Bygglov

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Ska du bygga nytt, bygga till eller ändra något på din byggnad, då krävs bygglov. Strandskyddsdispens kan behövas eller andra typer av tillstånd. Här finner du information och vägledning vid byggnation och utstakning.

Ska du bygga om, bygga nytt, sätta upp en skylt med mera i centrala Lidköping, inom riksintresseområdet, finns särskilda saker att tänka på. I Stadsmiljöprogrammet och Designmanualen kan du ta del av vad som är viktigt för att bibehålla och utveckla Lidköping till en trivsam och attraktiv stad.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen