Kultur i förskola och skola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Kulturen i skolan har en mycket viktig roll för att locka fram kreativiteten hos barn och ungdomar. Barn och unga ska ges förutsättningar att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse. Ihop med tal- och skriftspråk främjar detta utveckling och lärande.

Skapande skola

Kulturpolitiskt uppdrag

I Lidköpings kommun finns ett kulturpolitiskt uppdrag att förse barn och elever mellan 3-16 år med professionell scenkonst. Kultur i förskola och skola är ett samarbete mellan Barn & Skola samt Kultur & Fritid.

Alla elever i förskolan och grundskolan får varje år gå och titta på ett professionellt scenframträdande av teater, dans eller musik. Alla förskolor och skolor erbjuds även handledning av en teaterpedagog för bearbetning både före och efter föreställningen.

Handlingsplan Kultur för barn och unga

Handlingsplan Kultur för barn och unga

Skapande skola

Projektet Skapande skola ger möjligheter för pedagogerna i grundskolan att fläta samman kulturen med undervisningen. Målet är att så många elever som möjligt ska få arbeta med film, musik, drama, dans, arkitektur och konst som verktyg.

Lidköpings kommun har ansökt om och fått beviljat pengar från Kulturrådet till projektet. På Barn & Skola arbetar en verksamhetsutvecklare med att leda och samordna projektet som riktar sig till förskoleklass till årskurs 9.

Självklar utgångspunkt i skolans läroplan

I arbetet med Skapande skola har vi i Lidköping en självklar utgångspunkt i skolans läroplan. Det innebär att vi i alla Skapande skola projekt tittar på målen i olika ämnen. I vår handlingsplan för Skapande skolarbetet beskriver vi vilka mål vi vill uppnå och hur vi ska göra för att nå dem. Ett av målen är exempelvis att eleverna genom inflytande i projektet ska stärka tilliten till sin egen förmåga.

Elevdelaktigheten är en mycket viktig utgångspunkt. Det resulterar i att eleverna nu själva kommer med projektidéer och deras tilltro till sin egen förmåga växer.

Projektet Skapande skola ger möjligheter för pedagogerna i grundskolan att fläta samman kulturen med undervisningen. Målet är att så många elever som möjligt ska få arbeta med film, musik, drama, dans, arkitektur och konst som verktyg.

Lidköpings kommun har ansökt om och fått beviljat pengar från Kulturrådet till projektet. På Barn & Skola arbetar en verksamhetsutvecklare med att leda och samordna projektet som riktar sig till förskoleklass till årskurs 9.

Självklar utgångspunkt i skolans läroplan

I arbetet med Skapande skola har vi i Lidköping en självklar utgångspunkt i skolans läroplan. Det innebär att vi i alla Skapande skola projekt tittar på målen i olika ämnen. I vår handlingsplan för Skapande skolarbetet beskriver vi vilka mål vi vill uppnå och hur vi ska göra för att nå dem. Ett av målen är exempelvis att eleverna genom inflytande i projektet ska stärka tilliten till sin egen förmåga.

Elevdelaktigheten är en mycket viktig utgångspunkt. Det resulterar i att eleverna nu själva kommer med projektidéer och deras tilltro till sin egen förmåga växer.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen