Olycksfallsförsäkring

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Lidköpings kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar.

Olycksfallsförsäkring portal

Försäkringen gäller olycksfall och omfattar bland annat barn och ungdomar 0-18 år, folkbokförda i kommunen inklusive samtliga gymnasieelever och barn från annan kommun studerande i Lidköpings kommun (till den del eleven inte omfattas av hemkommunens olycksfallsförsäkring).

Information om försäkringen, vad som ingår och vilka som omfattas kan du läsa om i Länsförsäkringars försäkringsbesked.

Skadeanmälan
Kontakta Länsförsäkringar
Telefon: 0500-777 000

Fyll i din skadeanmälan hos Länsförsäkringar