Kultur i förskola och skola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Kulturen i skolan har en mycket viktig roll för att locka fram kreativiteten hos barn och ungdomar. Barn och unga ska ges förutsättningar att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse. Ihop med tal- och skriftspråk främjar detta utveckling och lärande.

Skapande skola

Kulturpolitiskt uppdrag

I Lidköpings kommun finns ett kulturpolitiskt uppdrag att förse barn och elever mellan 3-16 år med professionell scenkonst. Kultur i förskola och skola är ett samarbete mellan Barn & Skola samt Kultur & Fritid.

Alla elever i förskolan och grundskolan får varje år gå och titta på ett professionellt scenframträdande av teater, dans eller musik. Alla förskolor och skolor erbjuds även handledning av en teaterpedagog för bearbetning både före och efter föreställningen.

Skapande skola

Skapande skola ger möjligheter för pedagogerna i förskolan och grundskolan att fläta samman kulturen med undervisningen. Målet är att så många elever som möjligt ska få arbeta med film, musik, drama, dans, arkitektur och konst som verktyg. Kulturrådet bidrar med pengar till skapande skola. Dessa ska användas så att eleven får möjlighet att utöva eget skapande kopplat till olika ämnen.

Självklar utgångspunkt i skolans läroplan

I arbetet med Skapande skola har vi i Lidköping en självklar utgångspunkt i skolans läroplan. Det innebär att vi i alla Skapande skola arbeten tittar på målen i olika ämnen. I vår handlingsplan för Skapande skola beskriver vi vilka mål vi vill uppnå och hur vi ska göra för att nå dem.

Elevdelaktigheten är en mycket viktig utgångspunkt.

Skapande skola ger möjligheter för pedagogerna i förskolan och grundskolan att fläta samman kulturen med undervisningen. Målet är att så många elever som möjligt ska få arbeta med film, musik, drama, dans, arkitektur och konst som verktyg. Kulturrådet bidrar med pengar till skapande skola. Dessa ska användas så att eleven får möjlighet att utöva eget skapande kopplat till olika ämnen.

Självklar utgångspunkt i skolans läroplan

I arbetet med Skapande skola har vi i Lidköping en självklar utgångspunkt i skolans läroplan. Det innebär att vi i alla Skapande skola arbeten tittar på målen i olika ämnen. I vår handlingsplan för Skapande skola beskriver vi vilka mål vi vill uppnå och hur vi ska göra för att nå dem.

Elevdelaktigheten är en mycket viktig utgångspunkt.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan