Om Musikskolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Större delen av vår undervisning sker på Musikskolan i Stadsträdgården, men många elever får lektioner på sin skola. Till exempel får alla blockflöjtselever spela på skoltid. Musikskolan erbjuder undervisning på ett stort antal instrument och sång.

Musikskolans hus i Stadsträdgården

Naturligtvis ska du välja det instrument som du känner att du har lust att börja spela men vill du vara riktigt säker på att få en plats redan i höst så kanske du ska välja något lite ovanligare instrument.

Personal


Johan Kjellberg
Rektor
0733-55 31 97

Inger
Inger Norén-Åström
Skoladministratör
0510-77 07 40

Janne
Jan Brodin
Elgitarr, elbas, gitarr, ensemble
073-420 76 42

Jane
Jan Björklund
Elgitarr, elbas, gitarr, ensemble
070-497 00 64

Ida
Ida Danielsson
Fiol, suzukifiol, altfiol, ensemble
076-201 21 25

Marcus
Marcus Hedenfalk
Slagverk, ensemble
070-274 10 56

HÜkan
Håkan Hindhammar
Klarinett, piano, saxofon. blockflöjt, ensemble
070-545 87 48

Anna
Anna Inghammar-Vendelholt
Solosång, ensemble, rytmik.
073-951 19 57

Kevin
Kevin McCallum
Piano, ensemble
070-921 64 44

Anne-Marie
Anne-Marie Schön
Cello, kontrabas, ensemble, blockflöjt
070-974 21 18

Martin
Martin Bondeson
Saxofon, ensemble
073-816 03 25

Sluggo
Lars-Olof Eriksson
Brass, ensemble
070-777 15 96

Emil

Tjänstledig vårterminen 2021
Emil Persson
Piano, rytmik, blockflöjt, kör
073-806 65 43

Mathias
Mathias Kihlberg
Tvärflöjt, blockflöjt, ensemble
070-718 06 40

Susanna
Susanna Heinebäck
Fagott, oboe, ensemble
0510-77 07 40

Nina
Nina Tågerud
Solosång, fiol, ensemble, kör
070-665 95 08

Karin
Karin Möller
Piano
070-452 01 47

Hanna Carlsson, piano. Vikarie.
070-5255876

Eva
Eva Ekhagen
Rytmik, blockflöjt, kör
073-947 21 20

Per
Per Orvang
Gitarr, elgitarr
070-877 55 24

Föräldraförening

Musikskolan har en egen föräldraförening där alla föräldrar med barn på Musikskolan automatiskt är medlemmar. Föreningen hjälper till vid olika evenemang, exempelvis elevaftnar, julkonserter och Musikskolans dag. Föräldraföreningen säljer bland annat lotter och vid behov ansvarar för försäljning av fika.

Det som kommer in via försäljning går sedan tillbaks till eleverna i form av olika bidrag, man subventionerar exempelvis t-shirts till körer och stråkorkestrar, ordnar musikalresor och ger även bidrag om någon ensemble på skolan ska ut och resa. Dessutom subventionerar föreningen biljettpriset för de elever som går på musikkonserter i Lidköping samt angränsande kommuner, mot uppvisande av biljett.

Föreningens styrelse består i dag av fem personer, Anna-Karin Johansson, Maria Englund, Tobias Bengtsson, Per Hedlund och Ingemar Andersson. Vid större evenemang tar vi tacksamt emot hjälp från fler föräldrar. Kontaktperson: Per Hedlund, 070-342 71 40.

 


Johan Kjellberg
Rektor
0733-55 31 97

Inger
Inger Norén-Åström
Skoladministratör
0510-77 07 40

Janne
Jan Brodin
Elgitarr, elbas, gitarr, ensemble
073-420 76 42

Jane
Jan Björklund
Elgitarr, elbas, gitarr, ensemble
070-497 00 64

Ida
Ida Danielsson
Fiol, suzukifiol, altfiol, ensemble
076-201 21 25

Marcus
Marcus Hedenfalk
Slagverk, ensemble
070-274 10 56

HÜkan
Håkan Hindhammar
Klarinett, piano, saxofon. blockflöjt, ensemble
070-545 87 48

Anna
Anna Inghammar-Vendelholt
Solosång, ensemble, rytmik.
073-951 19 57

Kevin
Kevin McCallum
Piano, ensemble
070-921 64 44

Anne-Marie
Anne-Marie Schön
Cello, kontrabas, ensemble, blockflöjt
070-974 21 18

Martin
Martin Bondeson
Saxofon, ensemble
073-816 03 25

Sluggo
Lars-Olof Eriksson
Brass, ensemble
070-777 15 96

Emil

Tjänstledig vårterminen 2021
Emil Persson
Piano, rytmik, blockflöjt, kör
073-806 65 43

Mathias
Mathias Kihlberg
Tvärflöjt, blockflöjt, ensemble
070-718 06 40

Susanna
Susanna Heinebäck
Fagott, oboe, ensemble
0510-77 07 40

Nina
Nina Tågerud
Solosång, fiol, ensemble, kör
070-665 95 08

Karin
Karin Möller
Piano
070-452 01 47

Hanna Carlsson, piano. Vikarie.
070-5255876

Eva
Eva Ekhagen
Rytmik, blockflöjt, kör
073-947 21 20

Per
Per Orvang
Gitarr, elgitarr
070-877 55 24

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan