Från beställning till leverans

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Lidköpings kommun

Lidköping Bredband bygger ut och ansvarar för själva bredbandsnätet men är ingen tjänsteleverantör. Olika leverantörer av tjänster som bredband, tv och telefoni ansluter till nätet och så kan du som kund välja vilken operatör och vilket avtal du vill ha. Du hittar alla tjänster på openbit.se. Där finns också kontaktuppgifter till deras kundservice, där du kan få hjälp och svar på dina frågor.

Så går anslutningen till

Om vi har byggt ut bredband i ditt område behöver du bara ansluta dig. Så här går det till att ansluta din fastighet till Lidköpings stadsnät:

 1. Gör din intresseanmälan på Openbit.se.
 2. Fastbit återkommer till dig med information om möjligheterna att ansluta din fastighet och skickar avtal för påskrift.
 3. När avtalet är returnerat till Fastbit påbörjas leveransen.
 4. Du blir nu kontaktad av Lidköping Bredband för installation av anslutningen.
 5. När installationen är klar skickar Fastbit ett välkomstbrev hem till dig med instruktioner om hur du får igång ditt nya bredband.
 6. Nu kan du fritt välja tjänster på Openbit.se.

Villa

Landsbygd

På landsbygden kan du som fastighetsägare ansluta dig till nätet genom att gräva ner kanalisation till en anslutningspunkt. För att hålla nere kostnaderna krävs att flera fastighetsägare går samman och lägger ner slang för ett områdesnät. På så vis kan ni dela på kostnader för gemensamma grävsträckor.

Föreningen investerar och gräver ned slang, brunnar och skåp i områdesnätet. Nätet överlåts sedan till Lidköping Bredband. Därefter bygger Lidköping Bredband eventuella teknikhus samt fibersätter nätet. Lidköpings Bredband ansvarar för drift och underhåll av områdesnätet.

Vi kan erbjuda ett byalag att ansluta mot vårt teknikhus. Föreningen investerar och gräver ned slang, brunnar, skåp samt fibersätter hela områdesnätet och ansluter sedan nätet till närmsta teknikhus som ägs av Lidköpings Bredband. Föreningen ansvarar för drift och underhåll av områdesnätet.

Eftersom förutsättningarna är olika från område till område kommer även lösningarna att variera och vad föreningen och fastighetsägarna får betala för anslutning till stadsnätet.

För mer information om hur du gräver ner slangen på din tomt läs dokumentet Anvisning fiberanslutning. För mer information om våra rekommendationer för fiberkanalisation på landsbygd läs dokumentet Anvisning för nedgrävning kanalisation.

Tätort

När Lidköpings kommun upprättar nya planområden förbereds det med en anslutningsslang som lämnas av vid tomtgränsen. Den nya fastighetsägaren ansvarar för nedgrävning och dragning in i huset.

I bostadsområden som har fjärrvärme installerat efter år 2001 har många ett tomrör för fiber nedlagt. För att vi ska kunna leverera fiber till hushållet måste även tomrör för stamfiber finnas i gatan och vara förbundet med ett teknikskåp med fiber.

I övriga bostadsområden gör du en intresseförfrågan så återkommer vi med förslag på hur du kan ansluta dig. För mer information om hur du gräver ner slangen på din tomt läs dokumentet Anvisning fiberanslutning.

Gör din intresseförfrågan på Openbit.se eller ring 020-373800.

Inom tätort tillhandahåller Lidköpings Bredband 16/12-slang och märkband från tomtgräns in till fastigheten om det saknas. Var vänlig och ring 0510-77 11 88 och meddela hur många meter du behöver. Då förbereder vi så att detta finns klart att hämta vid överenskommen tidpunkt.

Flerbostadshus

Om du bor i ett flerbostadshus ska du kontakta din fastighetsägare om du vill att hen ansluter fastigheten till stadsnätet.

Fördelar för dig som fastighetsägare

För dig som fastighetsägare är det ett sätt att kvalitetssäkra din fastighet att ansluta fastigheten till stadsnätet. Du ökar även attraktionsvärdet på dina lägenheter. Genom den öppna lösningen ger du dina hyresgäster valfrihet att välja mellan olika tjänsteleverantörer.

Om jag som fastighetsägare vill ansluta min fastighet

Är du intresserad av en anslutning till stadsnätet, är du välkommen att kontakta Openbit.se eller ringa 020-37 38 00 för en förutsättningslös diskussion eller för offert.

 

Om vi har byggt ut bredband i ditt område behöver du bara ansluta dig. Så här går det till att ansluta din fastighet till Lidköpings stadsnät:

 1. Gör din intresseanmälan på Openbit.se.
 2. Fastbit återkommer till dig med information om möjligheterna att ansluta din fastighet och skickar avtal för påskrift.
 3. När avtalet är returnerat till Fastbit påbörjas leveransen.
 4. Du blir nu kontaktad av Lidköping Bredband för installation av anslutningen.
 5. När installationen är klar skickar Fastbit ett välkomstbrev hem till dig med instruktioner om hur du får igång ditt nya bredband.
 6. Nu kan du fritt välja tjänster på Openbit.se.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen