Information om insamlingssystemet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Det nya insamlingssystemet innebär att villahushåll kommer att ha två sopkärl som är indelade i vardera två fack. I det ena kärlet ska det ligga matavfall och restavfall i var sitt fack, och i det andra kärlet plastförpackningar i det ena facket samt pappersförpackningar i det andra.

Lidköpings kommun

När vi tömmer kärlen i sopbilen hamnar avfallet automatiskt i två olika sektioner och de töms ur bilen var för sig. Tidningar, metall- och glasförpackningar ska du lämna på återvinningsstationerna som tidigare.

Illustration Nytt avfallssystem 20180423

Sorteringsguide för det föreslagna systemet

Sopkärl 1

Fack 1 Restavfall

Restavfall är det som blir över när du har sorterat ut förpackningar, matavfall, farligt avfall och grovavfall. Exempel:

 • Blöjor, bindor och tamponger
 • Kuvert och post it-lappar
 • Penslar och sminkverktyg
 • Tandborste

Fack 2 Matavfall

Exempel:

 • Bananskal och andra fruktrester
 • Potatisskal
 • Fiskben
 • Köttben
 • Äggskal
 • Kaffesump
 • Hushållspapper

Sopkärl 2

Fack 1: Plastförpackningar

Exempel:

 • Ketchupflaska
 • Bärkassar av plast
 • Chipspåse
 • Creme fraiche-förpackning
 • Plastfolie
 • Plastkorkar

Fack 2: Pappersförpackningar

Exempel:

 • Mjölkförpackning
 • Kartong
 • Bärkassar av papper
 • Tomma toarullar

Metallförpackningar, glasförpackningar och tidningar ska du fortsätta lämna på återvinningsstationerna.

Tömning och storlek på kärlen

Kärlen rymmer 240 liter

 • Bred: 580 mm
 • Höjd: 1 072 mm
 • Djup: 724 mm

Tömning

Varje kärl kommer att tömmas varannan vecka, men det kommer att ske olika veckor. Med andra ord kommer vi till dig och tömmer varje vecka men bara ett kärl åt gången. Bilarna som kommer att användas har två fack som är anpassade för det här systemet. När vi tömmer kärlen i sopbilen hamnar avfallet automatiskt i två olika sektioner och de töms ur bilen var för sig.

Insamling vid flerbostadshus

Det är redan idag möjligt för dig som fastighetsägare att beställa hämtning av förpackningsmaterial vid flerbostadshus. Förändringen innebär att det befintliga systemet kompletteras med kärl för insamling av utsorterat matavfall.

 

Sopkärl 1

Fack 1 Restavfall

Restavfall är det som blir över när du har sorterat ut förpackningar, matavfall, farligt avfall och grovavfall. Exempel:

 • Blöjor, bindor och tamponger
 • Kuvert och post it-lappar
 • Penslar och sminkverktyg
 • Tandborste

Fack 2 Matavfall

Exempel:

 • Bananskal och andra fruktrester
 • Potatisskal
 • Fiskben
 • Köttben
 • Äggskal
 • Kaffesump
 • Hushållspapper

Sopkärl 2

Fack 1: Plastförpackningar

Exempel:

 • Ketchupflaska
 • Bärkassar av plast
 • Chipspåse
 • Creme fraiche-förpackning
 • Plastfolie
 • Plastkorkar

Fack 2: Pappersförpackningar

Exempel:

 • Mjölkförpackning
 • Kartong
 • Bärkassar av papper
 • Tomma toarullar

Metallförpackningar, glasförpackningar och tidningar ska du fortsätta lämna på återvinningsstationerna.