Frågor och svar om ny avfallsinsamling

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Lidköpings kommun

Här har vi sammanställt svar på några frågor som du kan tänkas ha när det gäller nytt system för avfallsinsamling.

Kommer sophämtningen att bli dyrare?

Ja, om politikerna beslutar att nytt insamlingssystem ska införas kommer taxan för sophämtning att höjas. Lidköpings kommun har idag väldigt låga taxor för sophämtningen, bland annat eftersom vi som de flesta andra kommuner inte har någon utsortering av matavfall eller fastighetsnära insamling av förpackningar.

Varför kan vi inte fortsätta som vi gör nu?

Konsumtionen i samhället ökar, vilket gör att även mängden avfall ökar. Därför är det viktigare än någonsin att ta tillvara på den resurs som avfallet utgör. Ett sätt att göra det är att sortera sitt avfall och låta det gå till återvinning. Vi är alla enligt lag skyldiga att sortera. Lidköpings kommun vill bara göra det enkelt för dig att göra rätt. Av matavfallet kan vi göra miljövänlig fordonsgas, och förpackningar av exempelvis plast, papper och metall kan omvandlas till nya förpackningar eller andra saker. Det går åt betydligt mindre energi att återvinna material än att producera nytt.

Behöver värmeverket importera mer avfall vid införande av ett nytt system?

Det insamlade hushållsavfallet i Lidköping uppgår årligen till cirka 10 000 ton. Den insamlade mängden står bara för cirka 8 procent av den mängd som årligen förbränns vid värmeverket. Detta innebär att om matavfall och förpackningar som idag förbränns på värmeverket istället sorteras ut och återvinns kommer påverkan på tillgängligt bränsle för värmeverket vara väldigt liten.

Kommer återvinningsstationerna att finnas kvar när det införs ett nytt system?

Ja, de kommer att finnas kvar. Vi vet dock inte hur många av dem som kommer finnas kvar.

Hur gör jag med mitt matavfall i det nya systemet?

Matavfall lägger du i den bruna papperspåsen. Som matavfall räknas till exempel:

 • Kött- och fiskben
 • Frukt och grönsaker
 • Skal från ägg, räkor och frukt
 • Bröd och bakverk
 • Ofärgat hushållspapper och ofärgade servetter
 • Kaffe och te – både pappersfilter och sump
 • Snacks och godis

Instruktioner

 • Använd påshållaren som du får av oss. Den gör att luften kan cirkulera kring avfallet och då torkar det lättare och luktar heller inte lika illa.
 • Fyll inte påsen för mycket. Rulla ihop den som en godispåse så att den inte öppnar sig när den hamnar i kärlet.
 • Låt matavfallet droppa av så mycket som möjligt. Lägg gärna med hushållspapper och ofärgade servetter i påsen, eftersom de suger upp fukt. Om påsen ändå blivit våt och tung så är det okej att använda dubbla påsar. OBS! Använd inte plastpåse utanpå papperspåsen.
 • Vanliga plast- eller papperspåsar får INTE läggas i kärlet för matavfall. De är inte komposterbara och ställer därför till med problem i rötningsprocessen.

Tips

 • Räkskal och fiskrester kan ju lukta en del. Slå in dem i tidningspapper innan du lägger det i påsen.
 • Hållaren för papperspåsen går bra att diska i diskmaskin.

Varför är påsen för matavfall gjord av papper?

En papperspåse är betydligt mer miljövänlig än en plastpåse. Dessutom kan papperspåsen följa med i rötningsprocessen när vi tillverkar biogas. Det blir också lägre transportkostnad med papperspåsar, eftersom matavfallet då torkar och vikten blir mindre.

Så får du nya papperspåsar

Kläm fast en ej använd papperspåse i locket på matavfallskärlet. Vi lämnar då nya påsar när vi tömmer hos dig nästa gång.

 

När kommer ni till mitt område?

Om beslut tas i kommunfullmäktige kommer Renhållningen att detaljplanera införandet. Därefter kommer en tidplan att presenteras och du kommer att få information i god tid innan vi kommer till ditt område.

Vad gäller för mig som bor i flerbostadshus?

Redan idag kan fastighetsägare beställa hämtning av förpackningsmaterial vid fastigheten. Det nya systemet skulle innebära att vi kompletterar det med kärl för matavfall.

Hur går tömningen av kärlen till?

Varje kärl kommer att tömmas varannan vecka, men det kommer att ske olika veckor. Med andra ord kommer vi till dig och tömmer varje vecka men bara ett kärl åt gången. Bilarna som kommer att användas har två fack som är anpassade för det här systemet. När vi tömmer kärlen i sopbilen hamnar avfallet automatiskt i två olika sektioner och de töms ur bilen var för sig.

Varför omfattas inte fler förpackningsslag?

Utifrån de plockanalyser som gjorts i Lidköping kan vi se att det är mycket plast- och pappersförpackningar som slängs i hushållens restavfall. Bedömningen är att man redan har inarbetade sätt för återvinning av metall- och glasförpackningar samt tidningar. Förhoppningen är emellertid att systemet ska gå att komplettera med hämtning av fler förpackningsslag i framtiden.

Ja, om politikerna beslutar att nytt insamlingssystem ska införas kommer taxan för sophämtning att höjas. Lidköpings kommun har idag väldigt låga taxor för sophämtningen, bland annat eftersom vi som de flesta andra kommuner inte har någon utsortering av matavfall eller fastighetsnära insamling av förpackningar.