Vanliga frågor om specialkoster

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Från höstterminen 2019 kommer vi kräva läkarintyg i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och gymnasium för specialkost av medicinska skäl. För att maten ska vara säker för alla, behöver vi säkerställa att specialkost är kopplat till rätt behov.

Frågor och svar om specialkoster

Vilka specialkoster erbjuder vi?

Vi erbjuder specialkost av medicinska skäl, vegetarisk kost, vegankost och kost utan kött. Vi erbjuder också anpassad måltid vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller vid andra tillfällen då detta kan behövas.

Hur gör jag för att få en specialkost?

Fyll i blanketten “Anmälan Specialkost”. Blanketten kan också hämtas från köket på aktuell enhet eller skrivas ut från kommunens hemsida. Lämna blanketten tillsammans med aktuellt läkarintyg, där det krävs, till måltidspersonalen på din enhet.

Hur ofta behöver jag förnya min anmälan om specialkost?

Anmälan om specialkost måste förnyas med jämna mellanrum, eftersom många växer ifrån sina allergier och behovet av specialkost kan förändras över tid.  En ny anmälan om specialkost ska lämnas in när barnet börjar förskolan (eller dagbarnvårdare), förskoleklass samt årskurs 4, 7 och gymnasium. En ny anmälan ska också lämnas in däremellan så fort det sker en förändring i specialkosten eller om barnet byter förskola eller skola. Glöm inte att samtidigt även lämna in aktuellt läkarintyg som styrker behovet av medicinsk specialkost. Vårdnadshavare ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad.

Vilka behöver läkarintyg?

Barn och ungdomar med exempelvis matallergi, celiaki, mag-tarmbesvär och andra sjukdomar som kräver kostbehandling behöver läkarintyg som bekräftar behovet. Kravet gäller även personal som äter pedagogiska måltider.

Vilka behöver inte läkarintyg?

Inget läkarintyg krävs för laktosreducerad kost, men blanketten ”Anmälan om medicinsk specialkost” behöver lämnas in. Vegetarianer eller elever som exempelvis av religion väljer en annan kost behöver inte läkarintyg.
Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som önskar anpassad matsedel behöver inte heller läkarintyg. Istället görs en plan upp i samråd med skola, elevhälsa, kök och vårdnadshavare kring lämpliga anpassningar. Om det dock önskas ytterligare en specialkost av medicinska skäl i kombination med ovanstående så krävs ett läkarintyg som styrker behovet av den medicinska specialkosten.

Mitt barn är känsligt mot laktos, hur gör jag då?

Den vanliga maten som serveras i våra förskolor och skolor innehåller vanligtvis en så låg halt laktos att den räknas som laktosreducerad kost, och som de allra flesta kan äta trots att man upplever en känslighet. Hårdost, bordsmargarin och smör i maten ingår, då innehållet av laktos i dessa produkter är nästintill obefintligt. Skulle innehållet av laktos vara för högt i maten (över 3g laktos/beräknad normalportion) erbjuds ett laktosfritt alternativvid enbart dessa tillfällen och vid andra tillfällen kan man plocka till sig av olika komponenter för att själv begränsa laktosinnehållet i portionen. Det finns alltid möjlighet att välja laktosfri mjölk som dryck, samt laktosfri mjölk, yoghurt och fil till frukost och mellanmål.

Inget läkarintyg krävs för laktosreducerad kost, men blanketten ”Anmälan om medicinsk specialkost” behöver lämnas in.

Mitt barn har en livslång sjukdom som kräver specialkost. Behövs det göras en ny utredning?

Om ditt barn är diagnosticerad med en livslång sjukdom som kräver specialkost livet ut, till exempel celiaki, behöver du inte göra en ny utredning för att få specialkost utan det räcker med ett läkarintyg som styrker detta. Om det däremot tidigare funnits andra behov av specialkost som finns angivna på läkarintyget men där behovet nu inte finns längre behöver läkarintyget förnyats så att det bara är det aktuella behovet av specialkost kvar. Till exempel vid samtidig celiaki och äggallergi tidigare, men där allergin mot ägg har försvunnit men celiaki finns kvar så behöver det lämnas in ett läkarintyg som nu bara anger behovet av glutenfri kost.

Vad är det för skillnad på laktosintolerans och mjölkproteinallergi?

Allergi mot mjölkprotein och laktosintolerans är två olika diagnoser.

Vid mjölkproteinallergi tål man inte proteinerna i mjölken och måste utesluta all sorts mat med mjölk i. Mjölkproteinallergi är vanlig hos små barn men växer ofta bort.

Vid laktosintolerans får man magbesvär av mjölksocker, laktos. Då gäller det att istället begränsa intaget av mjölkprodukter. De flesta med laktosintolerans tål den mängd laktos som finns i en deciliter mjölk. Laktosintolerans är ovanligt hos barn. Om man har genetisk ärftlighet för att utveckla laktosintolerans ökar känsligheten för laktos med åldern.

Vill du veta mer om mjölkproteinallergi och laktosintolerans rekommenderar vi Livsmedelsverkets hemsida.

Får mitt barn fortsätta att dricka havredryck fast mjölkproteinallergin är borta?

Ja. Många barn som tidigare haft en mjölkproteinallergi kan ha svårt för smaken av vanlig mjölk som dryck. För dessa barn erbjuder vi att de kan få fortsätta med havredryck. Fyll i en anmälan och ange under övrigt att barnet vill fortsätta med havredryck som dryck men äter vanlig mat. Inget läkarintyg behövs i detta fall då det inte påverkar den vanliga maten. När det gäller yoghurt och fil tar man av den vanliga sorten som finns, inget växtbaserat alternativ erbjuds.

Mitt barn är allergiskt mot nötter/mandel, sesam eller jordnöt. Behövs det läkarintyg som styrker detta?

Nej, inget läkarintyg behövs men en anmälan om medicinsk specialkost behöver göras. Vi använder inte nötter, mandel, sesam eller jordnötter i våra kök i förskola, skola och gymnasium men det kan förekomma ”spår av…” i andra livsmedel. Därför behöver vi ändå få in en anmälan om medicinsk specialkost. Ange på anmälan om även ”spår av…” behöver uteslutas.

Mitt barn reagerar på röda livsmedel. Erbjuder ni specialkost för detta?

Nej, vi erbjuder ingen specialkost om det inte föreligger någon allergi/sjukdom bakom besvären och då ska detta i sådana fall styrkas av ett läkarintyg. I annat fall får barnet ta av den ordinarie maten och plocka bort det som den inte kan äta.

Mitt barn har en allergi mot äpple/päron/morot. Behövs ett läkarintyg som styrker detta?

Nej, inget läkarintyg krävs då de allra flesta tolererar äpple/päron/morot i tillagad mat. En anmälan om medicinsk specialkost behöver ändå göras så att vi exempelvis kan erbjuda annan frukt vid fruktstund och mellanmål.

Hur gör jag för att få ett läkarintyg?

Ta kontakt med den vårdgivare som gjort utredningen och be att få ett läkarintyg för specialkost. Läkarintyget ska skrivas av en läkare med svensk läkarlegitimation. Har ingen utredning gjorts, kontakta vårdcentralen och be att få starta en utredning.

Vad händer om jag inte fått något läkarintyg?

Köket serverar specialkost under maximalt en månad i avvaktan på läkarintyg. Har inget läkarintyg inkommit inom den tiden tas specialkosten bort. Är en utredning påbörjad ska ett tidsbegränsat läkarintyg lämnas in som styrker behovet under utredningstiden.

Vad kostar ett läkarintyg?

Läkarintyg för specialkost är avgiftsfritt för alla upp till 20 år, i hela Västra Götalandsregionen.

Hur ofta behöver man lämna in ett läkarintyg?

Anmälan om specialkost och läkarintyg måste förnyas med jämna mellanrum, eftersom många växer ifrån sina allergier. Ett aktuellt läkarintyg ska lämnas in när barnet börjar förskolan (eller dagbarnvårdare), förskoleklass samt årskurs 4, 7 och gymnasium. Det är också viktigt att lämna in aktuellt läkarintyg om eventuella förändringar i specialkosten sker.

Vårdnadshavare ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad och lämnas till köket på aktuell enhet.

Varför kräver vi läkarintyg?

För att säkerställa att matgäster med medicinska behov får rätt kost
Barn och elever med besvär behöver få detta utrett och därmed få rätt behandling.

Konsekvenser av att utesluta livsmedel i onödan
Specialkost där livsmedel utesluts utan att behov finns kan få konsekvenser, till exempel rädsla för att få fel mat, sämre livskvalitet, stört ätbeteende, utanförskap då barn vill vara som sina kompisar, näringsbrist, lägre BMI och sämre tillväxt.

Arbetsmiljö för personalen i köket
Skolkökets uppdrag är att servera mat som är god, varierad, näringsrik – och säker. Eftersom resurser i form av tid, personal och utrymme är begränsade, äventyras livsmedelssäkerheten av de ökande önskemålen av specialkoster som inte är säkerställda.

Arbetsmiljö för pedagogisk personal
Även för den pedagogiska personalen som finns i barnets direkta närhet kan ett ökat antal specialkoster innebära en större risk att fel mat serveras, på exempelvis förskoleavdelningar.

Jag är vegetarian men äter fisk och fågel. Hur anmäler jag detta?

Du fyller i och lämnar in den blankett som heter Övriga specialkoster. Där väljer du det alternativet som heter ”Kost utan rött kött”. I denna kost serveras inget kött från gris, nötdjur, lamm, får eller vilt. Istället serveras mat som innehåller fisk och fågel eller som är vegetarisk.

Jag är vegetarian men äter fisk. Hur anmäler jag detta?

Du fyller i och lämnar in den blankett som heter Övriga specialkoster. Där väljer du det alternativet ”Vegetarisk kost”. Vi kommer att laga vegetarisk kost till dig alla dagar i veckan, även de dagar då det serveras fisk.

Jag är vegetarian men äter fågel. Hur anmäler jag detta?

Du fyller i och lämnar in den blankett som heter Övriga specialkoster. Där väljer du det alternativet ”Vegetarisk kost”. Vi kommer att laga vegetarisk kost till dig alla dagar i veckan, även de dagar då det serveras fågel.

Jag äter inte fläskkött. Hur anmäler jag detta?

Du fyller i och lämnar in den blankett som heter Övriga specialkoster. Där väljer du det alternativet som heter ”Kost utan rött kött”. I denna kost serveras inget kött från gris, nötdjur, lamm, får eller vilt. Istället serveras mat som innehåller fisk och fågel eller som är vegetarisk.

Jag äter inte mat som innehåller blodprotein. Hur anmäler jag detta?

Vi försöker att undvika att köpa in livsmedel som har tillsatt blodprotein så det är sällan som det behövs någon specialkost om du vill undvika blodprotein, men fråga alltid i serveringen om du är osäker på vad maten innehåller. Skulle det serveras mat där blodprotein ingår, till exempel blodpudding, finns ofta även andra komponenter där detta inte ingår. Vill du ändå vara säker på att du får en kost helt utan blodprotein hänvisas du till den vegetariska kosten och fyller i detta på den blankett som heter Övriga specialkoster.

Jag har lämnat in ett läkarintyg tidigare, behöver jag lämna in det igen?

Ett aktuellt läkarintyg ska lämnas in tillsammans med anmälan om specialkost när barnet börjar förskolan, förskoleklass samt årskurs 4, 7 och gymnasium, även om ni lämnat in tidigare läsår. Undantag är läkarintyg för livslånga sjukdomar, exempelvis celiaki, samt om läkarintyget har en angiven tidsbegränsning.

Nytt läkarintyget och anmälan om specialkost behöver dock lämnas in omgående om eventuella förändringar i specialkosten sker under läsåret.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Har du frågor om specialkost kan du kontakta köket, skolhälsovården eller kommunens dietist. Behöver du hjälp med att fylla i blanketten Anmälan Specialkost kan du även vända dig till kommunens Kontaktcenter.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan