Olycksfallsförsäkring

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lidköpings kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkring.

Försäkringen gäller olycksfall och omfattar bland annat barn och ungdomar 0-18 år, folkbokförda i kommunen inklusive samtliga gymnasieelever och barn från annan kommun studerande i Lidköpings kommun (till den del eleven inte omfattas av hemkommunens olycksfallsförsäkring).

Tänk på att du själv som vårdnadshavare måste göra anmälan till försäkringsbolaget vid olycksfall.

Skadeanmälan
Kontakta Protector Försäkring
Telefon: 08-410 637 00

Fyll i din skadeanmälan hos Protector Försäkring

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan