Hjälp oss tillfälligt minska trycket inom barnomsorgen - på grund av sjukfrånvaro

Informationen om att vi på grund av rådande sjukfrånvaro inte kan ta emot barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga med annat barn, ska ses som en vädjan.

25 januari:
Vi vill komplettera den information vi publicerade här under söndagskvällen:

Informationen om att vi på grund av rådande sjukfrånvaro inte kan ta emot barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga med annat barn, ska ses som en vädjan. Om du anser att ditt barn inte får den stimulans barnet behöver ber vi dig att höra av dig till aktuell rektor.

Om ditt barn inte kan beredas plats på ordinarie förskola kommer ditt barn temporärt att beredas plats på en annan förskola .

I det fall att du betalar omsorgsavgift kommer huvudmannen att ge dig en avgiftsbefrielse för den aktuella perioden barnet inte varit på förskolan.

Vi hoppas fortsatt på din förståelse för en svår situation där vi gör allt vi för att lösa situationen på ett så bra sätt som möjligt.

Tidigare publicerad information:

23 januari:
Nedanstående gäller från och med måndag 24 januari: Med anledning av rådande sjukfrånvaro bland personalen kommer förskolan som drivs av Lidköpings kommun inte kunna ta emot barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga med annat barn.

Vi kan tyvärr inte heller ta emot till den så kallade allmänna förskolan d.v.s. barn som har fyllt tre år som endast har 15 timmar per vecka i förskolan och där vårdnadshavaren är hemma under tiden.

Beslutet gäller alla förskolor från och med måndag 24 januari till och med fredag 4 februari med möjlighet till förlängning.

Vi vädjar också till vårdnadshavare att se över möjligheten att minska sitt barns tid på fritidshemmet.

-Just nu har vi stor påverkan med sjukdom bland våra medarbetare och många som är hemma i karantän. Det gör att vi tyvärr måste ta till de här åtgärderna för att säkra verksamheten. Vi förstår att detta kommer hastigt och att det kan komma att ställa till det i familjens planering, men vi hoppas på förståelse och vi håller tummarna för att det inte ska förvärras. Har man frågor om detta är man välkommen att höra av sig till respektive rektor, säger Camilla Brolin, verksamhetschef för Barn & Skola i Lidköpings kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: