Våra kurser

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Vi har undervisning på de flesta instrument, sång, rytmik och även drillning.

Grundkurs

På Musikskolan har vi i årskurs 3 något som vi kallar Blockflöjtsång som är en kombination av blockflöjtsspel och sång. Här använder vi ett material som två av våra lärare, Yvonne Bjerkevik och Håkan Hindhammar, har skrivit.

Man måste inte vara med på detta för att få spela ett annat instrument i årskurs 4, men det kan vara en fördel eftersom man får lära sig lite noter och annat.

Instrument

Vi har undervisning på de flesta instrument. Populärast för tillfället är gitarr där vi har långa köer. De instrument vi brukar kunna erbjuda en plats direkt på är stråk, brass och vissa träblås som oboe och fagott.

Vi hyr ut blås- och stråkinstrument till nybörjarna under deras första år, dock inte piano, gitarr, elgitarr, elbas, slagverk och blockflöjt. Fagott och tuba är hyresfritt första året.

Brass

Valthorn instrument Tuba instrument Trombon instrument Trumpet instrument

Gitarr/elgitarr/elbas

Gitarr instrument Elbas instrument

Piano

Piano instrument

 

Slagverk

Marimba instrument Trummor

Stråk

Fiol Cello

Sång

Undervisning i solosång sker i regel från det man börjat årskurs 7. Innan dess kan man vara med i någon av våra körer.

Träblås

Klarinett Fagott Saxofon Tvärflöjt Oboe

Rytmik och småbarnsrytmik

Rytmik

Musikskolan erbjuder rytmik till förskolan och även till samtliga elever i årskurs 2 i kommunen där vi har så kallat kompanjonlärarskap.

Småbarnsrytmik

Småbarnsrytmik på Musikskolan sker i samarbete med öppna förskolan. Alla är välkomna.

Rytmikkurs

Vill du lära dig musik genom rörelse? Du som är 5 och 6 år få börja i Musikskolans nystartade rytmikgrupp.

Vi ses på torsdagar 17:50-18:30 på Musikskolan i Lidköping och då jobbar vi med musik utifrån rytmikmetodens grunder i 40 min. Sång, rörelse, dans, rytmer, gehör är några av delarna.

Anmäl dig redan nu till Musikskolan om du vill vara med. Har ni frågor är det bara att kontakta musikskolan eller Emil Persson, emil.persson@lidkoping.se.

Drillsektionen

Musikskolans drillsektion brukar uppträda tillsammans med Musikskolans paradorkester vid deras framträdanden, bland annat gör man en turné på våren till samtliga låg- och mellanstadieskolor i Lidköping.

Tid: tisdagar klockan 17.00-18.30
Plats: Dalängskolans gymnastiksal. 

För anmälan eller frågor, kontakta Musikskolan.

Suzukifiol

Vi har kurser i fiol med Suzukimetoden. Genom att lyssna, härma och leka lär sig barnen spela fiol enligt Suzuki-metoden. Detta är en pedagogisk metod som bygger på att deltagaren får lära sig sitt instrument i sin egen takt, i små steg.

Kursen riktar sig i första hand till femåringar som tillsammans med föräldrar får en individuell lektion och en grupplektion i veckan.

Ansökan gör du på i självservice här på Lidköpings kommuns webbsida.

Musikal

En kurs för dig som vill sjunga, dansa och agera. Undervisningen genomförs av en av våra sångpedagoger och vi kommer även bjuda in gästlärare i dans och drama vid några tillfällen.

Vår musikalkurs startar 15 september kl. 15.30-17.00.

Spetskurser

 

Här finns kurser för dig som spelat ett tag och vill fördjupa dig inom något område eller bara bredda dina kunskaper.

Riktar sig i första hand till Musikskolans elever men även övriga intresserade är välkomna att söka!

Du kan läsa mer om Spetskurser här.

Kurs för barn med funktionsvariation

Musikskolan drar igång en grupp för barn med särskilda/speciella behov.

Fokus ligger på musikupplevelse, delaktighet och medskapande.

Under 40 minuter jobbar vi med sånger, dans/rörelse, musik och rytmik där alla kan och får synas, medverka, njuta, uttrycka sig och bidra på sitt eget sätt.

Vi bygger en trygg grupp med gemenskap och bildstöd. Det kommer vara många fasta punkter så man känner igen sig. Alla ska ha en assistent/anhörig med sig som också deltar, stöttar och delar med sig.

Ålder: 7-12 år

Vi ses på Musikskolan i Stadsträdgården.

Uppskjuten start. Mer information kommer senare.

Vi kommer vara två pedagoger från Musikskolan som leder gruppen.

Välkommen!

 

 

Eva Ekhagen                          073-947 21 20

Kevin McCallum   070-921 64 44

På Musikskolan har vi i årskurs 3 något som vi kallar Blockflöjtsång som är en kombination av blockflöjtsspel och sång. Här använder vi ett material som två av våra lärare, Yvonne Bjerkevik och Håkan Hindhammar, har skrivit.

Man måste inte vara med på detta för att få spela ett annat instrument i årskurs 4, men det kan vara en fördel eftersom man får lära sig lite noter och annat.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan