Särskilt stöd

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

För att alla barn och elever ska ha möjlighet att nå utbildningens mål kan det finnas behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Råda förskola

Extra anpassningar och särskilt stöd i grundskolan

Behovet av särskilt stöd kan bero på fysiska, psykiska, sociala eller andra orsaker. Behovet kan vara tillfälligt eller bestå under hela skoltiden.

Det är rektorn på skolan som bedömer om eleven behöver särskilt stöd. När en elev behöver särskilt stöd ska rektorn se till att skolan utformar ett åtgärdsprogram. Eleven och vårdnadshavare har möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses, samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Särskilt stöd i förskolan

I förskolan ska barn som behöver särskilt stöd för sin egen utvecklings skull eller har ett behov på grund av familjens situation i övrigt ges det stöd som deras speciella behov kräver för att kunna utvecklas och lära enligt förskolans läroplan.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar runt särskilt stöd för ditt barn tar du kontakt med din förskola eller skola.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen