Om Musikskolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Större delen av vår undervisning sker på Musikskolan i Stadsträdgården, men många elever får lektioner på sin skola. Till exempel får alla blockflöjtselever spela på skoltid. Musikskolan erbjuder undervisning på ett stort antal instrument och sång.

Musikskolans hus i Stadsträdgården

Naturligtvis ska du välja det instrument som du känner att du har lust att börja spela men vill du vara riktigt säker på att få en plats redan i höst så kanske du ska välja något lite ovanligare instrument.

Personal


Johan Kjellberg
Rektor
0733-553197

Inger
Inger Norén-Åström
Skoladministratör
0510-770740

Janne
Jan Brodin
Elgitarr, elbas, gitarr, ensemble
0734-207642

Jane
Jan Björklund
Elgitarr, elbas, gitarr, ensemble
0704-970064

Ida
Ida Danielsson
Fiol, suzukifiol, altfiol, ensemble
0762-012125

Marcus
Marcus Hedenfalk
Slagverk, ensemble
0702-741056

HÜkan
Håkan Hindhammar
Klarinett, piano, saxofon. blockflöjt, ensemble
0705-458748

Anna
Anna Inghammar-Vendelholt
Solosång, ensemble, rytmik.
0739-511957

Kevin
Kevin McCallum
Piano, ensemble
0709-216444

Anne-Marie
Anne-Marie Schön
Cello, kontrabas, ensemble, blockflöjt
0709-742118

Martin
Martin Bondeson
Saxofon, ensemble
0738-160325

Sluggo
Lars-Olof Eriksson
Brass, ensemble
0707-771596

Emil
Emil Persson
Piano, rytmik, blockflöjt, kör
0738-066543

Mathias
Mathias Kihlberg
Tvärflöjt, blockflöjt, ensemble
0707-180640

Susanna
Susanna Heinebäck
Fagott, oboe, ensemble
0510-770740

Märta (003)
Märta Spjuth
Fiol, ensemble
0510-770740


Magnus Svensson
Gitarr
0510-770740

Nina
Nina Tågerud
Solosång, fiol, ensemble, kör
0706-659508

Karin
Karin Möller
Piano
0704-520147

Eva
Eva Ekhagen
Rytmik, blockflöjt, kör
0739-472120

Per
Per Orvang
Gitarr, elgitarr
0708-775524

Föräldraförening

Musikskolan har en egen föräldraförening där alla föräldrar med barn på Musikskolan automatiskt är medlemmar. Föreningen hjälper till vid olika evenemang, exempelvis elevaftnar, julkonserter och Musikskolans dag. Föräldraföreningen säljer bland annat lotter och vid behov ansvarar för försäljning av fika.

Det som kommer in via försäljning går sedan tillbaks till eleverna i form av olika bidrag, man subventionerar exempelvis t-shirts till körer och stråkorkestrar, ordnar musikalresor och ger även bidrag om någon ensemble på skolan ska ut och resa. Dessutom subventionerar föreningen biljettpriset för de elever som går på musikkonserter i Lidköping samt angränsande kommuner, mot uppvisande av biljett.

Föreningens styrelse består i dag av fem personer, Anna-Karin Johansson, Maria Englund, Tobias Bengtsson, Per Hedlund och Ingemar Andersson. Vid större evenemang tar vi tacksamt emot hjälp från fler föräldrar. Kontaktperson: Per Hedlund, 070-342 71 40.

 


Johan Kjellberg
Rektor
0733-553197

Inger
Inger Norén-Åström
Skoladministratör
0510-770740

Janne
Jan Brodin
Elgitarr, elbas, gitarr, ensemble
0734-207642

Jane
Jan Björklund
Elgitarr, elbas, gitarr, ensemble
0704-970064

Ida
Ida Danielsson
Fiol, suzukifiol, altfiol, ensemble
0762-012125

Marcus
Marcus Hedenfalk
Slagverk, ensemble
0702-741056

HÜkan
Håkan Hindhammar
Klarinett, piano, saxofon. blockflöjt, ensemble
0705-458748

Anna
Anna Inghammar-Vendelholt
Solosång, ensemble, rytmik.
0739-511957

Kevin
Kevin McCallum
Piano, ensemble
0709-216444

Anne-Marie
Anne-Marie Schön
Cello, kontrabas, ensemble, blockflöjt
0709-742118

Martin
Martin Bondeson
Saxofon, ensemble
0738-160325

Sluggo
Lars-Olof Eriksson
Brass, ensemble
0707-771596

Emil
Emil Persson
Piano, rytmik, blockflöjt, kör
0738-066543

Mathias
Mathias Kihlberg
Tvärflöjt, blockflöjt, ensemble
0707-180640

Susanna
Susanna Heinebäck
Fagott, oboe, ensemble
0510-770740

Märta (003)
Märta Spjuth
Fiol, ensemble
0510-770740


Magnus Svensson
Gitarr
0510-770740

Nina
Nina Tågerud
Solosång, fiol, ensemble, kör
0706-659508

Karin
Karin Möller
Piano
0704-520147

Eva
Eva Ekhagen
Rytmik, blockflöjt, kör
0739-472120

Per
Per Orvang
Gitarr, elgitarr
0708-775524