Avfallstjänster för dig som företagare

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Här har vi samlat avfallsinformation som är riktad till dig som företagare. Läs bland annat om jord- och schaktmassor eller se information för fastighetsägare under flikarna nedan.

Du som företagare kan lämna avfall på Kartåsens avfallsanläggning. På anläggningen utför vi så gott som alla förekommande tjänster inom avfallshantering. Vi ser till att ditt avfall hanteras på bästa sätt, till exempel omvandlas till fjärrvärme genom förbränning eller materialåtervinns till ny råvara till industrin. Avfall som inte kan förädlas har vi möjlighet att deponera som icke farligt avfall.

Karakterisering krävs för att lämna till deponi

För att lämna avfall till deponi ska blanketten Karakterisering av avfall fyllas i och lämnas till ansvarig förman på Kartåsens avfallsanläggning.

Vad kan jag lämna på Kartåsen?

På Kartåsen kan du bland annat lämna:

 • Sorterat verksamhetsavfall
 • Osorterat verksamhetsavfall
 • Icke farligt avfall för deponering (Karakterisering krävs)
 • Jord- och schaktmassor (Karakterisering krävs)
 • Behandlat och obehandlat trä
 • Wellpapp
 • Asbest
 • Inert material (stenmaterial, tegel, keramik)
 • Metallskrot
 • Kompost, ris och grenar
 • Betong och andra rivningsmaterial
 • Gips
 • Asfaltskakor

Vid frågor om avlämning av andra avfallsslag, ring 0510-77 00 30.

Jord- och schaktmassor

Kartåsens avfallsanläggning tar för tillfället inte emot några jord- och schaktmassor.

Om du har förorenade schaktmassor (upp till farligt avfall) kontaktar du Kartåsens avfallsanläggning innan leverans på telefonnummer: 0510 77 00 30.

Företagskort på Kartåsen för mindre avfallsproducenter

Du som driver en verksamhet där det uppstår mindre mängder avfall ska skaffa ett företagskort hos oss på Kartåsens avfallsanläggning. Med företagskortet debiteras du per invägning och valt avfallsslag. Besöket registreras i terminalen vid våghuset med företagskortet och en engångsavgift debiteras per besök. På anläggningen sker mottagning av avfall, sortering, omlastning med mera.

Företag ska betala för sitt avfall

Anledningen till att företag inte lämnar kostnadsfritt är att det är hushållen som finansierar återvinningscentralen genom taxan för sophämtning. Hushållen ska inte belastas med företagens avfallskostnad.  Varje privatbesök på återvinningscentralen i företagsregistrerad eller företagsloggad bil ska anmälas till personalen vid vågterminalen. Om ni inte har något företagskort kontaktar ni personalen på plats.

För dig som fastighetsägare

Byt ut några kärl för blandat avfall till förpackningsmaterial, och få lägre kostnad!

Fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och returpapper blir allt vanligare i Sverige, och bidrar till att hushållen sorterar mer och att större andel material återvinns. Redan nu kan du som äger flerbostadshus beställa hämtning av förpackningar vid dina fastigheter – och dessutom tjäna på det!

Genom att välja en FNI-lösning gör du som fastighetsägare i Lidköping inte bara ett ställningstagande för miljön och ökar bekvämligheten för dina boende. Du kan även vinna ekonomiskt på det, om du byter ut något eller några kärl för blandat avfall till kärl för förpackningar.

Priserna för hämtning av återvinningsmaterial är nämligen lägre än för hämtning av blandat hushållsavfall. Kanske har du redan olika sopinkast och enkelt kan märka ut något eller några av dem med förpackningsmaterial istället?

Vi på Renhållningen kan hämta plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och glasförpackningar. Du kan välja en tjänst eller flera – se priserna nedan.

Priser för hämtning av förpackningsmaterial

Priser hämtning av förpackningar

För beställning av våra tjänster, kontakta Lidköpings kommuns kontaktcenter 0510‑77 00 00.

Avfallshus 2

På Kartåsen kan du bland annat lämna:

 • Sorterat verksamhetsavfall
 • Osorterat verksamhetsavfall
 • Icke farligt avfall för deponering (Karakterisering krävs)
 • Jord- och schaktmassor (Karakterisering krävs)
 • Behandlat och obehandlat trä
 • Wellpapp
 • Asbest
 • Inert material (stenmaterial, tegel, keramik)
 • Metallskrot
 • Kompost, ris och grenar
 • Betong och andra rivningsmaterial
 • Gips
 • Asfaltskakor

Vid frågor om avlämning av andra avfallsslag, ring 0510-77 00 30.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta