Elnät

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Lidköping Elnät är det transport- och nättjänstföretag som ansvarar för elnätet i Lidköpings kommun. Vi bygger, äger, underhåller och sköter servicen på elnätet. Därmed svarar vi för nättransporten av elektrisk kraft till våra kunder som till största delen finns inom Lidköpings kommun. Vi säljer däremot ingen el, utan det gör särskilda elhandelsföretag på den avreglerade marknaden.

Felanmälan dygnet runt

Om du får elavbrott eller andra problem med elleveransen kan du dygnet runt kontakta oss på telefonnummer 0510-77 11 00. Var beredd att uppge ditt namn, adress och tekniskt nummer.  Tekniskt nummer hittar du på din faktura från Lidköping Elnät.

Nyheter

Se fler nyheter inom Elnät