Slamtömning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Det är företaget XR miljöhantering som sköter tömning av enskilda slamanläggningar inom Lidköpings kommun.

Slamtömning

För tömning av slutna tankar och slamavskiljare ring Kundtjänsten på Renhållningen eller direkt till entreprenören 010-474 11 00. Vid akuta problem eller under jourtid, ring 0749‑14 05 63. Tänk på att beställa tömning fem dagar i förväg för att undvika eventuella akutavgifter.

Om du vill att ditt avlopp ska slamtömmas vartannat år, så kan du ansökan om det hos Miljö-Hälsa på blanketten Avfall Förlängt hämtningsintervall. Förutsättning för att få längre hämtningsintervall är att du har en godkänd avloppsanläggning och att avloppet är mycket lågt belastat.

Taxa för slamtömning

Slamavskiljare
Kundpris inkl. moms
Slamavskiljare upp till 5 m³534 kr/st
Behandlingsavgift kr/m³278 kr/m³
För brunnar över 5 m³ tillkommer för ytterligare m³90 kr/m³
Slutna tankar
Sluten tank upp till 5 m³534 kr/st
Behandlingsavgift kr/m³278 kr/m³
För brunnar över 5 m³ tillkommer för ytterligare m³90 kr/m³
Tillägg budning akut
Akut tömning inom 48 timmar (ej lördag, söndag eller helgdag)613 kr/st
Akut tömning order lagd före klockan 08:00 utförd samma arbetsdag919 kr/st
Akuttömning inom 24 timmar samt lördag, söndag eller helgdag1 998 kr/st
Budning med tömning inom fem arbetsdagar samma pris som ovanstående.
Övriga tillägg
Rensbrunn/fördelningsbrunn99 kr/st
BDT-brunn181 kr/st
Behandlingsavgift BDT-brunn275 kr/st
Tillkommer för slanglängd 25 - 70 meter3 kr/meter
Tillkommer för slanglängd över 70 meter, samt svår terräng997 kr/tim
Slamavskiljare
Kundpris inkl. moms
Slamavskiljare upp till 5 m³534 kr/st
Behandlingsavgift kr/m³278 kr/m³
För brunnar över 5 m³ tillkommer för ytterligare m³90 kr/m³
Slutna tankar
Sluten tank upp till 5 m³534 kr/st
Behandlingsavgift kr/m³278 kr/m³
För brunnar över 5 m³ tillkommer för ytterligare m³90 kr/m³
Tillägg budning akut
Akut tömning inom 48 timmar (ej lördag, söndag eller helgdag)613 kr/st
Akut tömning order lagd före klockan 08:00 utförd samma arbetsdag919 kr/st
Akuttömning inom 24 timmar samt lördag, söndag eller helgdag1 998 kr/st
Budning med tömning inom fem arbetsdagar samma pris som ovanstående.
Övriga tillägg
Rensbrunn/fördelningsbrunn99 kr/st
BDT-brunn181 kr/st
Behandlingsavgift BDT-brunn275 kr/st
Tillkommer för slanglängd 25 - 70 meter3 kr/meter
Tillkommer för slanglängd över 70 meter, samt svår terräng997 kr/tim