Frågor och Svar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

 

Mina tjänster fungerar inte, vart vänder jag mig?
Du vänder dig till din tjänsteleverantör för att få hjälp med dina tjänster om de inte fungerar. Du kan även titta på openbit.se om det finns någon redan rapporterad driftstörning i ditt område.

Det åskar ute, är det en risk för min fiberutrustning?
Även om inte fiberkabeln i sig leder ström så är åska alltid en risk för elektrisk utrustning. Vid åska är det därför starkt rekommenderat att man drar ur all elektronisk utrustning, så även fiberutrustningen.

Jag behöver tillfälligt flytta min utrustning vid exempelvis renovering, hur gör jag?
Innan du påbörjar arbetet kontaktar du Lidköping Bredband genom kommunens växel på 0510-77 00 00 eller via bredband@lidkoping.se. Lidköping Bredband kommer sedan ut och monterar ner utrustningen och återkommer när arbetet är klart och kopplar upp utrustningen igen och säkerställer att allt fungerar. Detta görs till självkostnadspris för dig som kund.

Finns det, eller planeras det för, fler tjänster än tv, telefoni och data i stadsnätet?
Vi tittar på att släppa in en leverantör av smarta hem-tjänster i nätet. Kort beskrivet kommer du att kunna övervaka rörelse och fukt, samt styra vissa funktioner i hemmet som exempelvis lås och belysning via din mobiltelefon.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan