Bredband

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Bredband ses idag som den mest samhällskritiska infrastrukturen tillsammans med el, vatten och avlopp. Samhället står inför en gigantisk digitalisering och stadsnätet för bredband har en ledande roll i att genomföra digitaliseringen.

Lidköping Bredband ansvarar för vårt stadsnät för bredband i Lidköping. Stadsnätet levererar idag tv, telefoni och data. I framtiden kommer bredbandet inom kommunal verksamhet ha utvecklats till att erbjuda lösningar för bland annat e-hälsa och olika mätvärdesinsamlingar för el, värme och vatten.

Lidköping har anslutit sig till den nationella bredbandsstrategin

Lidköpings kommun har anslutit sig till regeringens bredbandsstrategi 2017 om ett helt uppkopplat Sverige. Strategin säger att bredbandet måste ”möta människors behov av snabbt bredband och stabila mobila tjänster av god kvalitet”.

Regeringens bredbandsstrategi har följande mål:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

Hela Sverige omfattar områden där människor och saker normalt befinner sig. Målen innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. Målen innebär också att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023. Läs hela bredbandsstrategin.

Nyheter

Se fler nyheter inom Bredband