Vad är en nybyggnadskarta och när behövs den?

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

En nybyggnadskarta är ett kartunderlag för bygglov inom detaljplanelagt område och samlad bebyggelse som innehåller information om till exempel fastighetsgränser, planbestämmelser, angränsande vägar och anslutningspunkter för vatten och avlopp.

Du beställer den enkelt via vår e-tjänst i vår självserviceportal.

När krävs det en nybyggnadskarta?

Nybyggnadskarta krävs i regel i detaljplanerat område och samlad bebyggelse.

• Nybyggnad av bostadshus/fritidshus
• Nybyggnad av byggnader för verksamheter, handel, lager etc.
• Nybyggnad av garage och andra komplementbyggnader > 30 m2.
• Nybyggnad av garage och andra komplementbyggnader som ligger närmare gräns än 4,5 m, alternativt närmare än detaljplan tillåter.
• Tillbyggnader > 30 m2.
• Tillbyggnader som ligger närmare gräns än 4,5 m, alternativt närmare än vad planen tillåter.

Vad kostar en nybyggnadskarta?

Prisexempel enligt 2020 års taxa

Bostadshus eller fritidshus: 7 568 kr
Övriga byggnader: 7 568 kr (och stigande med tomtstorlek)
Komplementbyggnad (fristående): 2 365 kr
Tillbyggnader: 2 365 kr

Hur levereras nybyggnadskartan?

Nybyggnadskartan levereras via e-post som pdf och dwg-fil. Vi skickar även en papperskarta med post om så önskas.

Hur beställer jag en nybyggnadskarta?

Du beställer den enkelt via vår e-tjänst i vår självserviceportal.

Är du nyfiken på processen för att ta fram en nybyggnadskarta kan du läsa mer här.

Nybyggnadskarta krävs i regel i detaljplanerat område och samlad bebyggelse.

• Nybyggnad av bostadshus/fritidshus
• Nybyggnad av byggnader för verksamheter, handel, lager etc.
• Nybyggnad av garage och andra komplementbyggnader > 30 m2.
• Nybyggnad av garage och andra komplementbyggnader som ligger närmare gräns än 4,5 m, alternativt närmare än detaljplan tillåter.
• Tillbyggnader > 30 m2.
• Tillbyggnader som ligger närmare gräns än 4,5 m, alternativt närmare än vad planen tillåter.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan