Bli en miljönär du också

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige och används av kommunerna för att inspirera till en hållbar konsumtion. Märkningen gäller verksamheter, men du som privatperson kan också vara en miljönär genom att laga, låna och återanvända saker istället för att köpa nytt.

Cykel

Vi människor konsumerar mer och mer, vilket gör att mängden avfall växer väldigt snabbt. Konsumtionen förbrukar råvaror och energi samt orsakar skadliga utsläpp. Så kan det inte fortsätta, utan vi alla behöver hjälpas åt att förebygga att avfall uppstår. Det kan vi till exempel göra genom att köpa färre nya saker, låna fler saker av varandra och se till att äta upp den mat vi köper.

Läs mer på Avfall Sveriges webbsida om Miljönär
14 frågor och svar om Miljönär-kampanjen

Varför jobbar Lidköpings kommun med Miljönär?

Kommunen har ett uppdrag att jobba förebyggande med avfall, alltså att uppmuntra till att minska mängden avfall i samhället. Det finns dels nationella mål kring detta, dels har politikerna i Lidköpings kommun beslutat att vi ska arbeta förebyggande. Bland annat tar Miljöplan för Lidköpings kommun upp detta, och även den kommande avfallsplanen.

Återanvändning är en viktig del i att minska avfallsmängden, alltså att vi konsumenter köper mindre andel nya saker och istället återanvänder det som redan finns. Miljönär-märkningen är ett sätt att lyfta fram de verksamheter som erbjuder möjligheten att återanvända genom att exempelvis köpa redan använda saker, eller att låna eller laga.

Avfallstrappan

Den så kallade avfallstrappan ligger till grund för vårt avfallsarbete. Läs mer om avfallstrappan.

Vad kan bli Miljönär-märkt?

Alla verksamheter, företag, organisationer och andra vars huvudverksamhet är att få allmänheten att laga, låna och återanvända kan tilldelas märkningen. När en verksamhet har tilldelats märkningen får den tillgång till en digital och en fysisk dekal.

Exempel på verksamheter som är miljönärvänliga:

  • Skomakare
  • Bibliotek
  • Second hand
  • Tapetserare
  • Telefonreparatör
  • Cykelreparatör

Här hittar du alla Miljönärmärkta verksamheter i Sverige

Miljönär

Hur blir jag som privatperson en miljönär?

Köp produkter som håller längre, köp och sälj second hand, dela, låna och återanvänd. Du som konsument spelar en stor roll och har ett stort ansvar. Vi kan alla planera våra inköp bättre och äta upp den mat vi köper.

Tänk på att det är bra både för plånboken och miljön att laga, låna och återanvända!

Kommunen har ett uppdrag att jobba förebyggande med avfall, alltså att uppmuntra till att minska mängden avfall i samhället. Det finns dels nationella mål kring detta, dels har politikerna i Lidköpings kommun beslutat att vi ska arbeta förebyggande. Bland annat tar Miljöplan för Lidköpings kommun upp detta, och även den kommande avfallsplanen.

Återanvändning är en viktig del i att minska avfallsmängden, alltså att vi konsumenter köper mindre andel nya saker och istället återanvänder det som redan finns. Miljönär-märkningen är ett sätt att lyfta fram de verksamheter som erbjuder möjligheten att återanvända genom att exempelvis köpa redan använda saker, eller att låna eller laga.

Avfallstrappan

Den så kallade avfallstrappan ligger till grund för vårt avfallsarbete. Läs mer om avfallstrappan.