Våra kurser

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Musikskolan

Vi har undervisning på de flesta instrument, sång, rytmik och även drillning.

Grundkurs

På Musikskolan har vi i årskurs 3 något som vi kallar Blockflöjtsång som är en kombination av blockflöjtsspel och sång. Här använder vi ett material som två av våra lärare, Yvonne Bjerkevik och Håkan Hindhammar, har skrivit.

Man måste inte vara med på detta för att få spela ett annat instrument i årskurs 4, men det kan vara en fördel eftersom man får lära sig lite noter och annat.

Instrument

Vi har undervisning på de flesta instrument. Populärast för tillfället är gitarr där vi har långa köer. De instrument vi brukar kunna erbjuda en plats direkt på är stråk, brass och vissa träblås som oboe och fagott.

Vi hyr ut blås- och stråkinstrument till nybörjarna under deras första år, dock inte piano, gitarr, elgitarr, elbas, slagverk och blockflöjt. Fagott och tuba är hyresfritt första året.

Brass

Valthorn instrument Tuba instrument Trombon instrument Trumpet instrument

Gitarr/elgitarr/elbas

Gitarr instrument Elbas instrument

Piano

Piano instrument

 

Slagverk

Marimba instrument Trummor

Stråk

Fiol Cello

Sång

Undervisning i solosång sker i regel från det man börjat årskurs 7. Innan dess kan man vara med i någon av våra körer.

Träblås

Klarinett Fagott Saxofon Tvärflöjt Oboe

Rytmik och småbarnsrytmik

Rytmik

Musikskolan erbjuder rytmik till förskolan och även till samtliga elever i årskurs 2 i kommunen där vi har så kallat kompanjonlärarskap.

Småbarnsrytmik

Småbarnsrytmik vänder sig till barn i åldern 0-2 år. Rytmiken är på torsdagar klockan 10.30 med start 25 januari 2018. Anmälan görs till Musikskolan via telefon 0510-770740/770741.

Avgift 300 kronor för 10 tillfällen. Ledare är rytmiklärare Anna Inghammar-Vendelholt, 073-9511957

Drillsektionen

Musikskolans drillsektion brukar uppträda tillsammans med Musikskolans paradorkester vid deras framträdanden, bland annat gör man en turné på våren till samtliga låg- och mellanstadieskolor i Lidköping.

Verksamheten startar tisdag 29 augusti 2017.
Tid: klockan 17.00-18.30
Plats: Dalängsskolans gymnastiksal. 

För anmälan eller frågor, kontakta Musikskolan.

Suzukifiol

Vi har kurser i fiol med Suzukimetoden. Genom att lyssna, härma och leka lär sig barnen spela fiol enligt Suzuki-metoden. Detta är en pedagogisk metod som bygger på att deltagaren får lära sig sitt instrument i sin egen takt, i små steg.

Kursen riktar sig i första hand till femåringar som tillsammans med föräldrar får en individuell lektion och en grupplektion i veckan.

Ansökan gör du på e-tjänsten ”Musikskolan inför åk 3 och yngre, anmälan”.

Musikal

En kurs för dig som vill sjunga, dansa och agera. Undervisningen genomförs av en av våra sångpedagoger och vi kommer även bjuda in gästlärare i dans och drama vid några tillfällen.

Det kommer finns två grupper, en för årskurs 4-6 och en för årskurs 7-9.

Musikteori

Kurs för dig som vill lära dig mer om musikteori eller fördjupa dina kunskaper. Rytmer, notläsning, tonarter, ackord och gehör är några av de delar som kursen kommer att innehålla.

Kursen riktar sig främst till elever från årskurs 8 upp till och med gymnasiet.

Kursavgift: 300:-, lärobok ingår.

På Musikskolan har vi i årskurs 3 något som vi kallar Blockflöjtsång som är en kombination av blockflöjtsspel och sång. Här använder vi ett material som två av våra lärare, Yvonne Bjerkevik och Håkan Hindhammar, har skrivit.

Man måste inte vara med på detta för att få spela ett annat instrument i årskurs 4, men det kan vara en fördel eftersom man får lära sig lite noter och annat.