Preliminär tidplan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Lidköpings kommun

Vad har hänt?

Ett testprojekt genomfördes i Lilleskog och Sunnersberg, där våra kunder fick prova så kallad fastighetsnära insamling i delade kärl. Den nya insamlingsmetoden gick ut på att vi hämtade matavfall och några olika sorters förpackningar hemma hos våra kunder.

Den 18:e juni tog kommunfullmäktige beslut om att systemet för insamling av matavfall ska införas för samtliga hushåll i Lidköpings kommun. Därtill togs beslut om att erbjuda villahushållen ytterligare ett kärl för insamling av papper- och plastförpackningar.

I November började Renhållningen och AB Bostäder insamling av matavfall i ett provområde med flerbostadshus. I dessa fastigheter med avfallsutrymme på innergårdarna kommer testverksamhet att pågå för att utröna hur matavfallsinsamling fungerar i praktiken för fastighetsägaren, Renhållningen och de boende.

Vad händer härnäst?

En ny avfallstaxa är just nu under konstruktion och först när kommunfullmäktige tagit beslut om taxan kan vi påbörja införandet av det nya avfallssystemet.

När kan det bli aktuellt för mig?

Om beslut tas i kommunfullmäktige kommer Renhållningen att detaljplanera införandet. Därefter kommer en tidplan att presenteras och du kommer att få information i god tid innan vi kommer till ditt område.