Studie- och yrkesvägledning grundskolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Studie- och yrkesvägledning grundskolan

Har du frågor som rör dina framtida studier, yrken och arbetsliv eller har du frågor om PRAO? Då är du välkommen med dina tankar och funderingar.

Studie- och och yrkesvägledaren:

  • Vägleder och informerar elever inför studie- och yrkesvalssituationer.
  • Organiserar skola-arbetslivsfrågor, framförallt PRAO.
  • Arbetar tillsammans med elevernas handledare/klassinformatörer i arbetet med elevernas studie- och yrkesval.
  • Är en resurs för lärare och annan skolpersonal i deras studie- och yrkesorienterande verksamhet
  • Är en resurs i elevhälsoteamet i frågor som rör studie- och yrkesval

Kontakta en studie- och yrkesvägledare

Du kan ta kontakt direkt med en studie-och yrkesvägledare för att boka tid till ett vägledningssamtal.

PRAO

Från och med hösten 2018 är PRAO, praktisk arbetslivsorientering, obligatoriskt för grundskolan. Lidköpings kommun kommer vara ålagd att anordna två veckors PRAO. Kommunen har valt att förlägga båda dessa veckor i årskurs 8, en vecka på hösten och en vecka på våren för respektive skola. Tanken med PRAO är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval samt få en värdefull arbetslivserfarenhet. PRAO innebär också en chans för arbetsgivare att inspirera och ge en realistisk bild av yrket samt knyta kontakter med sina framtida medarbetare. Har ni möjlighet att anordna praoplatser fyll gärna i blanketten anmälan praktikplatsen.se . För mer information kring vad det innebär att anordna praoplats läs här.

Här finns blankett för dig som elev/vårdnadshavare att fylla i om du ordnat en egenordnad praoplats, egenordnad praoplats. Den ska lämnas till respektive skolas studie- och yrkesvägledare.

Höstens praoveckor är:

V 46 Fredriksdalskolan

V 47 Dalängskolan

V 48 Rudenschöldskolan

Tack på förhand/ grundskolans elever och personal

För mer information kontakta

Roni Sandgren tel: 0510-776989 eller roni.sandgren@lidkoping.se, administratör för praktikplatsen.

Eller kontakta respektive grundskolas studie- och yrkesvägledare.

Johanna Toresdotter tel: 0510-770632 eller e-post: johanna.toresdotter@lidkoping.se, Fredriksdalskolans studie- och yrkesvägledare.

Marie Sonestedt tel: 0510-770662 eller e-post: marie.sonestedt@lidkoping.se, Rudenschöldskolans studie- och yrkesvägledare.

Från och med hösten 2018 är PRAO, praktisk arbetslivsorientering, obligatoriskt för grundskolan. Lidköpings kommun kommer vara ålagd att anordna två veckors PRAO. Kommunen har valt att förlägga båda dessa veckor i årskurs 8, en vecka på hösten och en vecka på våren för respektive skola. Tanken med PRAO är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval samt få en värdefull arbetslivserfarenhet. PRAO innebär också en chans för arbetsgivare att inspirera och ge en realistisk bild av yrket samt knyta kontakter med sina framtida medarbetare. Har ni möjlighet att anordna praoplatser fyll gärna i blanketten anmälan praktikplatsen.se . För mer information kring vad det innebär att anordna praoplats läs här.

Här finns blankett för dig som elev/vårdnadshavare att fylla i om du ordnat en egenordnad praoplats, egenordnad praoplats. Den ska lämnas till respektive skolas studie- och yrkesvägledare.

Höstens praoveckor är:

V 46 Fredriksdalskolan

V 47 Dalängskolan

V 48 Rudenschöldskolan

Tack på förhand/ grundskolans elever och personal

För mer information kontakta

Roni Sandgren tel: 0510-776989 eller roni.sandgren@lidkoping.se, administratör för praktikplatsen.

Eller kontakta respektive grundskolas studie- och yrkesvägledare.

Johanna Toresdotter tel: 0510-770632 eller e-post: johanna.toresdotter@lidkoping.se, Fredriksdalskolans studie- och yrkesvägledare.

Marie Sonestedt tel: 0510-770662 eller e-post: marie.sonestedt@lidkoping.se, Rudenschöldskolans studie- och yrkesvägledare.