Studie- och yrkesvägledning grundskolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Studie- och yrkesvägledning grundskolan

Har du frågor som rör dina framtida studier, yrken och arbetsliv eller har du frågor om PRAO? Då är du välkommen med dina tankar och funderingar.

Studie- och och yrkesvägledaren:

  • Vägleder och informerar elever inför studie- och yrkesvalssituationer.
  • Organiserar skola-arbetslivsfrågor, framförallt PRAO.
  • Arbetar tillsammans med elevernas handledare/klassinformatörer i arbetet med elevernas studie- och yrkesval.
  • Är en resurs för lärare och annan skolpersonal i deras studie- och yrkesorienterande verksamhet
  • Är en resurs i elevhälsoteamet i frågor som rör studie- och yrkesval

Kontakta en studie- och yrkesvägledare

Du kan ta kontakt direkt med en studie-och yrkesvägledare för att boka tid till ett vägledningssamtal.