Studie- och yrkesvägledning grundskolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Studie- och yrkesvägledning grundskolan

Har du frågor som rör dina framtida studier, yrken och arbetsliv eller har du frågor om PRAO? Då är du välkommen med dina tankar och funderingar.

shutterstock_398586526

Studie- och och yrkesvägledaren:

  • Vägleder och informerar elever inför studie- och yrkesvalssituationer.
  • Organiserar skola-arbetslivsfrågor, framförallt PRAO.
  • Arbetar tillsammans med elevernas handledare/klassinformatörer i arbetet med elevernas studie- och yrkesval.
  • Är en resurs för lärare och annan skolpersonal i deras studie- och yrkesorienterande verksamhet
  • Är en resurs i elevhälsoteamet i frågor som rör studie- och yrkesval

Kontakta en studie- och yrkesvägledare

Du kan ta kontakt direkt med en studie-och yrkesvägledare för att boka tid till ett vägledningssamtal.

PRAO

Från och med hösten 2018 är PRAO, praktisk arbetslivsorientering, obligatoriskt för grundskolan. Lidköpings kommun kommer vara ålagd att anordna två veckors PRAO. Kommunen har valt att förlägga båda dessa veckor i årskurs 8, en vecka på hösten och en vecka på våren för respektive skola. Tanken med PRAO är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval samt få en värdefull arbetslivserfarenhet. PRAO innebär också en chans för arbetsgivare att inspirera och ge en realistisk bild av yrket samt knyta kontakter med sina framtida medarbetare. Har ni möjlighet att anordna praoplatser fyll gärna i Anmälan PRAO (Digitalt ifyllningsbar)och mejla tillbaka till johanna.toresdotter@lidkoping.se eller fyll i Anmälan PRAO (utskrivbar) och skicka via post till Johanna Toresdotter, Floragatan 4, 531 36 Lidköping. För mer information kring vad det innebär att anordna praoplats se Broschyr PRAO.

Höstens praoveckor är:

V 46 Rudenschöldskolan

V 47 Fredriksdalskolan

V 48 Dalängskolan

Tack på förhand/ grundskolans elever och personal

För mer information kontakta Johanna Toresdotter på tel: 0510-770632 eller Lisa Persson på tel: 0510-770662.

Från och med hösten 2018 är PRAO, praktisk arbetslivsorientering, obligatoriskt för grundskolan. Lidköpings kommun kommer vara ålagd att anordna två veckors PRAO. Kommunen har valt att förlägga båda dessa veckor i årskurs 8, en vecka på hösten och en vecka på våren för respektive skola. Tanken med PRAO är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval samt få en värdefull arbetslivserfarenhet. PRAO innebär också en chans för arbetsgivare att inspirera och ge en realistisk bild av yrket samt knyta kontakter med sina framtida medarbetare. Har ni möjlighet att anordna praoplatser fyll gärna i Anmälan PRAO (Digitalt ifyllningsbar)och mejla tillbaka till johanna.toresdotter@lidkoping.se eller fyll i Anmälan PRAO (utskrivbar) och skicka via post till Johanna Toresdotter, Floragatan 4, 531 36 Lidköping. För mer information kring vad det innebär att anordna praoplats se Broschyr PRAO.

Höstens praoveckor är:

V 46 Rudenschöldskolan

V 47 Fredriksdalskolan

V 48 Dalängskolan

Tack på förhand/ grundskolans elever och personal

För mer information kontakta Johanna Toresdotter på tel: 0510-770632 eller Lisa Persson på tel: 0510-770662.