Utstakning och lägeskontroll

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Utsättning

Enligt 10 kap 26 § i Plan- o Bygglagen är Miljö- och byggnämnden skyldig att stå till tjänst med utsättning av byggnad eller anläggning. Utsättningen utförs enligt situationsplanen för att byggnad eller anläggning ska hamna i rätt läge i förhållande till fastighetsgränser och övrig byggnation. Beställningen ska göras i god tid.

Startbesked

Startbesked måste ha lämnats innan grov- eller finutstakning sker. Startbeskedet är en del av bygglovet.

Utstakning av byggnad

Grovutstakning

Grovutstakning sker innan schaktning påbörjas och innebär att käppar sätts ut i den blivande byggnadens hörn. Höjdfix sättes ut enligt önskemål.

Finutstakning

Finutstakning sker efter schaktning, men innan arbetet påbörjas, och innebär att trådar spänns upp i blivande husliv. Innan finutstakning kan utföras sätter beställaren/byggherren upp profiler (ställningar) i anslutning till byggnadens hörn. Dessa profiler* ska ha god stabilitet för att utförandet ska ske med så stor noggrannhet som möjligt. Beställaren/byggherren tillhandahåller även profiltråd samt spik.

* Lämplig dimension profilvirke, stolpar 45×95 mm, brädor 22×95 mm.

Vi ansvarar för att:

  • koordinattolkning utförs utifrån situationsplan och måttsatta ritningar enligt bygglov.
  • erforderliga överbestämningar utförs.