Miljötratt och miljöskåp

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Kommuner i Sverige ser i dag en ökning av problemet med överblivet matlagningsfett. Om fettet hälls ut i avloppet bildar det proppar när det svalnar, och det begränsar vattnets framkomlighet. Pumpstationer kan haverera och i värsta fall kan orenat vatten rinna ut i sjöar och vattendrag på grund av trasiga ledningsnät och översvämmade källare. Fettet är ett hot mot det svenska avloppssystemet och kostar kommuner, hushåll och fastighetsägare mellan sex och sju miljarder årligen.

Lidköpings kommun satsar nu på insamlande av matfett via miljötratt och miljöskåp. Detta är väl investerade pengar som kommer minska belastningen på både ledningsnät och reningsverk. Under årets Bomässa delade kommunen under tre dagar ut 1 895 stycken trattar och mässbesökare informerades om hur återvinningen kommer att fungera i praktiken.

Tratten som hämtas i Kontaktcenter i Stadshuset, skruvas på en vanlig PET-flaska. Efter matlagning hälls det avsvalnade fettet i flaskan och förvaras till dess att den är full. Därefter försluts flaskan med kork och läggs i ett miljöskåp för insamling och återvinning. Tvål, tvättmedel och biodrivmedel är exempel på vad som framställs av restprodukten.

Totalt har kommunen delat ut cirka 10 000 trattar. Det finns mycket pengar att spara, så är du fastighetsägare eller sitter i styrelse för bostadsrättsförening kan du kontakta oss för mer information om tratten och miljöskåp.

Telefon: 0510-77 00 00

Film om hur du använder miljötratten.

Vart finns miljöskåpen?

  • ICA Gunnarssons i Vinninga
  • Tempo i Järpås
  • ICA Margretelund
  • Framnäs City
  • ICA klockan
  • Änghagens handelsplats
  • Kartåsens ÅVC

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan