Vart tar avfallet vägen?

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Vad händer med alla förpackningar som du lämnar in? Här berättar vi vart det du sorterar och lämnar på återvinningsstationerna tar vägen.

Glasflaskor

Färgat och ofärgat glas

Transporteras av Renhållningen som mellanlagrar vitt och färgat glas var för sig. Svensk glasåtervinnings processanläggning i Hammar rensar glaset från sten, porslin, plast och liknande. Av råvarorna tillverkas exempelvis emballageglas och burkar. Eventuell kassation används till glasull.

Kartong

Transporteras av Renhållningen till Kartåsens avfallsanläggning för omlastning. Därifrån transporteras det vidare till en mottagare som är vald av Förpackning- och tidningsinsamlingen. Mottagaren tillverkar bland annat nytt förpackningsmaterial samt papper som används vid framställning av gipsskivor.

Förpackningar av plåt och aluminium

Transporteras av Renhållningen till Kartåsens avfallsanläggning för omlastning. Därifrån transporteras det vidare till en mottagare som är vald av Förpackning- och tidningsinsamlingen. Slutprodukten används till förpackningar, armeringsjärn, balkar med mera. Förpackningar av aluminium smälts till aluminiumtackor och blir bland annat detaljer till bilindustrin.

Tidningar och tidskrifter

Transporteras av Suez i Skaraborg och vidare till ett pappersbruk där trycksvärta och andra föroreningar tvättas bort. Resten används till att göra nytt papper till exempelvis dagstidningar och toalett- och hushållspapper.

Hårda och mjuka plastförpackningar

Transporteras av Renhållningen till Kartåsens avfallsanläggning för omlastning. Därifrån transporteras det vidare till en mottagare som är vald av Förpackning- och tidningsinsamlingen. Av de återvunna förpackningarna tillverkas bland annat bärkassar, soppåsar, byggmaterial, lastpallar och plastbackar.

Småbatterier

Transporteras av Renhållningen till Kartåsens avfallsanläggning för omlastning och vidare transport till mottagare som väljs av El-kretsen.

Har du frågor om avfall?

Kontakta oss gärna på Renhållningen, se telefonnummer här intill.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen