Stödtelefon mot extremism

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Om du misstänker att någon i din omgivning är på väg att ansluta sig till extremistiska miljöer så kan du kontakta Stödtelefonen mot extremism.

Stödtelefon_utbildning

Anhöriga är en viktig komponent i det förebyggande arbetet för att motverka radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremistgrupper i Sverige och i utlandet. På så sätt är stödtelefonen en viktigt del i det förebyggande arbetet genom att agera som stöd hjälp och vägledning för oroliga närstående. Även kommuner, organisationer och myndigheter kan vända sig till stödtelefonen för att få information, rådgivning och stöd. Läs mer om Samordning mot extremism.

Den nationella stödtelefonen bemannas vardagar mellan 09:00-15:00, telefon 020-100 200.
Alla samtal kan genomföras anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen.