarnsomsorg, i form av fritidshem, på den skola där barnet ska gå. Du måste alltså göra en ansökan även om barnet har plats på fritids på sin nuvarande skola. Om du arbetar eller studerar och har behov av omsorg före och/eller efter skoltiden ansöker du om plats i fritidshem. För barn som ska börja förskoleklass bör ansökan till fritids göras före 31 mars. Skoltiden i förskoleklassen kan variera något från skola till skola men ligger vanligtvis mellan klockan 08.00-13.00.

 Ansökan till fritids

Ansökan gör du via e-tjänsten Självservice förskola och fritids.

Inför årskurs 7

Inför årskurs 7

I slutet av året i årskurs sex får eleverna information om kommunens 7-9-skolor och de olika inriktningar som finns. Inför årskurs 7 är eleven alltid garanterad en plats på den skola som eleven tillhör enligt skolornas upptagningsområden.

Det finns även en möjlighet att ansöka om plats på en annan skola eller att söka en speciell inriktning. Är eleven intresserad av en viss inriktning? Kanske vill hon eller han byta miljö eller har många kompisar på en annan skola. Skolorna måste i första hand ta emot de elever som tillhör skolan enligt skolornas upptagningsområden. Sista dag att ansöka finns angivet i den informationsbroschyr som eleven fått.

Den här skolan tillhör eleven:

Dalängskolan: Elever från Otterstad skola, Örslösa skola, Tuns skola, Stenportskolan, Stenhammarskolan, Sjölunda skola
Fredriksdalskolan: Elever från Vinningaskolan, Wennerbergskolan, Lidåkerskolan, Östbyskolan
Rudenschöldskolan: Elever från Månesköldskolan, Råda skola, Järpås skola, Salebyskolan, Lilleskogs skola

Byta skola eller söka en inriktning

Det är endast de elever som vill byta skola eller söka en inriktning som ska göra en ansökan. Vill eleven gå på den skola som eleven tillhör utifrån sin nuvarande skola behöver ingen ansökan göras. Önskar eleven gå på en annan skola eller vill söka en inriktning gör du en skolvalsansökan. Du hittar e-tjänsten under fliken Skolvalsansökan. Var noga med att du uppger rätt period/läsår.

Vårdnadshavarna måste vara överens

Finns det fler än en vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna vara överens. En vårdnadshavare ansöker och den andra vårdnadshavaren måste bekräfta ansökan för att den ska bli giltig. Instruktioner finns på e-tjänsten. Hör av dig till Lidköpings kommun om du behöver hjälp.

Elever på annan skola

Går eleven på Broholmskolan eller på en skola utanför Lidköpings kommun och vill börja på Dalängskolan, Rudenschöldskolan eller Fredriksdalskolan? Då måste en ansökan göras. Sista dag att ansöka finns angivet i den informationsbroschyr som eleven fått.

Elever folkbokförda i annan kommun

Vårdnadshavare till elever som är folkbokförda i annan kommun men som önskar gå i Lidköpings kommun i årskurs 7-9 måste göra en ansökan. Det här gäller även om eleven idag går i årskurs 6 på en skola i Lidköpings kommun.

Sista ansökningsdag

Datum för sista ansökningsdag finns angivet i broschyren som elevernas vårdnadshavare får. Inför läsåret 19/20, för elever födda 2006, är sista ansökningsdag 24 januari 2019.

Informationskvällar inför årskurs 7

Informationskvällar 2019

Inför årskurs 7 anordnas informationskvällar på respektive skola.

Rudenschöldskolan: 14 januari klockan 18:00 i Samlingssalen
Fredriksdalskolan: 15 januari klockan 18:00 i Aulan
Dalängskolan: 16 januari klockan 18:00 i Aulan

Skolskjuts

Skolskjuts

Eleven erbjuds alltid plats på den skola som eleven tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Vid val av annan skola får du räkna med att stå för eventuella resekostnader. Det gäller också om eleven är bosatt i annan kommun.

Läs mer om skolskjuts

Det här händer med din ansökan

Det här händer med din ansökan

Varje  skola försöker tillgodose alla förstahandsval men ibland kan det vara svårt. Via e-post får du ett erbjudande om plats eller ett meddelande om att skolan inte kan ta emot. Får du ett erbjudande om plats, ska du tacka ja eller nej till ditt erbjudande. Du hittar e-tjänsten under fliken Tacka ja eller nej till erbjudande. Välj fliken med barnets namn och länken Svara på skolvalserbjudande.

Om det är för många sökande till en skola

Om det finns fler sökande till en skola än vad det finns plats gör skolan ett urval utifrån närhetsprincipen. Det betyder att du är garanterad en plats på den skola du tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Om du önskar gå på en skola som inte tillhör ditt upptagningsområde görs en bedömning utifrån vilka ekonomiska och organisatoriska svårigheter detta kan medföra för den aktuella skolan.

Börja skolan ett år tidigare eller ett år senare

Obligatorisk förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk vilket innebär att skolplikten inträder höstterminen det år ditt barn fyller sex år.

Börja förskoleklass ett år senare

I vissa fall kan det vara möjligt för ett barn att få börja i förskoleklass ett år senare. Skolplikten kan skjutas upp ett år om du som vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. För ett barn med uppskjuten skolplikt börjar skolplikten istället höstterminen det år då barnet fyller sju år. Det är Barn- och skolnämnden som beslutar om skolplikten ska skjutas upp för ett barn. Om skolplikten skjuts upp ska barnet istället erbjudas att gå i förskola. Om du önskar att din sexåring ska börja förskoleklass ett år senare, tar du kontakt med Lidköpings kommun.

Därefter kan vårdnadshavaren välja om barnet ska börja förskoleklass vid 7 års ålder eller gå direkt till årskurs 1 i grundskolan vid 7 års ålder. I dessa fall fattar Barn- och skola beslut efter begäran av vårdnadshavaren.

Börja grundskolan ett år tidigare

Du som vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om att ditt barn ska börja grundskolan redan vid sex års ålder och därmed hoppa över förskoleklassen. Det är rektor på den skola du önskar att ditt barn ska gå som gör bedömningen om barnet har förutsättningar att hoppa över förskoleklassen. Om du önskar att din sexåring ska börja grundskolan, tar du kontakt med ansvarig rektor som kan svara på dina frågor och göra en bedömning av förutsättningarna. Du måste även göra en ansökan via vår e-tjänst Skolval för grundskolan. Var noga med att du uppger rätt period/läsår. Du hittar e-tjänsten under fliken Skolvalsansökan. Sista ansökningsdag finns angivet på det erbjudande om förskoleklass som barnet fått.

Grundsärskolan

Grundsärskolan

Barn som har en utvecklingsstörning kan gå i grundsärskolan. Innan ett barn kan börja i grundsärskolan måste Barn- och elevhälsan göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. Utredningen består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

I grundsärskolan finns ingen förskoleklass. Många barn som kan gå i grundsärskolan kan först gå i en förskoleklass som hör till en grundskola. De kan även fortsätta gå som integrerade elever inom grundskolan. Barn- och elevhälsan kan göra bedömningen att en sexåring som tillhör grundsärskolans målgrupp har särskilda skäl för att få skolplikten uppskjuten ett år. Då krävs att Barn- och skola först tar beslut om uppskjuten skolplikt.

Barnet kan även få tidigare skolstart, det vill säga hoppa över förskoleklass och börja årskurs 1 i grundsärskolan vid 6 års ålder om barnet redan tidigare i uppväxten har fått diagnos utvecklingsstörning och en utredning om eleven hör till grundsärskolans målgrupp har kunnat genomföras.

Skolplikt och Ledighet för elev

Ledighet

För att nå utbildningens mål är elevens närvaro av yttersta vikt. Vi uppmanar därför till att ledighet förläggs till läsårets lovdagar. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter maximalt 10 dagar på ett läsår. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.(Skollagen 7 kap 18§)

Enskild angelägenhet – Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är: Frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Ledighet bör inte beviljas för regelbunden frånvaro såsom kulturaktivitet eller idrottsutövning som kan drabba enskilt ämne.

Synnerliga skäl – Enbart rektor kan besluta om ledighet längre än 10 dagar om det finns synnerliga skäl. Det betyder att ledighet i mer än 10 dagar enbart ska beviljas om skälen är särskilt ömmande vid en tidpunkt som inte är möjlig att flytta. Då ett beviljande av synnerliga skäl alltid innebär 10 dagars frånvaro kommer rektor informera barn- och skolnämnden om skälen till frånvaron.

Om eleven inte får ledigt

Om ledighetsansökan avslås och vårdnadshavaren ändå låter eleven vara frånvarande rapporteras ogiltig frånvaro till barn- och skolnämnden utifrån vårdnadshavarens ansvar att låta skolpliktigt barn fullgöra sin skolplikt.

Ansökan om ledighet

Ansökan om ledigt gör du via e-tjänsten Ledighet grundskola/grundsärskola, ansökan

Stängt för uppdateringar

E-tjänsterna för förskola och grundskola är stängda på grund av uppdateringar vid några tillfällen. Avbrottet sker mellan 19.00-22.00 där inget annat anges. Appen för vårdnadshavare påverkas inte.
Stängningstillfällen:

5/2
5/3
28/3
4/4
16/4 (heldag)
29/4
28/5
2/7
3/9
1/10
29/10
3/12

Skolvalsansökan / bekräfta skolvalsansökan

Här kan du som vårdnadshavare göra en skolvalsansökan

Tänk på att välja rätt läsår/period.

Har barnets andra vårdnadshavare gjort en ansökan kan du bekräfta (godkänna) den här.

Har du inte möjlighet att skaffa E-legitimation kontaktar du Lidköpings kommun.

Vårdnadshavarna måste vara överens

Har eleven två vårdnadshavare måste båda vara överens. En vårdnadshavare ansöker och den andra vårdnadshavaren måste bekräfta ansökan för att den ska bli giltig. Instruktioner finns på e-tjänsten. Hör av dig till Lidköpings kommun om du behöver hjälp.

Är eleven bosatt i annan kommun?

Om eleven eller någon av vårdnadshavarna är bosatt i annan kommun behöver du kontakta Lidköpings kommun innan du gör ansökan.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen