Förpackningar och återvinningsstationer

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Att källsortera och återvinna avfall är mycket viktigt. Det beror på att det går åt mindre mängd energi och sparar på naturens resurser att återvinna jämfört med att producera nytt material. Vi är därför alla enligt lag skyldiga att sortera ut bland annat förpackningsmaterial från våra sopor.

I Lidköping finns 19 återvinningsstationer runt om i kommunen. Det är FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som ansvarar för återvinningsstationerna.

På återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar av plast, papper, metall och glas, samt tidningar och returpapper. Förpackningarna måste vara tömda, annars kan de hamna fel i den automatiska återvinningsprocessen som sorterar förpackningarna bland annat efter vikt. Du måste däremot inte skölja ur förpackningarna, men för din egen skull, och för de som arbetar med hanteringen av förpackningarna, är det ju trevligare med ursköljda förpackningar.

Återvinningsstationer i Lidköpings kommun

På kartan på denna sida hittar du alla våra 18 återvinningsstationer utmärkta. På alla återvinningsstationer kan du som privatperson lämna batterier, tidningar och förpackningar av glas, metall, plast och papper.

 • Filsbäck
 • Floragatan
 • Framnäs
 • Gillstad
 • Järpås
 • Lidåker
 • Lovene
 • Månesköldskolan
 • Margretelund
 • Mellby
 • Otterstad, Granviksvägen
 • Råda
 • Saleby
 • Stenhammar
 • Tun
 • Ulriksdal
 • Vinninga
 • Örslösa

Olika sorters förpackningar

Plastförpackningar

Exempel: Flaskor, burkar, små hinkar och dunkar, plastbärkassar, plastpåsar på rulle (till exempel för frukt och grönt i matvarubutiken), refillpaket, tuber, plastkorkar, chipspåsar och frigolit.
Gör så här: Töm din påse med plastförpackningar i behållaren så att de ligger var för sig. Det underlättar senare i återvinningen. Förpackningarna ska vara tomma men du måste inte skölja ur dem.
Lämna inte: Plastprodukter som inte är förpackningar lämnar du som grovavfall eller lägger i den vanliga soppåsen, till exempel möbler, leksaker och durkslag. Returflaskor lämnas mot pant i butik.
Mer information om sortering av plastförpackningar

Pappersförpackningar

Exempel: Mjölk- och juicepaket, pappersbärkassar, skokartonger, toarullar och wellpapplådor.
Gör så här: Platta till och vik ihop.
Lämna inte: Kuvert läggs i din vanliga soppåse. Tidningar, reklam-blad och liknande läggs i behållaren för tidningar.
Mer information om sortering av pappersförpackningar

Metallförpackningar

Exempel: Konservburkar, tomma sprayburkar, tuber, kapsyler och lock.
Gör så här: Böj in vassa lock på konservburken. Låt korken på tuber sitta kvar.
Lämna inte: Burkar med färg- och limrester kvar lämnas som farligt avfall. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor, metallhållare till värmeljus och andra produkter som inte är förpackningar, lämnas som grovavfall.
Mer information om sortering av metallförpackningar

Varför är inte metallhållare till värmeljus en förpackning?
Värmeljushållare ingår inte längre i producentansvaret och ska därför inte lämnas på återvinningsstationerna. Du kan istället lämna dem till Kartåsens återvinningscentral.

Glasförpackningar

Exempel: Flaskor och burkar av färgat eller ofärgat glas.
Gör så här: Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter material. Det finns en behållare för färgat glas, och en för ofärgat.
Lämna inte: Porslin, keramik och övriga produkter som inte är förpackningar, lämnas som grovavfall.
Mer information om sortering av glasförpackningar

Tidningar och returpapper

Exempel: Dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, skriv-ritpapper och pocketböcker.
Gör så här:  Ta bort omslagsplast och påklistrade reklamlappar innan trycksaker läggs i behållaren.
Lämna inte: Kuvert och inbundna böcker läggs i vanliga soppåsen. Pappersbärkassar, kartonger och liknande läggs i behållaren för pappersförpackningar.
Mer information om sortering av tidningar och returpapper

Flera material i en förpackning

Vad gör jag med en förpackning som består av flera olika material? Försök att skilja på materialen och sortera dem var för sig. Om det inte går, bedöm vilket material förpackningen består mest av och sortera utifrån det. Ett tips är att läsa på förpackningen. På de flesta förpackningar står det angivet hur den ska sorteras.

Producentansvar för förpackningar

En stor del av avfallet från hushåll och verksamheter består av förpackningar av olika slag. För dessa finns ett så kallat producentansvar, som innebär att det är den som tillverkar, importerar eller säljer en vara som ska se till att det är lätt för hushållen att sortera och lämna till återvinning.

Näringslivet har gemensamt startat Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Det är detta bolag som ansvarar för alla de återvinningsstationer som finns i Lidköpings kommun och organiserar insamling, sortering och återvinning av förpackningar. De har ansvar för förpackningar av plast, metall, papper/kartong/wellpapp och glas, samt för returpapper. Kommunen ska informera hushållen om insamlingen men ansvarar inte för återvinningsstationerna.

Vart tar avfallet vägen?

Vad händer med alla förpackningar som du lämnar in? Här berättar vi vart det du sorterar och lämnar på återvinningsstationerna tar vägen.

Färgat och ofärgat glas

Transporteras av Renhållningen som mellanlagrar vitt och färgat glas var för sig. Svensk glasåtervinnings processanläggning i Hammar rensar glaset från sten, porslin, plast och liknande. Av råvarorna tillverkas exempelvis emballageglas och burkar. Eventuell kassation används till glasull.

Kartong

Transporteras av Renhållningen till Kartåsens avfallsanläggning för omlastning. Därifrån transporteras det vidare till en mottagare som är vald av Förpackning- och tidningsinsamlingen. Mottagaren tillverkar bland annat nytt förpackningsmaterial samt papper som används vid framställning av gipsskivor.

Förpackningar av plåt och aluminium

Transporteras av Renhållningen till Kartåsens avfallsanläggning för omlastning. Därifrån transporteras det vidare till en mottagare som är vald av Förpackning- och tidningsinsamlingen. Slutprodukten används till förpackningar, armeringsjärn, balkar med mera. Förpackningar av aluminium smälts till aluminiumtackor och blir bland annat detaljer till bilindustrin.

Tidningar och tidskrifter

Transporteras av Suez i Skaraborg och vidare till ett pappersbruk där trycksvärta och andra föroreningar tvättas bort. Resten används till att göra nytt papper till exempelvis dagstidningar och toalett- och hushållspapper.

Hårda och mjuka plastförpackningar

Transporteras av Renhållningen till Kartåsens avfallsanläggning för omlastning. Därifrån transporteras det vidare till en mottagare som är vald av Förpackning- och tidningsinsamlingen. Av de återvunna förpackningarna tillverkas bland annat bärkassar, soppåsar, byggmaterial, lastpallar och plastbackar.

Småbatterier

Transporteras av Renhållningen till Kartåsens avfallsanläggning för omlastning och vidare transport till mottagare som väljs av El-kretsen.

Har du frågor om avfall?

Kontakta oss gärna på Renhållningen, se telefonnummer här intill.

Om en behållare är full eller om det är skräpigt

Om en behållare på återvinningsstationen är full, kan du kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) direkt. Det finns kontaktuppgifter på en skylt på återvinningsstationen. Du kan även göra en felanmälan på FTI:s hemsida.

Myter om återvinning

Nej, du måste inte diska alla dina förpackningar och det är heller inte så att allt material blandas i slutändan. Det finns många rykten och myter om avfall och återvinning. FTI har sammanställt några vanliga myter och förklarar hur det egentligen ligger till: Sju myter om återvinning

På kartan på denna sida hittar du alla våra 18 återvinningsstationer utmärkta. På alla återvinningsstationer kan du som privatperson lämna batterier, tidningar och förpackningar av glas, metall, plast och papper.

 • Filsbäck
 • Floragatan
 • Framnäs
 • Gillstad
 • Järpås
 • Lidåker
 • Lovene
 • Månesköldskolan
 • Margretelund
 • Mellby
 • Otterstad, Granviksvägen
 • Råda
 • Saleby
 • Stenhammar
 • Tun
 • Ulriksdal
 • Vinninga
 • Örslösa

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta (18)