Frågor och Svar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Vi får frågor från er kunder i samband med att ni renoverar, bygger om, bygger till eller gör förändringar i era hem. Här följer några av dessa frågor med tillhörande svar.

Lidköpings kommun

Vi ska flytta. Hur gör vi med vår bredbandsanslutning och fiberutrustning?
Lämna fiberutrustningen till nästa ägare/hyresgäst. Glöm inte att i god tid anmäla flytten till din tjänsteleverantör för att kunna ta era bredbandstjänster i bruk i ert nya hem.

Vi ska bygga om rummet där fiberanslutningen sitter. Vem kan hjälpa oss?
Ta kontakt med vår kundtjänst så kommer en tekniker till er och monterar ner utrustningen samt tar hand om fiberkabeln.
Uppskattad kostnad för montering av utrustning är 1000 kronor

Vi ska gräva på tomten och är rädda för att gräva av några ledningar. Hur vet vi vart det är säkert att gräva?
Gå in på ledningskollen.se och begär utsättning av de ledningar som finns på er tomt. Ni har säker fler ledningar än fiberkabeln, exempelvis fjärrvärme- och elledningar.

Vi vill bygga ett kopparnät eller fibernät i vår fastighet. Hur gör vi?
Lidköping Bredband kan tyvärr inte hjälpa till med detta. Ta kontakt med en lokal data- och elinstallatör.

Behöver vi skydda fiberutrustningen mot åska?
Ett åsknedslag i fibern leds inte vidare in i din elektronik. Däremot kan överspänningar i elnätet skada fiberutrustningen. Sätt gärna ett överspänningsskydd i eluttaget men tänk på att uttaget måste vara jordat för att överspänningsskyddet ska fungera.

Finns det, eller planeras det för, fler tjänster än tv, telefoni och data i stadsnätet?
Vi tittar på att släppa in en leverantör av smarta hem-tjänster i nätet. Kort beskrivet kommer du att kunna övervaka rörelse och fukt, samt styra vissa funktioner i hemmet som exempelvis lås och belysning via din mobiltelefon.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen