Så funkar systemet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Vi på Renhållningen vill göra det enklare för dig som kund att sor­tera avfall och kommer därför under 2019 påbörja införandet av ett nytt avfallssystem i Lidköpings kommun.

Det nya avfallssystemet går ut på att boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus obligatoriskt får ett tvåfackskärl för mat- och restavfall. Tillsammans med det nya tvåfackskärlet får varje hushåll även en speciell behållare för matavfall samt påsar till denna. Behållaren placeras förslagsvis under diskbänken hemma, för att matavfallet smidigt ska kunna sorteras ut från övriga hushållssopor.

Flerbostadshus kompletterar sin avfallshämtning med ett separat kärl för matavfall och varje lägenhetshushåll får även de en speciell behållare för matavfall samt påsar till denna. Behållaren placeras förslagsvis under diskbänken hemma för att matavfallet smidigt ska kunna sorteras ut från övriga hushållssopor

Boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus ges också möjlighet att beställa ytterligare ett tvåfackskärl för pappers- och plastförpackningar. Hämtning av förpackningar erbjuder Renhållningen redan idag till samtliga flerbostadshus.

ILLUST~2

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan