Självservice förskola och fritids

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Här kan du göra en ansökan om barnomsorg, registrera barnschema, göra inkomständring och säga upp en plats. Har du fått erbjudande om plats kan du svara på erbjudandet här. Du kan också frånvaroanmäla ditt barn till barnomsorgen. Frånvaroanmälan för skolan gör du via lärplattformen, Tango.

En gång i månaden är e-tjänsterna är stängda på grund av uppdateringar. Du ser vilka dagar det gäller under fliken Stängt för uppdateringar.

Ansöka om barnomsorg

För barn 1-5 år kan du ansöka om plats i förskola samt vår dygnet-runt-öppna-verksamhet Gröna Fyren. Ansökan kan göras nio månader innan du önskar placering. Det är bra om du ansöker i så god tid som möjligt. Barnet måste ha fyllt ett år när inskolningen ska börja.

För skolbarn 6-12 år kan du ansöka om plats i fritidshem samt vår dygnet-runt-öppna-verksamhet Gröna Fyren.

Är barnet bosatt i annan kommun?

Om barnet eller någon av vårdnadshavarna är bosatt i annan kommun behöver du kontakta Lidköpings kommun innan du gör ansökan.

Är barnet är bosatt i annan kommun skriver du på ansökan (under extra information) om barnet kommer folkbokföras här i Lidköping vid önskad start eller inte. Om barnet inte kommer att folkbokföras i Lidköpings kommun, ange de särskilda skäl som gör att du söker plats här.

Här ansöker du om barnomsorg

Välj fliken med barnets namn.

Barnschema

Schemat ligger till grund för verksamhetens planering. Därför är det viktigt att du löpande fyller på tider i barnets schema. Det är också viktigt att du respekterar de tider som du kommit överens om med personalen. Om du av någon orsak behöver ändra tiden med kort varsel måste du kontrollera det med personalen.

Här kan du registrera barnschema

Tips
Det finns en app som heter Tieto Edu där du enkelt kan registrera barnschema och anmäla sjukfrånvaro till barnomsorgen.

Beräkna din månadsavgift

Här hittar du en e-tjänst för beräkning av din månadsavgift.

Först väljer du månad och år. Sedan fyller du i familjens sammanlagda inkomst. Därefter fyller du i födelseår, månad och dag för de barn som avgift ska beräknas för. Fjärde barnet är avgiftsfritt.

Till e-tjänsten för beräkning av månadsavgiften

Vill du själv räkna ut din månadsavgift kan du titta i beräkningstabellen på sidan Regler och rutiner under fliken Beräkna din månadsavgift.

Inkomstuppgift

Du anger din nuvarande inkomst per månad, brutto (innan skatt).

Är du sammanboende vill vi ha uppgifter även från den du är sammanboende med. Tänk på att ta med all skattepliktig inkomst. Uppgifterna du lämnar kommer att kontrolleras mot Skatteverkets uppgifter. Det kan innebära att räkningsmottagaren krävs på retroaktiv betalning.

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst. Därför är det viktigt att du meddelar oss om det blir förändringar i hushållet som påverkar avgiften. Om ni flyttar isär eller om du blir sambo på nytt kontaktar du Lidköpings kommun.

Här registrerar du din inkomst

Välj fliken med ditt namn.

Frånvaroanmälan barnomsorg

Tänk på att frånvaroanmälan för elev i skolan görs via lärplattformen Tango.

Här kan du frånvaroanmäla ditt barn till barnomsorgen

Tips
Det finns en app som heter Tieto Edu där du enkelt kan registrera barnschema och anmäla frånvaro till barnomsorgen.

Sms-tjänst för information

Du har möjlighet att skicka sms med information till personalen. Det är viktigt att du skickar meddelandet från ett mobilnummer som finns registrerat i ditt barns kontaktuppgifter samt att det inte är spärrat för betaltjänster. Du betalar inget extra utan endast den sms-taxa som gäller för ditt abonnemang. Ändring av mobilnummer gör du via e-tjänsten Ändra kontaktuppgifter. Tänk på att du skriver in siffrorna i en följd, utan bindestreck eller mellanslag och ange inte landsnummer.

Skicka sms till: 076-944 60 00

  • Du anger barnets personnummer ååmmdd-xxxx
  • Det är viktigt att mellanslagen blir rätt. Använd inte Enter (radbyte).
  • Skicka in efter kl. 18.00 om meddelandet avser nästa dag.
  • Max 160 tecken på meddelandet.

Exempel:
Info ååmmdd-xxxx Farfar hämtar kl 14.00

Stängt för uppdateringar

E-tjänsterna för förskola och grundskola är stängda på grund av uppdateringar vid några tillfällen. Avbrottet sker mellan 18.30-22.30. Appen för vårdnadshavare påverkas inte.
Stängningstillfällen:

2020
15/12

2021
26/1
23/2
30/3
27/4
25/5
22/6
27/7
24/8
28/9
26/10
23/11
28/12

Svara på erbjudande om barnomsorg

Tacka ja eller nej till erbjudande om plats

Om du tackar nej

Då behöver vi veta om du vill avstå från platsen och:
1. inte stå kvar i kö.
2. flytta fram önskad start till ett senare datum och i så fall vilket.
3. stå kvar i kö till de alternativ du uppgett. Det troliga är att det inte frigörs platser förrän i augusti 2021 när barnen som är 6 år slutar för att börja förskoleklass.
Du fyller i dessa uppgifter på e-tjänsten.

Här kan du tacka ja eller nej till erbjudande om barnomsorg

Välj fliken med barnets namn.

Uppsägning barnomsorg

Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag du registrerar den. Avgiften betalas som vanligt under uppsägningstiden.

Tänk på att välja ett datum minst 30 dagar framåt i tiden i den digitala almanackan.

Här kan du avsluta placering i barnomsorgen

Välj fliken med barnets namn.

Ändra kontaktuppgifter

Du kan ändra telefonnummer och e-postadress.

Folkbokföringsadressen går inte att ändra. Den uppdateras automatiskt via Skatteverket men det kan dröja upp till 14 dagar innan adressen uppdateras.

Ändringar du gör här påverkar även Tango, lärplattformen.

Här kan du ändra kontaktuppgifter

Välj fliken Alla.

Lovplats fritidshem

Ansökan till lovplats i fritidshem hittar du i självservice.

För barn 1-5 år kan du ansöka om plats i förskola samt vår dygnet-runt-öppna-verksamhet Gröna Fyren. Ansökan kan göras nio månader innan du önskar placering. Det är bra om du ansöker i så god tid som möjligt. Barnet måste ha fyllt ett år när inskolningen ska börja.

För skolbarn 6-12 år kan du ansöka om plats i fritidshem samt vår dygnet-runt-öppna-verksamhet Gröna Fyren.

Är barnet bosatt i annan kommun?

Om barnet eller någon av vårdnadshavarna är bosatt i annan kommun behöver du kontakta Lidköpings kommun innan du gör ansökan.

Är barnet är bosatt i annan kommun skriver du på ansökan (under extra information) om barnet kommer folkbokföras här i Lidköping vid önskad start eller inte. Om barnet inte kommer att folkbokföras i Lidköpings kommun, ange de särskilda skäl som gör att du söker plats här.

Här ansöker du om barnomsorg

Välj fliken med barnets namn.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan