Nytt avfallssystem

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Ny avfallsinsamling inom Lidköpings kommun

Under sommaren 2018 tog regeringen beslut om att alla kommuner vid utgången av december 2020 ska ha ett system för separat insamling av matavfall. För att spara energi, och hushålla med naturens resurser, måste vi återvinna så mycket material som möjligt. I Sverige finns det sedan tidigare ett nationellt mål att kommunerna ska sortera ut matavfall och använda det till att producera biogas eller annan fordonsgas, och kunna återföra viktiga näringsämnen till kretsloppet. Vi i Lidköping behöver tillsammans också bli bättre på att lämna förpackningar till återvinning. Fastighetsnära insamling, alltså att fler sorters avfall hämtas hemma vid hushållen, gör enligt studier att mer material återvinns.

Nedan följer sex informationsfilmer om hur det går till vid införandet av det nya insamlingssystemet, med tips och råd om hur du ska göra för att det ska gå så lätt som möjligt.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan