Kompostering och trädgårdsavfall

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Kompostering innebär att låta organiskt avfall, som trädgårdsavfall och matavfall, brytas ned av smådjur och mikroorganismer och bli till näringsrik jord. Genom att kompostera låter vi värdefulla näringsämnen gå runt i ett naturligt kretslopp.

Syftet med att kompostera är dels att minska mängden avfall som går till förbränning, dels att ta tillvara på de naturliga näringsämnen som finns i det organiska avfallet. Du kan själv ha antingen en kompost med bara trädgårdsavfall eller en kompost med trädgårdsavfall plus matavfall. Om du ska kompostera matavfall behöver du ha en så kallad varmkompost eller året runt-kompost, som är en sluten behållare. Då ska du också anmäla det till Miljö-Hälsa. Läs mer om att kompostera matavfall under rubriken nedan.

Invasiva arter

Invasiva arter är växter och djur som inte hör hemma i vårt land, och som kan konkurrera ut inhemska arter. Om du upptäcker invasiva arter i din trädgård eller på din mark är det en bra ide att ta bort dessa. Det är då viktigt med rätt hantering så att vi inte oavsiktligt sprider växten vidare. Här kan du läsa om vilka växter du ska se upp med

 

Hantera och transportera

Var noga med att få bort hela växten. Framförallt de delar som förökar sig-frön och rotdelar.

För att undvika spridning av invasiva växter ska kompostering undvikas. Invasiva växter ska helst till förbränning på Kartåsens Återvinningscentral.

Se till att packa växtdelarna i dubbla och väl förslutna säckar. Förflyttning och transport av växtavfallet kan innebära en stor risk vad gäller spridning av invasiva arter. Därför ska man inte frakta det löst i en öppen släpkärra.

På Kartåsens avfallscentral

Kör upp på rampen och släng säckarna med växtavfallet i containern för brännbart-INTE KOMPOST!

Naturvårdsverket tipsar nedtill hur du tar hand omavfall från invasiva växter på miljöbästa vis.

Att kompostera trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

I trädgården uppstår en mängd avfall i form av till exempel gräs, kvistar, löv, barr, fallfrukt, blast och ogräs. Du kan göra dig av med ditt trädgårdsavfall på tre olika sätt:

 • Kompostera det hemma på tomten. Du behöver inte anmäla till oss på kommunen om du bara komposterar trädgårdsavfall.
 • Beställa ett extra sopkärl för trädgårdsavfall, och få det tömt av Renhållningen hemma vid tomten. Läs mer om tjänsten nedan.
 • Lämna ditt trädgårdsavfall på Kartåsens återvinningscentral. Där komposterar vi det och ser till att jorden som bildas kommer till användning.

Det finns olika modeller av behållare till din kompost, och du kan få råd av exempelvis byggvaruhandlare. Men du måste inte köpa en behållare utan kan lägga trädgårdsavfallet direkt på marken eller bygga en egen konstruktion. För att komposten ska fungera bra är det ett tips att sönderdela materialet för då bryts det ner snabbare. Tänk på att din kompost inte får orsaka besvär för omgivningen.

Beställ ett extra kärl för trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall, som exempelvis grenar, löv och fallfrukt, hör inte hemma i sopkärlet eftersom innehållet i sopkärlen skickas till värmeverket för förbränning. Trädgårdsavfall ska istället lämnas till Kartåsens avfallsanläggning, så att det kan komposteras. Villaägare i Lidköpings kommuns tätorter kan beställa ett extra sopkärl för trädgårdsavfall, och få det hämtat av Renhållningen vid tomten.

Detta gäller för den nya tjänsten:

 • Det är villafastigheter i Lidköpings kommun som kan beställa ett extra kärl för trädgårdsavfall.
 • Hämtning sker var fjortonde dag under perioden vecka 16-45. Det blir totalt cirka 15 hämtningar per säsong.
 • Om sopbilen kan köra fram till tomtgränsen hämtas kärlet max 3 meter därifrån, annars gäller max 3 meter från platsen där sopbilen kan köra fram.
 • Det finns tre olika storlekar på kärl, 140, 190 och 370 liter. Det är samma pris för alla.
 • Tjänsten kostar 710 kronor per säsong, alltså för perioden april-oktober.
 • Kärlet får max väga 50 kilo per tömningstillfälle.
 • Kärlet får bara innehålla komposterbart trädgårdsavfall, alltså inte sten, jord, aska eller grus.

För att beställa, ring Kontaktcenter på 0510-77 00 00, eller anmäl via e-postadressen rh-kund@lidkoping.se. Ange namn, adress och telefonnummer samt önskad storlek.

Vad räknas som trädgårdsavfall?

Trädgårdsavfall är allt komposterbart som uppkommer vid en normal skötsel av din trädgård, till exempel gräs, kvistar, löv, barr, fallfrukt, blast och ogräs. Kvistar och grenar ska inte vara grövre än ett finger i tjocklek. Är det grövre än så lämnar du det på Kartåsens återvinningscentral.

Vinterförvaring av kärlet

Det är du själv som förvarar ditt kärl för trädgårdsavfall över vintern. Du tar fram det lagom till att trädgårdssäsongen börjar igen nästa år. Ett tips inför vinterförvaringen är att se till att behållaren inte fylls med snö eller vatten, eftersom kärlet kan ta skada av det.

Att kompostera matavfall

En stor del av ditt hushållsavfall består av organiskt avfall. Detta går att kompostera, men då krävs det att du använder en sluten behållare för året runt-bruk. Exempel på hushållsavfall som är organiskt och därmed kan komposteras är potatisskal, grönsaker, kött- och fiskrester, äggskal, hushållspapper och kaffesump. Varva matavfallet med trädgårdsavfall, sågspån, jord eller torv.

För att få kompostera matavfall på din tomt ska du göra en anmälan till enheten Miljö-Hälsa, Lidköpings kommun. Fyll i blanketten Hushållsavfall eget omhändertagande. Anmälan är kostnadsfri för en- och tvåfamiljshus.

Detta går att kompostera i en året runt-kompost:

 • Trädgårdsavfall
 • Frukt och grönsaksrester
 • Övrigt finfördelat matavfall
 • Fiskrens, kött och vissa skaldjur
 • Hushållspapper och filter i liten mängd
 • Kaffesump, ägg och skal

Behållare för kompost

Det finns olika sorter och storlekar på behållare för kompostering. Det är en fördel om behållaren har två fack som kan användas växelvis. Du kan också ha två komposter.

 • En öppen behållare fungerar bra om du bara ska kompostera trädgårdsavfall. Vattna om komposten blir för torr och täck över den om den får mycket regn.
 • Sluten behållare krävs för att du ska kunna kompostera matavfall. Denna behållare kallas för varmkompost eller året runt-kompost. Isoleringen gör att komposteringsprocessen hålls igång även vintertid.

Detta innebär kompostering

Att kompostera innebär att lägga biologiskt nedbrytbart hushållsavfall eller trädgårdsavfall i en hög direkt på marken eller i en behållare, och låta det brytas ned och bli till jord. Avfallet förmultnar, det vill säga bryts ned på ett naturligt sätt. Det sker genom att bland annat maskar, kvalster och gråsuggor tuggar det grövre materialet, som sedan finfördelas ytterligare av bakterier och svampar, så kallade mikroorganismer. När processen är klar återstår jord som kan användas i till exempel planteringar, eller för att blanda med annan jord som jordförbättringsmedel.

För att komposten ska fungera bra måste den få tillräckligt med näring, vatten och luft. Gräsklipp, gödsel och matavfall innehåller mycket kväve. Löv, spån, halm och papper är kolrikt. En blandning av köks- och trädgårdsavfall ger bra fördelning mellan kol och kväve. Under vintern när du har övervägande köksavfall, bör du blanda i kolrikt finfördelat material, till exempel sågspån.

Fördelar med kompostering

Kompostering ger värdefullt jordförbättringsmedel, och jorden får tillbaka näring på ett naturligt sätt. Det minskar också användningen av konstgödsel, som är energikrävande och dyrt att producera. Dessutom blir årskostnaden för avfallshanteringen lägre när mängden avfall minskar, eftersom det krävs mindre sopkärl.

Invasiva arter är växter och djur som inte hör hemma i vårt land, och som kan konkurrera ut inhemska arter. Om du upptäcker invasiva arter i din trädgård eller på din mark är det en bra ide att ta bort dessa. Det är då viktigt med rätt hantering så att vi inte oavsiktligt sprider växten vidare. Här kan du läsa om vilka växter du ska se upp med

 

Hantera och transportera

Var noga med att få bort hela växten. Framförallt de delar som förökar sig-frön och rotdelar.

För att undvika spridning av invasiva växter ska kompostering undvikas. Invasiva växter ska helst till förbränning på Kartåsens Återvinningscentral.

Se till att packa växtdelarna i dubbla och väl förslutna säckar. Förflyttning och transport av växtavfallet kan innebära en stor risk vad gäller spridning av invasiva arter. Därför ska man inte frakta det löst i en öppen släpkärra.

På Kartåsens avfallscentral

Kör upp på rampen och släng säckarna med växtavfallet i containern för brännbart-INTE KOMPOST!

Naturvårdsverket tipsar nedtill hur du tar hand omavfall från invasiva växter på miljöbästa vis.