Återbruket

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Återbruket ligger på Kartåsens avfallsanläggning. Till Återbruket är du välkommen att lämna saker som är ”för fina för att slänga”. Passa på att lämna saker där när du ändå ska till Kartåsen och lämna avfall.

Äldre möbler

De saker som lämnas till Återbruket hämtas sedan av våra samarbetsorganisationer, som säljer sakerna så att de kan återbrukas av någon annan. Organisationerna arbetar med välgörenhet, idrott eller andra sociala projekt. Genom att lämna saker till Återbruket gör du därför inte bara en insats för vår miljö, utan du gör även en social insats.

Du kan inte hämta eller köpa saker direkt på Återbruket. Alla stölder polisanmäls.

Öppettider

Återbruket har samma öppettider som övriga Kartåsens återvinningscentral

Återbruk kan minska mängden avfall

Renhållningen på Lidköpings kommun arbetar med åtgärder för att minska mängden avfall. Genom Återbruket vill vi gynna återanvändning av material, och på så sätt hämma nyproduktion och den efterföljande avfallsmängden.

Renhållningen på Lidköpings kommun arbetar med åtgärder för att minska mängden avfall. Genom Återbruket vill vi gynna återanvändning av material, och på så sätt hämma nyproduktion och den efterföljande avfallsmängden.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen