Biosfärkonferens 25-26 oktober 2018

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Konferensen riktar sig till dig som är politiker eller anställd på en kommun. Du kan till exempel vara ledamot i kommunstyrelsen eller kommunchef. Vi kommer att i två dagar (lunch till lunch) fördjupa oss i kommunernas roll i att ingå i ett biosfärområde, hur vi biosfärkommuner bygger ett hållbart samhälle och hur vi använder Unescos utnämning på bästa sätt? Konferensen innehåller information, goda exempel och workshops.

Moderator är Peter Dogsé från Unesco. Götene, Lidköping och Mariestads kommuner står för värdskapet och konferensen kommer att hållas i Lidköping. Förutom ett intressant och fullmatat program så blir det en upplevelse och middag utöver det vanliga på Läckö slott och naturum Vänerskärgården – Victoriahuset.

biosfär_komponent

Torsdag 25 oktober 12.00-16.30

12.00 Lunch (i Lidbeckska huset, Lidköping)

13.00 Välkommen till biosfärkommunerna Götene, Lidköping och Mariestad.

Var befinner vi oss? Introduktion till Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Betydelsen av biosfärområden runt om i världen – en internationell utblick
– Peter Dogsé, Unescos sekretariat för biosfärprogrammet

Biosfärområdenas nationella roll för hållbar utveckling
och genomförandet av Agenda 2030
– Lena Sommestad, Ordförande i Svenska Unescorådet

Biosfärprogrammets utveckling i Sverige
– Johanna MacTaggartNationell koordinator för Biosfärprogrammet Sverige

Exempel: Utveckling av hållbara transport- och logistiklösningar

År 2030 ska Mariestad synliggjort biosfärområdets möjligheter som internationellt modellområde för hållbar utveckling. Ett steg på vägen är att utveckla hållbara sätt att driva fordon och nya helhetssystem för produktion, lagring, användning och överföring av förnybar energi. Just nu pågår byggandet av världens första anläggning för soldriven lokal vätgasproduktion i Mariestad. Inom kort startar tester av laddinfrastruktur för elfordon i stadsmiljö. I utvecklingsarbetet samarbetar kommunen med forskningsinstitutioner som Lunds universitet, Chalmers och Göteborgs universitet, med näringsliv samt med regionala och nationella stödorganisationer och myndigheter.
Johan Abrahamsson, kommunalråd och Ulrika Söderström, Projektledare ElectriVillage, Mariestads kommun.

Exempel: Biosfärområde som motor för kommunens
utveckling och starka varumärke

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är en del i kommunens hållbarhetsarbete och en viktig del i varumärket för att skapa en attraktiv kommun med långsiktig hållbar livsmiljö.
Anders Tell, kommunalråd Kristianstads kommun

Kaffe och workshop om möjligheter med Unescos utnämning ur ett kommunalt perspektiv

Vilka möjligheter ser Naturvårdsverket med Sveriges biosfärområden
och de kommuner som ingår i dem
– Claes SvedlindhAvdelningschef på Naturvårdsverkets naturavdelning

Sammanfattning av eftermiddagen och information om kvällens aktiviteter.

Fredag 26 oktober 8.30-12.00

Reflektioner från gårdagen

Internationell utblick: Ekosystemtjänster och fysisk planering ur ett landskapsperspektiv ”Putting ecosystem services into the statutory planning framework in England associated decision support systems”.
– Andrew Bell, Koordinator North Devon Biosphere Reserve

Exempel: Biosfärutnämningen förstärker
kommunens arbete med miljömålen

På tolv fysiska platser i Götene kommun kan besökare få lära mer om några av miljömålens innebörd, mål och hur vi kan agera för att uppnå målen. Vi får höra om idén med projektet och hur kommunen tar tillvara på biosfärområdets möjligheter i den kommunala verksamheten.
Åsa Karlsson, Kommunalråd och Mikael Lundgren, Kommunutvecklare

Kaffe

Exempel: Utbildning för hållbar utveckling med
biosfärområdet som plattform

Genom Vänermuseet får samtliga i årskurs 2,5 och 8 i Lidköpings kommun utbildning i hållbar utveckling. Syftet är att ge eleverna en gemensam grund att stå på inför framtiden. Vänermuseet är en kommunal verksamhet och jobbar på flera olika sätt med hållbarhet utifrån biosfärområdet som en resurs.
Ida Billvén, Museichef

Exempel: Unescos utnämning skapar förutsättningar
för det lokala näringslivet

Lugnåsbergets vandrarhem har bland annat biosfärvandringar och biosfärcafé som en del i sin verksamhet. Företaget har fördelar av att verka i ett biosfärområde och delar med sig av sina tankar och idéer om hur näringslivet kan ta hjälp av Unescos utnämning för marknadsföring och utveckling.
Pia Åkesson, Ägare till Lugnåsbergets vandrarhem

Kaffe och workshop om möjligheter med Unescos utnämning ur ett kommunalt perspektiv.

Vi knyter ihop säcken och pratar om framtiden

12.00 Lunch (i Lidbeckska huset)

Aktiviteter efter konferensen på fredag eftermiddag…

  • Vänermuseet, fri entré för konferensdeltagare.
  • Studiebesök i Mariestad och ElectriVillage: Avresa kl. 13.00 från Lidköping och avslutning cirka kl. 16.00 i Mariestad. Vi får höra mer om testningen av laddning av elfordon via markbunden elväg samt besöka tankstationen för vätgas med den världsunika systemlösningen för produktion av emissionsfri vätgas från solenergi. www.mariestad.se/electrivillage

Utflykt till Läckö slott och naturum
kvällen den 25 oktober

17.30 Buss avgår från Lidköping till Läckö slott och naturum Vänerskärgården – Victoriahuset.

18.00 Något litet att äta och dricka på stående fot vid ankomst och sedan en fin upplevelse på slottet. Därefter middag på restaurang Hvita Hjorten på naturum. Under kvällen får ni information om *Här finns liv – ett kommunikationsprojekt som inspirerar, lyfter och levandegör det arbete som pågår i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Du kan också via en app prova på att spela kartspelet och lära dig mer om Agenda 2030 och biosfärområdet. www.vanerkulle.org/har-finns-liv

21.30 Återresa till Lidköping

Plats, tid, anmälan och pris

Konferensen hålls i Lidbeckska huset i Lidköping, Gamla Stadens Torg 2, och den startar kl. 12.00 den 25/10 med gemensam lunch på samma plats.

Anmälan görs senast måndag den 1 oktober via följande länk: https://sv.surveymonkey.com/r/SMGRKQ2

Anmälan är bindande men kan, vid förhinder, överlåtas åt annan person.

Konferensen kostar 1500 kronor exklusive moms per deltagare. Då ingår lunch och fika på konferensen, bussresa samt upplevelse på Läckö slott och middag på naturum Vänerskär-gården – Victoriahuset. Var och en står för resa till och från Lidköping samt boende.

Kom ihåg att även boka ditt boende! Tips finns på vastsverige.com/lackokinnekulle/bo

Om oss värdkommuner
Götene, Lidköping och Mariestad

Lidköping, Götene och Mariestads kommuner ligger sydost om Vänern. Området har höga natur- och kulturvärden samt ett stort lokalt engagemang vilket är en bidragande orsak till varför vi fick utnämningen som Unescos biosfärområde 2010. Kommunerna har en sammanhängande kuststräcka längs Vänern och en skärgård med massor av öar, stora som små. Kållandsö med Läckö Slott, Kinnekulle och Torsö är bara några av de pärlor som finns i vårt område.