Särskilt stöd

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

För att alla barn och elever ska ha möjlighet att nå utbildningens mål kan det finnas behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Extra anpassningar och särskilt stöd i grundskolan

Behovet av särskilt stöd kan bero på fysiska, psykiska, sociala eller andra orsaker. Behovet kan vara tillfälligt eller bestå under hela skoltiden. Det är rektorn på skolan som bedömer om eleven behöver särskilt stöd.

Särskilt stöd i förskolan

I förskolan ska barn som behöver särskilt stöd för sin egen utvecklings skull eller har ett behov på grund av familjens situation i övrigt ges det stöd som deras speciella behov kräver för att kunna utvecklas och lära enligt förskolans läroplan.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan