Om Lidköping Bredband och stadsnätet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lidköping Bredband är en enhet inom Teknisk Service, Lidköpings kommun, som förvaltar och bygger stadsnätet i kommunen. Vi bygger ett heltäckande stadsnät för hela Lidköpings kommun. Det sker i egen regi men även tillsammans med VA-föreningar och fiberföreningar.

Tjänsterna på nätet

Lidköping Bredband sköter bredbandsnätet och själva tjänsterna erbjuds av olika företag. Du väljer din leverantör av internet, tv och telefoni på Openbit.se. Openbit är vår portal där du som konsument väljer den tjänsteleverantör som passar dig.

Portalen drivs av Fastbit, som är ett kommunalt bolag som ägs av Lidköpings kommun, Skara Energi och VänerEnergi AB. Fastbit är vår kommunikationsoperatör som även hjälper oss att marknadsföra stadsnätet. Det är med Fastbit du tecknar avtal om fiberanslutning till stadsnätet för att sedan välja tjänsteleverantör på Openbit.se.

Alla i Lidköping ska få bredband

Lidköping Bredband bygger ut stadsnätet för bredband till alla fastigheter i Lidköpings kommun. Lidköping kommun kommer att uppfylla regeringens bredbandsstrategi inför 2020, vilket innebär att minst 95 procent ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s i hemmet och på arbetet.

Tillgång till innebär att du som privatperson eller företagare ska kunna beställa 1 Gbit-tjänster och få det levererat inom en rimlig tid.

Sedan starten 2016 har kommunen byggts ut i etapper och idag kvarstår endast en handfull etapper på landsbygden. När dessa område blir klara kan vi erbjuda alla fastigheter i kommunen en anslutning. Även alla nya områden som etableras förbereds med kanalisation för anslutning. På landsbygden finns även nio fiberföreningar som inom sina verksamhetsområden kan ansluta samtliga fastigheter.

För närvarade pågår utbyggnad längs med Tunbanan och ut mot Friel. Utöver det görs löpande leveranser av enstaka anslutningar till villor, flerfamiljsfastigheter och företag i redan etablerade områden runt om i kommunen, så kallade efteranslutningar.

På openbit.se kan du se vilka områden som är aktuella för utbyggnad och anmäla ditt intresse.

Kontakt med Lidköping Bredband

Du kan kontakta oss genom att ringa kommunens kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00. Du kan även skicka e-post till bredband@lidkoping.se. Lidköping Bredband har lokaler på Stengatan 2 i Lidköping.

Vi sköter mycket jobb själva men anlitar även entreprenörer som utför grävning, fiberblåsning, monterar utrustning med mera. All personal, både vår egen och våra entreprenörers, har id-kort med sig. Vi gör aldrig besök hemma hos dig utan att vi först har varit i kontakt med dig och bokat tid.

Bredband erbjuds idag från många olika aktörer. All information från Lidköping Bredband och Fastbit AB kommer att vara märkta med Lidköpings kommuns logotyp. Håll utkik efter den om du vill ansluta dig till stadsnätet.

Felanmälan och driftstörningar

Om du har problem med din bredbandsanslutning ska du kontakta din tjänsteleverantör, alltså det företag som du köper tjänsterna av. De kontrollerar vad som är fel, och sköter eventuella kontakter med andra parter.
App för information om driftstörningar.

Det finns en app till mobiltelefon där du kan få information om driftstörningar för tele, surf och tv. Du laddar ner appen som heter Navet, och söker fram vilka operatörer du vill ha information från samt ditt postnummer. Du får sedan information om både akuta och planerade driftstopp.

Taxa för bredband i privathushåll

Anslutningsavgiften, det vill säga kostnaden för att ansluta din villa till stadsnätet, är i tätorten 18 900 kronor inklusive mediakonverter samt montering av densamma. På landsbygden är avgiften 21 900 kronor inklusive mediakonverter samt montering av densamma.

Det ingår ingen tjänst i anslutningsavgiften, utan den köper du på openbit.se. Tjänsten avtalas med och betalas till tjänsteleverantören. I den månadsavgift som du betalar till din tjänsteleverantör ingår det en summa som leverantören betalar till oss på Lidköping Bredband, och den gäller för drift och underhåll.

Vad är ett stadsnät?

Lidköping Bredband äger och driver stadsnätet för bredband i Lidköpings kommun. Ett stadsnät är ett bredbandsnät som ägs gemensamt av kommuninvånarna. Stadsnätet är ett så kallat öppet nät. Det innebär att det är tillgängligt för alla aktörer på marknaden att sälja tjänster, och för dig som kund att välja vilken operatör du vill sluta bredbandsavtal med.

Fördelarna med att vi bygger ett stadsnät för bredband i Lidköping är att vi inte är vinstdrivande, och att vi garanterar att det verkligen blir utbyggnad. Vi arbetar utifrån kommunens långsiktiga mål om att alla i Lidköping ska ha tillgång till bredband via stadsnätet senast år 2020. Stadsnätet är baserat på fiberoptik, som har hög kapacitet och lång livslängd.

Så är stadsnätet uppbyggt

Stadsnätet för bredband i Lidköping är kopplat till ett större regionalt bredbandsnät. Det regionala nätet är en del av det nationella bredbandsnätet i Sverige, som i sin tur hänger ihop med det globala bredbandsnätet. Vårt stamnät för bredband i Lidköping leder ut till så kallade tekniknoder, där kablar sedan förgrenas ut till orter och fastigheter i kommunen.

 

Lidköping Bredband bygger ut stadsnätet för bredband till alla fastigheter i Lidköpings kommun. Lidköping kommun kommer att uppfylla regeringens bredbandsstrategi inför 2020, vilket innebär att minst 95 procent ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s i hemmet och på arbetet.

Tillgång till innebär att du som privatperson eller företagare ska kunna beställa 1 Gbit-tjänster och få det levererat inom en rimlig tid.

Sedan starten 2016 har kommunen byggts ut i etapper och idag kvarstår endast en handfull etapper på landsbygden. När dessa område blir klara kan vi erbjuda alla fastigheter i kommunen en anslutning. Även alla nya områden som etableras förbereds med kanalisation för anslutning. På landsbygden finns även nio fiberföreningar som inom sina verksamhetsområden kan ansluta samtliga fastigheter.

För närvarade pågår utbyggnad längs med Tunbanan och ut mot Friel. Utöver det görs löpande leveranser av enstaka anslutningar till villor, flerfamiljsfastigheter och företag i redan etablerade områden runt om i kommunen, så kallade efteranslutningar.

På openbit.se kan du se vilka områden som är aktuella för utbyggnad och anmäla ditt intresse.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta