Återvinning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Återvinning handlar om att omvandla redan befintligt material till nya produkter. Det går åt mindre mängd energi och vi sparar på naturens resurser när vi återvinner, jämfört med om vi producerar nytt material.

I Lidköping finns 19 återvinningsstationer runt om i kommunen. På dessa stationer kan du som privatperson lämna förpackningar och tidningar. Stationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), eftersom förpackningar och tidningar går under det så kallade producentansvaret.

Andra typer av material har kommunen ansvar för att ta hand om. I Lidköping finns Kartåsens återvinningscentral, och där kan du som privatperson kostnadsfritt lämna nästan alla typer av avfall. Allt som lämnas tas om hand och återanvänds, återvinns eller oskadliggörs.

Under rubrikerna ovan hittar du bland annat information om hur du sorterar, var du lämnar olika typer av avfall samt öppettider för återvinningscentralen på Kartåsen.

Myter om återvinning

Nej, du måste inte diska alla dina förpackningar och inte heller blandas allt material i slutändan. Det finns många rykten och myter om avfall och återvinning. FTI har sammanställt några vanliga myter och förklarar hur det egentligen ligger till: Sju myter om återvinning