Från beställning till leverans

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lidköping Bredband bygger ut och ansvarar för själva bredbandsnätet men är ingen tjänsteleverantör. Olika leverantörer av tjänster som bredband, tv och telefoni ansluter till nätet och så kan du som kund välja vilken operatör och vilket avtal du vill ha. Du hittar alla tjänster på openbit.se. Där finns också kontaktuppgifter till deras kundservice, där du kan få hjälp och svar på dina frågor.

Villa

Som villaägare i Lidköpings Kommun har du en unik möjlighet att ansluta dig till vårt öppna stadsnät. Med en anslutning till Lidköping Bredband finns det i praktiken inga gränser för den digitala kommunikationen som blir allt viktigare i dagens samhälle. När fastigheten är ansluten väljer du som fastighetsägare själv vilka tjänster just du vill ha.

Gå in på Openbit.se  för att se vilka förutsättningar som gäller för just din adress. Många kan beställa direkt på Openbit.se med hjälp av Mobilt Bank-ID.

När beställningen mottagits och bekräftats påbörjas arbetet med din anslutning. Du som fastighetsägare ansvarar för att gräva ner slang mellan ditt hus och den anslutningspunkten som vi anvisar ute i gatan. Slang får du av Lidköping Bredband efter att du måttat ungefär hur lång slang du behöver. Anvisningar kring hur du gräver hittar du här Anvisning fiberanslutning samt Anvisning för nedgrävning kanalisation.

När du grävt ner slangen på din tomt kommer du att kontaktas av Lidköping Bredband för att säkerställa att allt är klart samt bokning av tid för installation.

Vid installationen blåser Lidköping Bredband in fibern i den slang som du grävt ner samt monterar den utrustning som behövs för att fibern ska fungera. Sedan görs en funktionskontroll och sedan är det klart för dig som kund att beställa tjänster. Detta gör du enklast genom att gå in på Openbit.se.

Gör din intresseanmälan på Openbit.se eller ring 020-373800.

Flerfamiljsfastigheter

För er som bostadsrättsförening är en anslutning till Lidköping Bredband ett mycket bra alternativ. Med fiber in i varje lägenhet får alla lägenhetsinnehavare själva välja fritt bland tjänsteleverantörerna utan att föreningen binder upp sig i långa avtal eller drar på sig löpande kostnader.

Även för dig som äger ett bestånd av hyresfastigheter är en anslutning till Lidköping Bredband ett mycket bra alternativ. Det öppna stadsnätet ger ett mervärde till hyresgästerna och tillhandahåller en allt viktigare funktion i hyresgästernas vardag som är nästan lika viktig som el och vatten.

Om du är hyresgäst och intresserad av att köpa tjänster via Lidköping Bredband kontaktar du din hyresvärd.

Är du fastighetsägare eller bostadsrättsförening och är intresserad av att ansluta din fastighet till Lidköping Bredband går du in på Openbit.se och gör en intresseanmälan. Du kommer då bli kontaktad för att få en offert.

När offerten är inskickad påbörjar Lidköping Bredband er leverans. Som fastighetsägare ansvarar man för att bygga ett så kallat fastighetsnät från den överlämningspunkt som avtalas. För mer information kan du kontakta Lidköping Bredband via Kontaktcenter 0510-77 00 00. Vi kan dock inte bygga fastighetsnätet åt dig.

När fastighetsnätet är klart monterar vi mediaomvandlare i respektive lägenhet och ansluter fastighetsnätet till vår överlämningspunkt. När detta är gjort är anslutningen klar och respektive lägenhetsinnehavare är fria att beställa de tjänster just den vill ha via Openbit.se.

Är du intresserad av en anslutning till stadsnätet, är du välkommen att kontakta Openbit.se eller ringa 020-37 38 00 för en förutsättningslös diskussion eller för offert.

 

Företag

Som företagare i den moderna tidsåldern ställs det allt oftare höga krav på både kapacitet och driftsäkerhet. En anslutning till Lidköping Bredband ger dig detta samtidigt som du som kund fritt väljer tjänst bland ett stort utbud av tjänsteleverantörer. Har du specifika önskemål som exempelvis svartfiber eller transmissionstjänster kan även dessa tillhandahållas.

Om du är företagare, hyr lokaler och är intresserad av tjänster via Lidköping Bredband, kontaktar du din hyresvärd.

Är du företagare och vill ansluta din företagsfastighet till Lidköping Bredband går du in på Openbit.se eller ringer 020-373800 och gör en intresseanmälan. Du kommer sedan bli kontaktad för att få en offert utifrån de förutsättningar som gäller för den aktuella fastigheten samt vilka tjänster du önskar.

När avtalet tecknats påbörjar Lidköping Bredband din leverans. Leveransen sker till en överenskommen överlämningspunkt i fastigheten. Observera att du som fastighetsägare ansvarar för att lägga slang på din egen tomt vilket kan innebära grävning och asfaltering. När förberedelserna på fastigheten är slutförda blåser Lidköping Bredband in fibern till den överenskomna överlämningspunkten. Sedan ansvarar fastighetsägaren för byggnation av fastighetsnät.

Som villaägare i Lidköpings Kommun har du en unik möjlighet att ansluta dig till vårt öppna stadsnät. Med en anslutning till Lidköping Bredband finns det i praktiken inga gränser för den digitala kommunikationen som blir allt viktigare i dagens samhälle. När fastigheten är ansluten väljer du som fastighetsägare själv vilka tjänster just du vill ha.

Gå in på Openbit.se  för att se vilka förutsättningar som gäller för just din adress. Många kan beställa direkt på Openbit.se med hjälp av Mobilt Bank-ID.

När beställningen mottagits och bekräftats påbörjas arbetet med din anslutning. Du som fastighetsägare ansvarar för att gräva ner slang mellan ditt hus och den anslutningspunkten som vi anvisar ute i gatan. Slang får du av Lidköping Bredband efter att du måttat ungefär hur lång slang du behöver. Anvisningar kring hur du gräver hittar du här Anvisning fiberanslutning samt Anvisning för nedgrävning kanalisation.

När du grävt ner slangen på din tomt kommer du att kontaktas av Lidköping Bredband för att säkerställa att allt är klart samt bokning av tid för installation.

Vid installationen blåser Lidköping Bredband in fibern i den slang som du grävt ner samt monterar den utrustning som behövs för att fibern ska fungera. Sedan görs en funktionskontroll och sedan är det klart för dig som kund att beställa tjänster. Detta gör du enklast genom att gå in på Openbit.se.

Gör din intresseanmälan på Openbit.se eller ring 020-373800.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan