Frågor och svar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lidköpings kommun

Hur får jag nya matavfallspåsar?

Matavfallspåsarna ingår i ert abonnemang. När påsarna börjar ta slut – stick in en påse under locket på kärlet så får du nya vid nästa tömning. Chaufförerna har inplastade buntar med påsar som de lägger på locket av ert sopkärl.
Det finns även alltid matavfallspåsar att hämta på Kartåsens återvinningscentral eller i Stadshuset/Kommunhuset på Skaragatan.

Lidköpings kommun

Kan jag beställa/avbeställa Kärl 2 i efterhand?

Ja, kontakta kontaktcenter på 0510-77 00 00

Hur kan jag undvika att matavfallspåsarna fryser fast i kärlet?

• Om du skakar om kärlet då och då kan det hjälpa så att påsarna inte lika lätt fastnar.
• Låta blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen.
• Se till att papperspåsen är ordentligt stängd så att inget matavfall ramlar ur påsen ut i kärlet.
• Låt matavfallspåsen frysa till ute innan det läggs i kärlet, ställ gärna en spann över påsen så att fåglar och andra djur inte kommer till.
• Håll kärlet rent – ett rent kärl minskar risken för fastfrysning.

Hur gör jag om matavfallspåsarna redan frusit fast?

Om avfallet har fryst fast i kärlet behöver du se till att kärlet går att tömma på tömningsdagen. Prova att peta loss påsarna med ett kvastskaft eller liknande. Tänk på att ditt kärl kan tömmas redan klockan 05.30.

Får jag flytta mellanväggen i kärlet?

Nej, mellanväggen får inte flyttas. Detta på grund av att avfallet då hamnar fel i sopbilen. Chaufförerna sätter nämligen kärlen på ett specifikt ställe i bak på lyftanordningen för att mat-, rest- och förpackningsavfallen ska hamna i rätt fack. Förutom detta är taxan konstruerad för att ni som kund betalar för just den fördelade volymen i kärlen.

Hur ofta töms kärlen?

Både Kärl 1 och Kärl 2 töms var 14:e dag. Men tänk på att de båda kärlen kan antingen tömmas samma vecka och dag, samma vecka men olika dag, jämn eller ojämn vecka. Var noga med att läsa i ditt startkit vilka tömningsdagar just du kommer att ha framöver.

Står kommunen för kostnader vid ombyggnad av plats för kärlen?

Nej, varje fastighetsägare står för eventuella kostnader om kärlplats behöver byggas om.

Kan man få ett extra kärl eller större delat kärl om man har blöjbarn t.ex.?

Ja, det går att få ett extra kärl alternativt ett större delat Kärl 1 mot ersättning enligt taxa. Läs mer om våra abonnemang här och kontakta Kontaktcenter på 0510-77 00 00 för beställning.

Varför får jag vita larver i facket för matavfall?

Fluglarver är ett problem under årets varmare period, då de dras till ditt matavfall och lägger sina ägg där. Problemet uppstår oftare vid fastigheter på landsbygden där de under lång tid haft hämtningsintervallet 14-dagar, och främst om matavfallet är åtkomligt får flugan. Det viktigaste  är att alltid se till att påsen är helt försluten genom att inte fylla över den streckade linjen och sedan rulla ihop påsens topp. Lägg gärna ner påsen(släng den inte) om det går i kärlet, en trasig påse gör det lätt för flugorna att hitta ett lämpligt ställe att lägga sina ägg. Det är också viktigt att spola ur facket för matavfall om det har läckt ut matavfall från era påsar, annars kommer ju lukten som kvarstår att dra till sig flugor. Det är som sagt hanteringen av matavfallspåsen och hur facket ser ut i kärlet som avgör om ni får larver eller inte.

Här kommer några tips för att hjälpa er med problemet:

 • Använd påshållaren som du får av oss.
  Den gör att luften kan cirkulera kring avfallet och då torkar det lättare och luktar heller inte lika illa. Om inte matavfallet torkar upp blir det bättre förhållanden för fluglarver.
 • Fyll inte påsen för mycket.
  När påsen är stängd och vikt ett flertal gånger så finns det ingen möjlighet för flugorna att ta sig in och inte heller att lägga några ägg. Lägg försiktigt påsen i kärlet, om du slänger den så finns det risk för att den öppnar sig och innehållet läcker ut.
 • Låt matavfallet droppa av så mycket som möjligt.
  Släng gärna matavfall direkt från tallriken, om du först spolar ner matrester i vasken och sedan flyttar det till matavfallspåsen så blir det väldigt fuktigt vilket dels kan göra så att det läcker ur påsen eller att påsen lättare går sönder. Lägg även gärna med hushållspapper och servetter i påsen, eftersom de suger upp fukt. Om påsen ändå blivit våt och tung så är det okej att använda dubbla påsar. OBS! Använd inte plastpåse utanpå papperspåsen
 • Slå in mat som luktar mycket
  till exempel räkskal, i lite tidningspapper innan du lägger det i papperspåsen och bär ut direkt
 • Förebygg mot fluglarver
  Gör rent kärlet och spraya ättika i bottnen och runt om kanterna på kärlet. Det gör att flugor undviker att lägga sina ägg där

Varför kan vi inte fortsätta som vi gör i dag?

Konsumtionen i samhället ökar, vilket gör att även mängden avfall ökar. Därför är det viktigare än någonsin att ta tillvara på den resurs som avfallet utgör. Ett sätt att göra det är att sortera sitt avfall och låta det gå till återvinning. Vi är alla enligt lag skyldiga att sortera. Lidköpings kommun vill bara göra det enkelt för dig att göra rätt. Av matavfallet kan vi göra miljövänlig fordonsgas, och förpackningar av exempelvis plast, papper och metall kan omvandlas till nya förpackningar eller andra saker. Det går åt betydligt mindre energi att återvinna material än att producera nytt.

Behöver värmeverket importera mera avfall?

Det insamlade hushållsavfallet i Lidköping uppgår årligen till cirka 10 000 ton. Den insamlade mängden står bara för knappt 10 procent av den mängd som årligen förbränns vid värmeverket. Detta innebär att om matavfall och förpackningar som idag förbränns på värmeverket istället sorteras ut och återvinns kommer påverkan på tillgängligt bränsle för värmeverket vara väldigt liten.

Kommer återvinningsstationerna finnas kvar?

Ja, de kommer att finnas kvar. Vi vet dock inte hur många av dem som kommer finnas kvar i framtiden då det är FTI(Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som äger och driver dessa stationer.

 

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan