För dig som bor i lägenhet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Bor du i lägenhet är fastighetsägaren ansvarig för att du har någonstans att lämna ditt avfall.

IMG_0786

Den vanligaste lösningen är att du sorterar ditt hushållsavfall i olika kärl i fastighetens avfallsrum eller på gården. Beroende på hur fastighetsägaren valt att göra ser både sorteringslösningarna och hur många avfallsfraktioner som kan slängas olika ut. Om ni inte ges möjlighet att sorterar ut olika eller bara sorterar vissa förpackningar i din fastighet är du hänvisad till din närmaste återvinningsstation.

Du vänder dig till fastighetsägaren eller styrelsen med önskemål om att du önskar flera fastighetsnära sorteringsalternativ. Prata gärna med dina grannar med! Ju fler ni är som vill så ökar chansen att ni får möjligheten.

Kan våran fastighet sortera matavfall ännu?

Från och med 2019 finns möjligheten att ha tjänsten matavfallsinsamling i flerfamiljshus. Dock kommer anslutningen av flerfamiljshusen ske stegvis och det är därför inte säkert att tjänsten kan startas upp direkt. Det är fastighetsägaren som beställer tjänsten till fastigheten och i samråd med Renhållningen planeras införandet utifrån fastighetens förutsättningar.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan