Nytt avfallssystem

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Vi på Renhållningen vill göra det enklare för dig som kund att sor­tera avfall och kommer därför under 2019 påbörja införandet av ett nytt avfallssystem i Lidköpings kommun.

Varför vill vi införa en ny insamlingsmetod?

För att spara energi, och hushålla med naturens resurser, måste vi återvinna så mycket material som möjligt. Vi i Lidköping behöver tillsam­mans bli bättre på att lämna förpackningar till återvinning. Fastighetsnära insamling, allt­så att fler sorters avfall häm­tas hemma vid hushållen, gör enligt studier att mer materi­al återvinns.

När det gäller matavfall finns det ett nationellt mål i Sverige att kommunerna ska sortera ut matavfall och använda det till att producera biogas eller annan fordonsgas, och kunna återföra viktiga näringsämnen till kretsloppet. Under sommaren 2018 tog även regeringen beslut om att alla kommuner vid utgången av december 2020 ska ha ett system för separat insamling av matavfall. Detta framgår bland annat av 15 a § i avfallsförordningen (SFS 2011:927), med tillhörande övergångsbestämmelser.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen