För dig som bor i villa

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Alla kommunens villahushåll i tätorten och på landsbygden kommer att få sitt nuvarande avfallskärl utbytt mot ett nytt tvåfackskärl, så att matavfall och restavfall ska kunna separeras.

Renhållning

För de kunder som även vill bli av med pappers- och plastförpackningar  vid fastigheten kan ytterligare ett tvåfackskärl beställas. Både kärlet för mat- och restavfall samt kärlet för pappers- och plastförpackningar töms varannan vecka.

Införandet av det nya avfallssystemet som innebär obligatorisk utsortering av matavfall, samt möjlighet att beställa fastighetsnära insamling av plast- och pappersförpackningar, kommer att ske i etapper.

Om du vill veta mer om de nya abonnemangen och när det blir aktuellt för dig. klicka på länkarna.

Möjliga abonnemang

När blir det aktuellt för mig

De nya kärlen

Så placerar du kärlen

Kärlens placering ska vara på hårdgjort och jämt underlag. Kärlen ska kunna rullas ut från fastigheten till fordonet på hårdgjort underlag fritt från hinder och utan nivåskillnader. Som hårdgjort underlag räknas asfalt, plattor och liknande. Gräsytor är ej hårdgjort underlag. Kärlet ska stå med draghandtaget vänt mot avfallshämtarna och dragvägen. Draghandtaget är det på andra sidan från lockets lyfthandtag. Kärl ska stå inom 3 meter från tomtgräns. Har du inte kärlet på töm­ningsplatsen ska det dras fram på tömningsdagen.

Du kan bygga en kärlhage som skydd mot vinden. Oavsett hur du väljer att göra ska det vara enkelt att hämta kärlen på tömningsdagen. Det ska därför finnas lite luft mellan kärlen och eventuell inhägnad.Måttangivelser 240 l kärl

De nya sopbilarna

När vi tömmer kärlen i sopbilen hamnar avfallet automatiskt i två olika sektioner då de nya sopbilarna är så kallade tvåfacksbilar. Avfallen töms sedan ur bilen var för sig för vidare separat behandling.
Vad gäller fraktionerna tidningar, metall- och glasförpackningar lämnar du dessa på återvinningsstationerna som tidigare.94403 Västervik 005

Så placerar du kärlen

Kärlens placering ska vara på hårdgjort och jämt underlag. Kärlen ska kunna rullas ut från fastigheten till fordonet på hårdgjort underlag fritt från hinder och utan nivåskillnader. Som hårdgjort underlag räknas asfalt, plattor och liknande. Gräsytor är ej hårdgjort underlag. Kärlet ska stå med draghandtaget vänt mot avfallshämtarna och dragvägen. Draghandtaget är det på andra sidan från lockets lyfthandtag. Kärl ska stå inom 3 meter från tomtgräns. Har du inte kärlet på töm­ningsplatsen ska det dras fram på tömningsdagen.

Du kan bygga en kärlhage som skydd mot vinden. Oavsett hur du väljer att göra ska det vara enkelt att hämta kärlen på tömningsdagen. Det ska därför finnas lite luft mellan kärlen och eventuell inhägnad.Måttangivelser 240 l kärl

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan