Ny metod för avfallsinsamling

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Vi på Renhållningen vill göra det enklare för dig som kund att sopsor­tera och har därför under det senaste halvåret testat en ny metod för avfallsinsamling. Testet genomfördes i Lilleskog och Sunnersberg, där våra kunder fick prova så kallad fastighetsnära insamling i delade kärl. Den nya insamlingsmetoden gick ut på att vi hämtade matavfall och några olika sorters förpackningar hemma hos våra kunder.

Efter utvärderingen av testet har Teknisk servicenämnd tagit beslut om att föreslå att systemet ska införas för samtliga villahushåll i Lidköpings kommun.

Varför vill vi införa en ny insamlingsmetod?

För att spara energi, och hushålla med naturens resurser, måste vi återvinna så mycket material som möjligt. Vi i Lidköping behöver tillsam­mans bli bättre på att lämna förpackningar till återvinning. Fastighetsnära insamling, allt­så att fler sorters avfall häm­tas hemma vid hushållen, gör enligt studier att mer materi­al återvinns.

När det gäller matavfall finns det ett nationellt mål i Sverige att kommunerna ska sortera ut matavfall och använda det till att producera biogas eller annan fordonsgas, och kunna återföra viktiga näringsämnen till kretsloppet.