Byte av elmätare

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lidköping Elnät arbetar med att byta våra 23 000 elmätare hos hushållskunder. Dessa ska vara bytta 2024.

Anledningen till bytet är nya lag- och funktionskrav som gör gällande att man ska kunna mäta av elförbrukningen timvis, samt att fler funktioner blir tillgängliga för kunden.  Fjärrstängning och fjärröppning är funktioner som gör att tekniker kan stänga av och sätta på strömmen hos en kund utan att behöva åka ut till fastigheten. Detta kan exempelvis bli aktuellt vid flytt eller utebliven betalning av faktura.

När vi byter mätaren så lämnar vi ett meddelande vid mätaren. Meddelandet innehåller datum för bytet samt vilken mätarställning den gamla mätaren hade när vi tog ner den.

Följ din elförbrukning via Energiinfo. Gå in på sidan och logga in med dina kunduppgifter.

För mer info, kontakta Elnäts kundservice 0510-77 11 30

Elmätare

Den mätare som vi sätter upp är av fabrikatet Aidon. Här finns en manual till Aidon-mätaren:

Aidion6534ESD Manual

Vi har även en annat fabrikat – Metrima. Denna mätare uppfyller kommande krav, men vi kommer inte sätta upp nya. Här finns manual till Metrima-mätaren:

MET-01073 Manual ME320 cellradio
Elmätare bild på modul

Frågor och svar

Jag vill använda energiinfo fast jag inte har fått min elmätare bytt, hur gör jag?
Svar: Energiinfo går att använda även om man inte har en ny elmätare. Skillnaden är att man bara kan se sin förbrukning månadsvis men annars loggar man in på precis samma sätt via app eller hemsidan.

Varför kan jag inte se vad elförbrukningen är samma timme som jag kolla upp den?
Svar: Det kan vara en fördröjning på upp till några dagar på statistiken i Energiinfo. Ett enkelt sätt att testa hur mycket el dina apparater drar är att skriva upp tid och datum för när apparaten används eller stängs av och kolla av energiinfo senare. Ett annat alternativ är att låna en elmätare med ditt lånekort på Lidköpings stadsbibliotek som visar elförbrukningen i realtid.

När får jag min elmätare bytt?
Svar: Alla elmätare i Lidköpings kommun kommer vara utbytta senast 2024. Exakt när just din mätare kommer bytas ut går inte att svara på men det kommer att ske inom de närmsta åren.

Jag har inte tillgång till internet eller en smartphone men vill ändå kolla upp min elförbrukning, hur gör jag?
Svar: Kontakta Lidköpings kommuns Energi- och klimatrådgivare där kan du boka in ett möte och få hjälp att kolla upp din förbrukning och även tips på vad du kan göra för att sänka den. Läs mer här.

Jag förstår inte hur jag ska tolka värdena i energiinfo, hur gör jag?
Svar: Kontakta Lidköpings kommuns Energi- och klimatrådgivare där kan du boka in ett möte och få hjälp att kolla upp din förbrukning. Läs mer här.

Om jag skaffar solceller behöver jag byta elmätaren igen då?
Svar: Nej det räcker med att installatören kontaktar Lidköping elnät. Vi gör en inställning på elmätaren åt dig så att den kan mäta både ingående och utgående el.

Den mätare som vi sätter upp är av fabrikatet Aidon. Här finns en manual till Aidon-mätaren:

Aidion6534ESD Manual

Vi har även en annat fabrikat – Metrima. Denna mätare uppfyller kommande krav, men vi kommer inte sätta upp nya. Här finns manual till Metrima-mätaren:

MET-01073 Manual ME320 cellradio
Elmätare bild på modul

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan