Sophämtning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Denna sida innehåller information för dig som ännu inte omfattas av det nya avfallssystemet. Om du däremot har fått ditt kärl utbytt och omfattas av det nya systemet klicka här.

Det är kommunens ansvar att det finns ett system för att samla in hushållsavfall och transportera det till en behandlingsanläggning. I Lidköping är det Lidköpings kommun som sköter insamlingen av hushållsavfall i egen regi.

Så fungerar sophämtningen

Detta får läggas i sopkärlet

I sopkärlet får du lägga dina hushållssopor, med undantag för förpackningar, som du själv lämnar på en återvinningsstation, och farligt avfall, som du lämnar på Kartåsens återvinningscentral eller i vissa fall Samlaren i din livsmedelsbutik. Grovavfall och trägårdsavfall ska inte heller läggas i soppåsen, utan lämnas på Kartåsens återvinningscentral. Läs mer under rubriken Återvinning.

Hämtning och intervall

Renhållningen hämtar hushållsavfall en gång per vecka i Lidköpings centralort och i tätorterna Filsbäck, Vinninga, Järpås och Tun, vid årsbostäder och verksamhet. Avfall som uppstår i verksamheter till följd av att människor vistas där, och till sin typ och sammansättning liknar det avfall som kommer från hushåll, omfattas också av kommunens ansvar, till exempel avfall från personalutrymmen och städsopor.

För övriga områden inom kommunen gäller hämtning varannan vecka vid årsbostäder och verksamheter.

Hämtning från fritidsbostäder sker varannan vecka under perioden vecka 19–vecka 38, det vill säga tio hämtningar per år.

Sopkärlens placering

Avfallsinsamling är ett fysiskt tungt arbete för renhållningspersonalen. Därför är det viktigt att du ser till att underlätta hämtningen av ditt avfall. Tänk på detta:

 • Du som kund är ansvarig för att ordna en fast uppställningsplats för sopkärlet. Platsen ska ligga inom tre meter från fast­ighetsgränsen eller platsen där sopbilen stannar. Alternativet är att du själv rullar ut kärlet inför varje tömningstillfälle.
 • Tänk på att du vänder kärlet med hjulen mot sopbilen. Det ger en bättre arbetsmiljö för våra renhållningsarbetare.
 • Kärlens placering ska vara på hårdgjort och jämt underlag. Kärlen ska också kunna rullas ut från fastigheten till fordonet på hårdgjort underlag. Som hårdgjort underlag räknas asfalt, plattor och liknande. Gräsytor är inte hårdgjort underlag.
 • Hämtningsvägen ska hållas fri från hinder som exempelvis träd och buskar. Den ska också vara skottad och is- och halkfri.

Det finns detaljerade bestämmelser för detta och du hittar dem i broschyren Gör plats för sopbilen.

Abonnemang och avgifter

För att teckna, ändra eller avsluta abonnemang för sophämtning, gå in i självservice eller ring Kontaktcenter på 0510-77 00 00.

Landsbygd

Landsbygd
Tidsintervall
Kostnad inklusive moms
130 liters kärl14-dagarshämtning1 340 kr
190 liters kärl14-dagarshämtning1 608 kr
370 liters kärl14-dagarshämtning2 170 kr
650 liters kärl14-dagarshämtning4 211 kr

Tätort

Tätort
Tidsintervall
Dragvägstillägg*
Kostnad inklusive moms
160 liters säck (endast för nuvarande kunder, vi tecknar inga nya)Varje vecka2 173** kr
130 liters kärl14-dagarshämtning***1 340 kr
130 liters kärlVarje vecka1 745 kr
190 liters kärlVarje vecka2 275 kr
370 liters kärlVarje veckaMax 3 meter4 390 kr
370 liters kärlVarje vecka3-9 meter5 078 kr
370 liters kärlVarje veckaÖver 9 meter6 138 kr
650 liters kärlVarje veckaMax 3 meter7 336 kr
650 liters kärlVarje vecka3-9 meter8 559 kr
650 liters kärlVarje veckaÖver 9 meter9 782 kr
*** För 14-dagarshämtning i tätort krävs fungerande åretruntkompost* Dragvägstillägg är ett tillägg du får betala om du vid hämtning förvarar kärlet längre än tre meter från tomtgräns.** Eventuellt svårighetstillägg tillkommer

Sommarhämtning

Gäller perioden vecka 19-vecka 38.

Sommarhämtning
Tidsintervall
Kostnad inklusive moms
130 liters kärl14-dagarshämtning835 kr
190 liters kärl14-dagarshämtning992 kr
370 liters kärl14-dagarshämtning1 231 kr

Trädgårdsavfall

Gäller perioden vecka 16-45. 14-dagarshämtning: 710 kronor
Läs mer om tjänsten och om trädgårdsavfall

Container med brännbart till Värmeverket

Container med brännbart till Värmeverket
Tidsintervall
Kostnad inklusive moms
3 kubikmeterVarje vecka25 257 kr
3 kubikmeter14-dagarshämtning15 660 kr
4-6 kubikmeterVarje vecka30 298 kr
4-6 kubikmeter14-dagarshämtning18 583 kr
7-10 kubikmeterVarje vecka35 258 kr
7-10 kubikmeter14-dagarshämtning21 610 kr

Längre hämtningsintervall av sopor

Du som har tömning en gång per vecka kan ansöka om att få sophämtning var fjortonde dag. Ansökan görs hos Miljö-Hälsa på blanketten Avfall Förlängt hämtningsintervall. En förutsättning för att längre hämtningsintervall är att allt köksavfall komposteras i en godkänd typ av kompost. Om du saknar en godkänd kompost kan du anmäla en ny på blanketten Hushållsavfall eget omhändertagande.

Avvikelser för ordinarie sophämtning

Under några veckor på året är det helgdagar som infaller på veckodagar då det normalt är ordinarie sophämtningsdag. Det gäller exempelvis påsk, första maj och midsommar. Det får till följd att hämtningen kan bli förskjuten i någon riktning. Här nedan kan du läsa om hur vi hämtar då. Julhelgen finns inte med i denna lista. Håll utkik här på kommunens webbsida för information inför julhelgen.

När helgdagen infaller på en måndag

 • Vi hämtar hushållssopor tisdag, onsdag, torsdag och fredag.
 • Du som har ordinarie sophämtning på måndag får hämtning en dag senare.
 • Du som ställer undan ditt kärl och har ordinarie sophämtning tisdag, onsdag eller torsdag, ställ fram ditt kärl ordinarie dag. Beroende på var du bor kan du få hämtning en dag senare.
 • Låt ditt kärl stå framme tills det är tömt.

När helgdagen infaller på tisdag

 • Vi hämtar hushållssopor måndag, onsdag, torsdag och fredag.
 • Du som har ordinarie sophämtning på måndag får hämtning ordinarie dag.
 • Du som ställer undan ditt kärl och har ordinarie sophämtning tisdag, ställ fram ditt kärl på måndag. Beroende på var du bor kan du få hämtning senast onsdag.
 • Du som ställer undan ditt kärl och har ordinarie sophämtning onsdag eller tors­dag, ställ fram ditt kärl ordinarie dag. Beroende på var du bor kan du få hämt­ning en dag senare.
 • Låt ditt kärl stå framme tills det är tömt.

När helgdagen infaller på onsdag

 • Vi hämtar hushållssopor måndag, tisdag, torsdag och fredag.
 • Du som har ordinarie sophämtning på måndag får hämtning ordinarie dag.
 • Du som ställer undan ditt kärl och har ordinarie sophämtning tisdag eller ons­dag, ställ fram ditt kärl en dag tidigare. Ni som ligger sent på osdagens hämt­ningslista kan få hämtning först på torsdag.
 • Låt ditt kärl stå framme tills det är tömt.

När helgdagen infaller på torsdag

 • Vi hämtar hushållssopor måndag, tisdag, onsdag och fredag.
 • Du som ställer undan ditt kärl och har ordinarie sophämtning tisdag, onsdag eller torsdag ställ fram ditt kärl en dag tidigare.
 • Låt ditt kärl stå framme tills det är tömt.

När helgdagen infaller på fredag

 • Vi hämtar hushållssopor måndag, tisdag, onsdag och torsdag.
 • Du som ställer undan ditt kärl och har ordinarie sophämtning tisdag, onsdag, torsdag eller fredag, ställ fram ditt kärl en dag tidigare.
 • Låt ditt kärl stå framme tills det är tömt.

 

Detta får läggas i sopkärlet

I sopkärlet får du lägga dina hushållssopor, med undantag för förpackningar, som du själv lämnar på en återvinningsstation, och farligt avfall, som du lämnar på Kartåsens återvinningscentral eller i vissa fall Samlaren i din livsmedelsbutik. Grovavfall och trägårdsavfall ska inte heller läggas i soppåsen, utan lämnas på Kartåsens återvinningscentral. Läs mer under rubriken Återvinning.

Hämtning och intervall

Renhållningen hämtar hushållsavfall en gång per vecka i Lidköpings centralort och i tätorterna Filsbäck, Vinninga, Järpås och Tun, vid årsbostäder och verksamhet. Avfall som uppstår i verksamheter till följd av att människor vistas där, och till sin typ och sammansättning liknar det avfall som kommer från hushåll, omfattas också av kommunens ansvar, till exempel avfall från personalutrymmen och städsopor.

För övriga områden inom kommunen gäller hämtning varannan vecka vid årsbostäder och verksamheter.

Hämtning från fritidsbostäder sker varannan vecka under perioden vecka 19–vecka 38, det vill säga tio hämtningar per år.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan