Test av ny metod för avfallsinsamling

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Just nu testar Renhållningen en ny metod för avfallsinsamling. Testet görs i Lilleskog och Sunnersberg, där våra kunder får prova så kallad fastighetsnära insamling i delade kärl.

Sopkärl Avfall

Vi på Renhållningen vill göra det enklare för dig som kund att sopsor­tera. Vi testar därför under sex månader en ny insamlingsmetod, som går ut på att vi hämtar matavfall, tid­ningar och några olika sorters förpackningar hemma hos kunder i två olika testområden. Områdena är Lilleskog, start 3 oktober, och Sunnersberg, start 1 november. Du som bor i dessa områden har fått information hemskickat.

Så här fungerar det – information för dig som deltar i testet

Vi byter ut ditt nuvarande sopkärl mot två nya kärl som har två fack vardera. I det ena kärlet ska du lägga restavfall och matavfall i varsitt fack, och i det andra kärlet ska du lägga plastförpackningar respektive tidningar och pappersförpack­ningar i var sitt fack.

Här finns informationsmaterial som vi har skickat till er som ska delta

Sorteringsguide till testområden
Informationsbrev till testområden (Observera att datum och tömningsdagar skiljer sig åt mellan olika områden, och du kan därför ha fått annan tömningsdag än vad som nämns här)

Vad kostar det?

De som deltar i testet och har båda kärlen får 500 kronor billigare sophämtningstaxa under testperioden. Den som väljer att ha endast kärlet med mat- och restavfall får 250 kronor i avdrag på taxan.

Varje hushåll som deltar får ett startpaket med matavfallspåsar plus en tillhörande hållare av plast. Du behöver alltså inte själv köpa påsar till matavfallet.

Tömning och storlek på kärlen

Kärlen rymmer 240 liter

 • Bred: 580 mm
 • Höjd: 1 072 mm
 • Djup: 724 mm

Tömning

Varje kärl kommer att tömmas varannan vecka, men det kommer att ske olika veckor. Med andra ord kommer vi till dig och tömmer varje vecka men bara ett kärl åt gången. Du som deltar har fått information om tömning hemskickat.

Sorteringsguide för testet

Sopkärl 1

Fack 1 Restavfall

Restavfall är det som blir över när du har sorterat ut förpackningar, matavfall, farligt avfall och grovavfall. Exempel:

 • Blöjor, bindor och tamponger
 • Kuvert och post it-lappar
 • Penslar och sminkverktyg
 • Tandborste

Fack 2 Matavfall

Exempel:

 • Bananskal och andra fruktrester
 • Potatisskal
 • Fiskben
 • Köttben
 • Äggskal
 • Kaffesump
 • Hushållspapper

Sopkärl 2

Fack 1: Plastförpackningar

Exempel:

 • Ketchupflaska
 • Bärkassar av plast
 • Chipspåse
 • Creme fraiche-förpackning
 • Plastfolie
 • Plastkorkar

Fack 2: Pappersförpackningar och tidningar

Exempel:

 • Mjölkförpackning
 • Kartong
 • Bärkassar av papper
 • Dagstidning
 • Veckotidning
 • Reklamblad

Metallförpackningar och glasförpackningar ska du fortsätta lämna på återvinningsstationerna.

Matavfall

Matavfall lägger du i den bruna pappersåsen. Som matavfall räknas till exempel:

 • Kött- och fiskben
 • Frukt och grönsaker
 • Skal från ägg, räkor och frukt
 • Bröd och bakverk
 • Ofärgat hushållspapper och ofärgade servetter
 • Kaffe och te – både pappersfilter och sump
 • Snacks och godis

Instruktioner

 • Använd påshållaren som du får av oss. Den gör att luften kan cirkulera kring avfallet och då torkar det lättare och luktar heller inte lika illa.
 • Fyll inte påsen för mycket. Rulla ihop den som en godispåse så att den inte öppnar sig när den hamnar i kärlet.
 • Låt matavfallet droppa av så mycket som möjligt. Lägg gärna med hushållspapper och ofärgade servetter i påsen, eftersom de suger upp fukt. Om påsen ändå blivit våt och tung så är det okej att använda dubbla påsar. OBS! Använd inte plastpåse utanpå papperspåsen.
 • Vanliga plast- eller papperspåsar får INTE läggas i kärlet för matavfall. De är inte komposterbara och ställer därför till med problem i rötningsprocessen.

Tips

 • Räkskal och fiskrester kan ju lukta en del. Slå in dem i tidningspapper innan du lägger det i påsen.
 • Hållaren för papperspåsen går bra att diska i diskmaskin.

Varför är påsen för matavfall gjord av papper?

En papperspåse är betydligt mer miljövänlig än en plastpåse. Dessutom kan papperspåsen följa med i rötningsprocessen när vi tillverkar biogas. Det blir också lägre transportkostnad med papperspåsar, eftersom matavfallet då torkar och vikten blir mindre.

Så får du nya papperspåsar

Kläm fast en ej använd papperspåse i locket på matavfallskärlet. Vi lämnar då nya påsar när vi tömmer hos dig nästa gång.

 

Varför testar vi ny insamlingsmetod?

För att naturens resurser ska räcka till måste vi återvinna så mycket material som möjligt. Vi i Lidköping behöver tillsam­mans bli bättre på att lämna förpackningar till återvinning. Fastighetsnära insamling, allt­så att fler sorters avfall häm­tas hemma vid hushållen, gör enligt studier att mer materi­al återvinns. När testperioden är slut ska politikerna fatta beslut om hur vi går vidare.

När det gäller matavfall finns det ett nationellt mål i Sverige att kommunerna ska sortera ut matavfall och använda det till att producera biogas eller annan fordonsgas.

Om jag bor i testområdet men inte vill vara med

Kontakta oss…

…om du INTE vill vara med alls.
…om du endast vill ha kärlet för matavfall och restavfall.

Ring till kontaktcenter 0510-77 00 00, eller mejla till rh-kund@lidkoping.se.

Frågor och svar om avfallshantering i Lidköping

Teknisk servicenämnd har beslutat att vi ska testa ett nytt insamlingssystem för avfall. Renhållningen kommer att göra detta under hösten 2017. Därefter ska vi utvärdera om det fungerar bra, och politikerna ska besluta om vi ska införa systemet i hela Lidköpings kommun.

Varför kan vi inte fortsätta som vi gör nu?

Konsumtionen i samhället ökar, vilket gör att även mängden avfall ökar. Därför är det viktigare än någonsin att ta tillvara på den resurs som avfallet utgör. Ett sätt att göra det är att sortera sitt avfall och låta det gå till återvinning. Vi är alla enligt lag skyldiga att sortera. Lidköpings kommun vill bara göra det enkelt för dig att göra rätt. Av matavfallet kan vi göra miljövänlig fordonsgas, och förpackningar av exempelvis plast, papper och metall kan omvandlas till nya förpackningar eller andra saker. Det går åt betydligt mindre energi att återvinna material än att producera nytt.

Kommer sophämtningen att bli dyrare?

Ja, om politikerna beslutar att nytt insamlingssystem ska införas kommer taxan för sophämtning att höjas. Lidköpings kommun har idag väldigt låga taxor för sophämtningen, bland annat eftersom vi inte har någon utsortering av matavfall eller fastighetsnära insamling av förpackningar. De flesta andra kommuner har det.

Kommer värmeverket att behöva importera mer avfall på grund av införande av ett nytt system?

Det insamlade hushållsavfallet i Lidköping uppgår årligen till cirka 10 000 ton. Den insamlade mängden står bara för cirka 8 procent av den mängd som årligen förbränns vid värmeverket. Detta innebär att om matavfall och förpackningar som idag förbränns på värmeverket istället sorteras ut och återvinns kommer påverkan på tillgängligt bränsle för värmeverket vara väldigt liten.

Kommer återvinningsstationerna att finnas kvar när det införs ett nytt system?

Ja, de kommer att finnas kvar. Vi vet dock inte hur många av dem som kommer finnas kvar.

De som deltar i testet och har båda kärlen får 500 kronor billigare sophämtningstaxa under testperioden. Den som väljer att ha endast kärlet med mat- och restavfall får 250 kronor i avdrag på taxan.

Varje hushåll som deltar får ett startpaket med matavfallspåsar plus en tillhörande hållare av plast. Du behöver alltså inte själv köpa påsar till matavfallet.