Avfallstrappan visar vägen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Avfallstrappan är en modell för hur vi ska prioritera när det gäller behandling av avfall. För att minimera miljöpåverkan ska vi sträva efter att befinna oss så högt upp i trappan som möjligt. Detta gäller både för var och en av oss som enskilda privatpersoner, och för vår avfallshantering i samhället i stort.

Avfallstrappan_web

Avfallstrappan används i Lidköping såväl som i övriga Sverige och EU. Avfallstrappan ligger till grund för hela avfallsplaneringen i Lidköping och påverkar de flesta beslut vi fattar för framtidens avfallshantering.

Avfallstrappan består av fem steg och vi ska sträva efter att befinna oss så högt upp som möjligt. I Lidköping har vi länge befunnit oss långt ner i trappan, främst genom att vi låtit det mesta avfallet gå till förbränning. Nu måste vi klättra och bli bättre på att ta tillvara avfallet och använda det som den resurs det är, genom att se till att det återanvänds och återbrukas. Enbart avfall som inte kan återvinnas ska förbrännas.

Renhållningen föreslår att vi ska införa ett nytt insamlingssystem med fastighetsnära insamling av matavfall och förpackningar. Detta skulle lyfta vår avfallshantering ett steg högre upp i trappan. Något som vi redan har gjort är att starta avdelningen Återbruket på Kartåsens återvinningscentral. Genom Återbruket vill vi uppmuntra dig att tänka efter ifall det du ser som avfall kan användas vidare av någon annan.

Läs om de olika stegen under flikarna nedan.

Minimera och förebygga

Det allra bästa är att förebygga och se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Detta måste vi alla hjälpas åt med till exempel genom att:

 • köpa färre saker.
 • köpa saker med så lite förpackning som möjligt.
 • lämna saker som vi inte vill ha till second hand eller sälja dem.
 • köpa saker som håller länge.
 • laga och reparera det som gått sönder.
 • använda plastkassen flera gånger eller ta med egen tygpåse till affären.
 • dricka kranvatten istället för vatten på flaska.
 • planera matinköpen och se till att maten hinner användas innan den blir gammal.

Många fler tips hittar du på sopor.nu

Återanvända

Det avfall som uppkommer, trots att vi har försökt att minimera, ska vi i så stor utsträckning som möjligt återanvända. Det kan vi göra till exempel genom att lämna möbler eller kläder som vi inte längre behöver till second hand.

På Kartåsens avfallsanläggning finns avdelningen Återbruket, där du kan lämna saker som är för fina för att slängas. Läs mer om Återbruket.

Materialåtervinna

Om återanvändning inte är möjligt är nästa steg i trappan att återvinna materialet. I Lidköping har vi dels Kartåsens avfallsanläggning, dels många återvinningsstationer där du kan lämna tidningar och förpackningar av papp, plast, metall och glas. Några matbutiker i kommunen har Samlaren, där du kan lämna batterier, ljuskällor och småelektronik. Läs mer om var du kan lämna sorterat avfall.

Att lämna papper och förpackningar till återvinning innebär att materialet kan bli till nya förpackningar eller andra produkter. Då sparar vi resurser eftersom det totalt sett går åt mindre energi till att återvinna än att producera nytt.

Energiutvinna

Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas kan bli en resurs i form av till exempel fjärrvärme eller el. Detta är det fjärde steget i avfallstrappan, och innebär i Lidköping att avfall bränns och blir till fjärrvärme på Lidköping Värmeverk.

Deponera

Att deponera något innebär att avfallet läggs för slutförvaring på en deponi (tidigare kallat soptipp). Detta är det nedersta steget i avfallstrappan och det sista alternativet då vi vill göra oss av med avfall.

Deponering ska bara användas för material som vi, åtminstone inte i nuläget, kan återvinna eller använda på annat sätt. Hit hör till exempel porslin, keramik, planglas (fönsterglas) och isolering av mineralull. Den här typen av avfall ska du lämna på Kartåsens avfallsanläggning.

Det allra bästa är att förebygga och se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Detta måste vi alla hjälpas åt med till exempel genom att:

 • köpa färre saker.
 • köpa saker med så lite förpackning som möjligt.
 • lämna saker som vi inte vill ha till second hand eller sälja dem.
 • köpa saker som håller länge.
 • laga och reparera det som gått sönder.
 • använda plastkassen flera gånger eller ta med egen tygpåse till affären.
 • dricka kranvatten istället för vatten på flaska.
 • planera matinköpen och se till att maten hinner användas innan den blir gammal.

Många fler tips hittar du på sopor.nu

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen