Stöd och hälsa

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Alla barn och elever behöver stöd i sin utveckling. En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av stöd kan ha fysiska, psykiska, sociala eller andra skäl. Det kan vara tillfälligt eller bestå under hela skoltiden. Det är viktigt att du känner dig trygg hemma, i skolan och på fritiden. För att klara av skolarbetet behöver du studiero.