Slamtömning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

 

För tömning av slutna tankar och slamavskiljare ring Kontaktcenter på 0510-77 00 00. Vid akuta problem eller under jourtid, ring 0749‑14 05 63. Tänk på att beställa tömning fem dagar i förväg för att undvika eventuella akutavgifter.

Om du vill att ditt avlopp ska tömmas vartannat år, så kan du ansökan om det hos Miljö-Hälsa på blanketten Avfall Förlängt hämtningsintervall. Förutsättning för att få längre hämtningsintervall är att du har en godkänd avloppsanläggning och att avloppet är mycket lågt belastat.

Taxa för slamtömning

Slamavskiljare
Kundpris inkl. moms
Slamavskiljare upp till 5 m³571 kr/st
Behandlingsavgift kr/m³325 kr/m³
För brunnar över 5 m³ tillkommer för ytterligare m³97 kr/m³
Slutna tankar
Sluten tank upp till 5 m³571 kr/st
Behandlingsavgift kr/m³325 kr/m³
För brunnar över 5 m³ tillkommer för ytterligare m³97 kr/m³
Tillägg budning akut
Akut tömning inom 48 timmar (ej lördag, söndag eller helgdag)653 kr/st
Akut tömning order lagd före klockan 08:00 utförd samma arbetsdag979 kr/st
Akuttömning inom 24 timmar samt lördag, söndag eller helgdag2 129 kr/st
Budning med tömning inom fem arbetsdagar samma pris som ovanstående.
Övriga tillägg
Rensbrunn/fördelningsbrunn105 kr/st
BDT-brunn i samband med tömning av sluten tank199 kr/st
Behandlingsavgift BDT-brunn325 kr/m3
Tillkommer för slanglängd 25 - 70 meter3 kr
Tillkommer för slanglängd över 70 meter, samt svår terräng1062 kr/tim
Slamavskiljare
Kundpris inkl. moms
Slamavskiljare upp till 5 m³571 kr/st
Behandlingsavgift kr/m³325 kr/m³
För brunnar över 5 m³ tillkommer för ytterligare m³97 kr/m³
Slutna tankar
Sluten tank upp till 5 m³571 kr/st
Behandlingsavgift kr/m³325 kr/m³
För brunnar över 5 m³ tillkommer för ytterligare m³97 kr/m³
Tillägg budning akut
Akut tömning inom 48 timmar (ej lördag, söndag eller helgdag)653 kr/st
Akut tömning order lagd före klockan 08:00 utförd samma arbetsdag979 kr/st
Akuttömning inom 24 timmar samt lördag, söndag eller helgdag2 129 kr/st
Budning med tömning inom fem arbetsdagar samma pris som ovanstående.
Övriga tillägg
Rensbrunn/fördelningsbrunn105 kr/st
BDT-brunn i samband med tömning av sluten tank199 kr/st
Behandlingsavgift BDT-brunn325 kr/m3
Tillkommer för slanglängd 25 - 70 meter3 kr
Tillkommer för slanglängd över 70 meter, samt svår terräng1062 kr/tim

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan