Bredband

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Lidköping Bredband bygger ut stadsnätet för bredband för att alla i Lidköping ska få tillgång till bredband via fiber.

Lidköping Bredband

Lidköping kommun har som mål att alla privatpersoner och företag i kommunen ska ha tillgång till bredband via vårt stadsnät senast år 2020. Detta mål är satt utifrån regeringens nationella mål som säger att 90 procent av landets befolkning ska ha tillgång till bredband med en kapacitet på 100Mbit/s till år 2020. Lidköping Bredband fokuserar på att ansluta fastigheter med fiber som är den teknik som är mest framtidssäker.

Lidköping Bredband är en enhet inom Teknisk Service som förvaltar och bygger stadsnätet i kommunen. Men vi är ingen tjänsteleverantör utan du väljer din leverantör av internet, tv och telefoni på Openbit.se. Openbit är vår portal där du som konsument får valfrihet att välja den tjänsteleverantör som passar dig.

Portalen drivs av Fastbit, som är ett kommunalt bolag som ägs av Lidköpings kommun, Skara Energi och VänerEnergi AB. Fastbit är vår kommunikationsoperatör som hjälper oss att marknadsföra stadsnätet. Fastbit ansvarar för Openbit-portalen och tjänsteleverantörerna i det öppna stadsnätet. Det är med Fastbit du tecknar avtal om fiberanslutning till stadsnätet för att sedan välja tjänsteleverantör på Openbit.se.

Beställ Fiberanslutning

Så här går det till att ansluta sin fastighet till Lidköpings stadsnät.

1. Gör din intresseanmälan på Openbit.se

2. Fastbit återkommer till dig med information om möjligheterna att ansluta din fastighet och skickar avtal för påskrift.

3. När avtalet är returnerat till Fastbit påbörjas leveransen, se bild nedan.

4. Du blir nu kontaktad av Lidköping Bredband för installation av anslutningen.

5. När installationen är klar skickar Fastbit ett välkomstbrev hem till dig med instruktioner om hur du får igång ditt nya bredband.

6. Nu kan du fritt välja tjänster på Openbit.se

Beställ Fiberanslutning

Villa i tätort

I nya planområden som till exempel Askeslätt, Råda Mosse och Sjölunda finns det möjlighet att ansluta sin fastigheten till stadsnätet.

När Lidköpings kommun upprättar nya planområden förbereds det med en slang som lämnas av vid tomtgräns. Den nya fastighetsägaren ansvarar för nedgrävning och dragning in i huset.

I bostadsområden som har fjärrvärme installerat efter år 2001 har många ett tomrör för fiber nedlagt. För att vi ska kunna leverera fiber till hushållet måste även tomrör för stamfiber finnas i gatan och vara förbundet med ett teknikskåp med fiber.

I övriga bostadsområden görs en intresseförfrågan så återkommer vi med förslag hur du kan ansluta dig. För mer information om hur du gräver ner slangen på din tomt läs dokumentet Anvisning fiberanslutning.

Gör din intresseförfrågan på Openbit.se eller ring 020-373800.

Inom tätort tillhandahåller Lidköpings Bredband med 16/12-slang och märkband från tomtgräns in till fastigheten om det saknas. Var vänlig och ring 0510-77 11 88 och meddela hur många meter du behöver. Då förbereder vi så att detta finns klart att hämta vid överenskommen tidpunkt.

Villa på landsbygden

På landsbygden kan fastighetsägare ansluta sig till nätet genom att gräva ner kanalisation till en anslutningspunkt. För att hålla nere kostnaderna krävs att flera fastighetsägare går samman och lägger ner slang för ett områdesnät. På så vis kan man dela på kostnader för gemensamma grävsträckor.

Föreningen investerar och gräver ned slang, brunnar och skåp i områdesnätet. Nätet överlåts sedan till Lidköping Bredband. Därefter bygger Lidköping Bredband eventuella teknikhus samt fibersätter nätet. Lidköpings Bredband ansvarar för drift och underhåll av områdesnätet.

Vi kan erbjuda ett byalag att ansluta mot vårt teknikhus.  Föreningen investerar och gräver ned slang, brunnar, skåp samt fibersätter hela områdesnätet och ansluter sedan nätet till närmsta teknikhus som ägs av Lidköpings Bredband. Föreningen ansvarar för drift och underhåll av områdesnätet.

Då förutsättningarna är olika från område till område så kommer även lösningarna att variera och vad föreningen och fastighetsägarna får betala för anslutning till stadsnätet.

För mer information om hur du gräver ner slangen på din tomt läs dokumentet ”Anvisning fiberanslutning” i relaterad information.

För mer information om våra rekommendationer för fiberkanalisation på landsbygd läs dokumentet ”Anvisning för nedgrävning fiberkanalisation” i relaterad information.

Familj framför nybyggd villa

Flerbostadshus

Bor du i en flerbostadshus så är det din fastighetsägare du ska kontakta för att driva frågan om en anslutning till stadsnätet. En stadsnätsanslutning är inte bara en kvalitetssäkring för fastigheten på sikt. Den öppna lösningen lämpar sig särskilt bra för hyresfastigheter. Som fastighetsägare ger du dina hyresgäster full valfrihet att välja mellan de tjänster som finns i det öppna stadsnätet. Du ökar även attraktionsvärdet på dina lägenheter.

Dessutom kan du som fastighetsägare själv utnyttja stadsnätet för administration, energistyrning, larm och övervakning samt information till dina boende. Om fastigheten redan är ansluten men du saknar uttag till lägenheterna kontaktar du din fastighetsägare för att be dem dra ett fastighetsnät som ger dig tillgång till stadsnätet.

Är du intresserad av en anslutning till stadsnätet, är du välkommen att kontakta Openbit.se eller ringa 020-37 38 00 för en förutsättningslös diskussion eller för offert.

Inkoppling av egen utrustning

I stadsnätet erbjuds olika tjänster, som internet, telefoni och tv. Dessa tjänster kräver olika utrustning i bostaden för att kunna anslutas. Nedan får ni en vägledning över hur utrustningen i bostaden kan ansluts.

Bredband hemma

Så här går det till att ansluta sin fastighet till Lidköpings stadsnät.

1. Gör din intresseanmälan på Openbit.se

2. Fastbit återkommer till dig med information om möjligheterna att ansluta din fastighet och skickar avtal för påskrift.

3. När avtalet är returnerat till Fastbit påbörjas leveransen, se bild nedan.

4. Du blir nu kontaktad av Lidköping Bredband för installation av anslutningen.

5. När installationen är klar skickar Fastbit ett välkomstbrev hem till dig med instruktioner om hur du får igång ditt nya bredband.

6. Nu kan du fritt välja tjänster på Openbit.se

Beställ Fiberanslutning

Karta

Visa större karta