Så går byggprocessen till

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

När det blir aktuellt att bygga i ditt område skickar vi, tillsammans med vår kommunikationsoperatör Fastbit, information hem till er som bor i området.

Lidköpings kommun

Information som vi skickar ut är alltid märkt med Lidköpings kommuns logotyp. Vi håller även informationsmöten där vi berättar om stadsnätet och hur det går till när vi ska bygga i området.

Så här går det till i korthet när vi ska bygga bredband

  1. Projektering: Innebär att planera och utreda hur arbetet ska göras. Görs av personal från Lidköping Bredband.
  2. Kontakt med entreprenören: Lidköping Bredband använder upphandlad entreprenör för att utföra själva arbetet.
  3. Informationsmöte: Vi bjuder in er alla som bor i det aktuella området till ett möte. På mötet berättar vi vad fiberbredband är, vilka tjänster som finns, om hur utbyggnaden kommer att går till, samt uppmana till att anmäla intresse.
  4. Byggmöte: 14 dagar före byggstart håller vi ett byggmöte för er som fastighetsägare i området. Då går vi igenom mer i detalj hur utbyggnaden kommer att gå till, vilka olägenheter det kommer att innebära (till exempel att vi river upp trottoarer) och vad du som fastighetsägare förväntas göra. Du behöver bland annat märka ut eventuell gräsklippartråd på tomten. Vi går också igenom olika färgmärkningar som kommer att göras på tomten.
  5. Grävning: Entreprenören gräver upp gatorna och lägger ner så kallad kanalisation, som är den slang där fibern sedan ska blåsas in. Det är då viktigt att ni som boende inte parkerar där vid den aktuella tidpunkten.
  6. Inblåsning av fiber. Fiberrören blåses in i kanalisationen till alla fastigheter.
  7. Installation i hemmet: Lidköping Bredbands kundadministratör ringer till er fastighetsägare och bokar tid för installation av utrustningen i hemmet.

När installationen är klar fungerar bredbandet. Du kommer att få en installationsmanual och checklista för hur du går vidare och beställer tjänster.

Synpunkter och skador

Om det skulle uppstå skador, exempelvis sönderkörda saker, i samband med arbetet, kan du kontakta den entreprenör som har utfört arbetet. Du kan även anmäla till oss på Lidköping Bredband via e-tjänsten här på lidkoping.se: Lämna synpunkt

Om det skulle uppstå skador, exempelvis sönderkörda saker, i samband med arbetet, kan du kontakta den entreprenör som har utfört arbetet. Du kan även anmäla till oss på Lidköping Bredband via e-tjänsten här på lidkoping.se: Lämna synpunkt

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen