Återvinning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Återvinning innebär att omvandla redan befintligt material till nya produkter. Det går åt mindre mängd energi och vi sparar på naturens resurser när vi återvinner, jämfört med om vi producerar nytt material. Därför ska du inte lägga material som kan återvinnas i din vanliga soppåse. Inte heller farligt avfall, grovavfall och trädgårdsavfall ska läggas i soppåsen.

Vad gör jag av det som jag inte får lägga i den vanliga soppåsen?

Eftersom det som du lägger i din soppåse går till förbränning, behöver du sortera ut det avfall som inte ska brännas. Dessa typer av avfall ska antingen återvinnas eller omhändertagas på särskilda sätt:

  • Förpackningar lämnar du på någon av Lidköpings 19 återvinningsstationer runt om i kommunen. På dessa stationer kan du som privatperson lämna förpackningar och tidningar. Stationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), eftersom förpackningar och tidningar går under det så kallade producentansvaret.
  • Farligt avfall kan du bland annat lämna på Kartåsens avfallsanläggning. Läs mer om vad gör med farligt avfall.
  • Grovavfall kan du lämna på Kartåsens avfallsanläggning. Du som privatperson kan kostnadsfritt lämna nästan alla typer av avfall. Allt som lämnas tas om hand och återanvänds, återvinns eller oskadliggörs.
  • Trädgårdsavfall lämnas på Kartåsens avfallsanläggning.

Myter om återvinning

Nej, du måste inte diska alla dina förpackningar och det är heller inte så att allt material blandas i slutändan. Det finns många rykten och myter om avfall och återvinning. FTI har sammanställt några vanliga myter och förklarar hur det egentligen ligger till: Sju myter om återvinning