När blir det aktuellt för mig

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

IMG_0950

Vad har hänt?

Ett testprojekt genomfördes i Lilleskog och Sunnersberg, där våra kunder fick prova så kallad fastighetsnära insamling i delade kärl. Den nya insamlingsmetoden gick ut på att vi hämtade matavfall och några olika sorters förpackningar hemma hos våra kunder.

Den 18:e juni tog kommunfullmäktige beslut om att systemet för insamling av matavfall ska införas för samtliga hushåll i Lidköpings kommun. Därtill togs beslut om att erbjuda villahushållen ytterligare ett kärl för insamling av papper- och plastförpackningar.

I November började Renhållningen och AB Bostäder insamling av matavfall i ett provområde med flerbostadshus. I dessa fastigheter med avfallsutrymme på innergårdarna kommer testverksamhet att pågå för att utröna hur matavfallsinsamling fungerar i praktiken för fastighetsägaren, Renhållningen och de boende.

Beslut om den nya avfallstaxan togs i kommunfullmäktige den 25/2.

Vad händer härnäst?

Under våren kommer de två nya avfallsbilarna, vilka utrustats med två fack vardera för separat hantering av avfallet. Samtidigt har Renhållningen, i samarbete med Komjobb, börjat monteringen av de nya avfallskärlen för villahushåll.

Planering för att starta upp det nya avfallssystemet i Ljunghed/Majåker är i full gång. Byte av de första kärlen är planerade till  början av maj och boende i området kommer att kallas till informationsmöte inom kort.

När kan det bli aktuellt för mig?

En karta med tidsplan kommer inom kort att presenteras på denna sida, där du får information om när det blir aktuellt med byte i ditt område.