Möjliga abonnemang

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Under 2019 kommer Lidköpings kommun påbörja arbetet med att införa ett nytt avfallssystem. Systemet innebär obligatorisk utsortering av matavfall för samtliga hushåll samt att fastighetsnära insamling av plast- och pappersförpackningar erbjuds som tillval för villor och fritidshus.