Avfall och återvinning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Avfallshanteringen i Lidköping sköts av Renhållningen på Lidköpings kommun. Renhållningen tömmer ditt sopkärl och kör avfallet till Lidköpings Energi, där det förbränns och blir till fjärrvärme. Du ska själv sortera ut förpackningar och farligt avfall och lämna till en återvinningsstation, som drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), eller Kartåsens avfallsanläggning, som drivs av Renhållningen. På dessa sidor kan du läsa om vad du ska sortera ut, var du kan lämna olika sorters avfall, hur det fungerar med sophämtning med mera.

Nyheter

Se fler nyheter inom Avfall och återvinning