Möjliga abonnemang

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Under 2019 kommer Lidköpings kommun påbörja arbetet med att införa ett nytt avfallssystem. Systemet innebär obligatorisk utsortering av matavfall för samtliga hushåll samt att fastighetsnära insamling av plast- och pappersförpackningar erbjuds som tillval för villor och fritidshus.

I detta dokument kan du läsa om våra nya abonnemang och priser. Renhållningstaxa 2019 nya avfallssystemet

Läs mera om avgifter för avfallshämtning vid småhus

 

Mat- och restavfall

Avgifter för hämtning av mat- och restavfall vid småhus (Obligatoriskt)

Tjänst
Behållarstorlek
Fraktion
Tömningar per år
Grundavgift
Rörlig avgift
Total avgift per år
Tvåfack
kärl*
240 literMat- och restavfall26600 kr/år1 140 kr/år1 740 kr
Tvåfack
kärl*
370 literMat- och restavfall26600 kr/år1 930 kr/år2 530 kr
Ytterligare restavfallskärl190 literRestavfall2601 350 kr/år1 350 kr

 

*Vid gemensamt kärl gäller en grundavgift per småhus.

Plast- och pappersförpackningar

Avgifter för hämtning av plast- och pappersförpackningar vid småhus (Tillval)

Tjänst
Behållarstorlek
Fraktion
Tömmning per år
Grundavgift
Rörlig avgift
Total avgift per år
Tvåfack kärl240 literPlast- och pappersförpackningar260650 kr/år650 kr

Restavfall vid hemkompostering

Avgifter för hämtning av restavfall vid hemkompostering – småhus

Tjänst
Behållarstorlek
Fraktion
Tömningar per år
Grundavgift
Rörlig avgift
Total avgift per år
Restavfall vid hemkompost*140 literRestavfall26 600 kr/år940 kr/år1 540 kr/år

 

*Vid gemensamt kärl gäller en grundavgift per småhus.

Avgifter för hämtning av mat- och restavfall vid småhus (Obligatoriskt)

Tjänst
Behållarstorlek
Fraktion
Tömningar per år
Grundavgift
Rörlig avgift
Total avgift per år
Tvåfack
kärl*
240 literMat- och restavfall26600 kr/år1 140 kr/år1 740 kr
Tvåfack
kärl*
370 literMat- och restavfall26600 kr/år1 930 kr/år2 530 kr
Ytterligare restavfallskärl190 literRestavfall2601 350 kr/år1 350 kr

 

*Vid gemensamt kärl gäller en grundavgift per småhus.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan