Trygghet och studiero

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Det är viktigt att alla barn och elever känner sig trygga hemma, i skolan och på fritiden. För att klara av skolarbetet behövs studiero.

pennor

Likabehandlingsplan på alla förskolor och skolor

Varje år görs en likabehandlingsplan över trygghetsarbetet på alla förskolor och skolor. Planen beskriver hur förskolan och skolan arbetar för att se till att alla behandlas lika, oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta din förskolechef eller rektor.

PIL - Prevention i Lidköping

Prevention i Lidköping, PIL, är samlingsnamnet för att arbeta förebyggande för att öka barn och ungas hälsa och välbefinnande.

Kommunstyrelsen i Lidköping beslutade 2009 om stöd till föräldrar med barn och unga 0-18 år. Detta stöd ska ske både på en generell nivå och med mer riktade insatser. Barn & Skola ansvarar för att på en generell nivå utarbeta och använda ett material till föräldramöten för förskola och skola.

Föräldramöten är just en sådan arena där hemmet och förskola/skola naturligt möts och det är också en mötesplats föräldrar emellan. Olika ämnen som berör både hem och förskola/skola tas upp och som man sedan i mindre grupper kan samtala kring. Syftet med materialet är att öka barn och ungas hälsa och välbefinnande genom att föräldrar ges möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och stärkas i sin föräldraroll.

Prevention i Lidköping, PIL, är samlingsnamnet för att arbeta förebyggande för att öka barn och ungas hälsa och välbefinnande.

Kommunstyrelsen i Lidköping beslutade 2009 om stöd till föräldrar med barn och unga 0-18 år. Detta stöd ska ske både på en generell nivå och med mer riktade insatser. Barn & Skola ansvarar för att på en generell nivå utarbeta och använda ett material till föräldramöten för förskola och skola.

Föräldramöten är just en sådan arena där hemmet och förskola/skola naturligt möts och det är också en mötesplats föräldrar emellan. Olika ämnen som berör både hem och förskola/skola tas upp och som man sedan i mindre grupper kan samtala kring. Syftet med materialet är att öka barn och ungas hälsa och välbefinnande genom att föräldrar ges möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och stärkas i sin föräldraroll.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen