Ekestubbens mottagningsstation

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Under våren kommer den nya mottagningsstationen Ekestubben tas i drift. Den är belägen vid Hovby flygfälts östra ände med en direkt placering under Vattenfalls ledning Trollhättan–Timmersdala. Därvid kommer redundant matning erhållas och möjliggör leverans från en och samma regionnätsinnehavare istället för två. Detta ger dessutom en lägre avgift än tidigare för kommunen.

IMG_2713 KLAR

Nuvarande mottagningsstation, Gösen, byggdes redan 1961. Det är idag en ålderstigen anläggning med en ogynnsam placering. Gösen har en enkel matning från Vattenfall och en reservmatning från Ellevio.

Reservmatningen klarar i dag inte att i höglast leverera fullt ut till Lidköping. I och med byggnationen vid Ekestubben friläggs mark i Lidköpings tätort och station Gösen kan byggas om till en inomhusstation som intrigeras i stadsbilden.

Investeringen är den största i elnäts historia och genererar större effekt- och energiuttag, fullgod reservmatning för ökad driftsäkerhet samt möjlighet att via lägre regionnätsavgifter bibehålla låga taxor. Denna investering är en förutsättning för att kunna möta framtida krav från Industri, tillväxt och befolkningsökning.

Ekestubben-avbrott

Datum
Omfattning
Jour
Beräknad tid
16/4Berör området Hovby - Häggene0510-77 03 1109.00-10.00
10/5Berör Lidköpings tätort, Västra delar med Tofta industriområde och Råda.0510-77 04 0504.00-06.00
13/5Berör Lidköpings kommun norra landsbygd med Stenhammar, Sjölunda, Ulriksdal, Norra kålland och Kållandsö.0510-77 04 0509.00-10.00
21/5Berör Lidköpings tätort i ”nya staden” norra och centrala delar.0510-77 05 6705.00-06.00
11/6Berör Lidköping tätort ”gamla staden” och kommunens östra delar med kartåsens industriområde, Filsbäck och Majåker.0510-77 04 0504.00-06.00

För mer info ring Kontaktcenter 0510-77 00 00

Därför ska vi bygga en ny mottagningsstation

 • Den befintliga stationen är gammal.
 • Vi ökar kapaciteten. Vi säkerställer att vi kan försörja hela Lidköpings befolkning i framtiden, för att stödja kommunens mål att vara 45 000 invånare i kommunen år 2030.
 • Vi säkrar reservkraft. Den nya stationen är färdig att ha reservmatning av el från både Trollhättan och Timmersdala. Det gör att vi har elförsörjning även om det skulle uppstå problem med en av ledningarna.
 • Vi säkerställer god drift och låga taxor även i framtiden.
 • Med den nya stationen kommer vi att köpa elkraft direkt från Vattenfall, istället för att som idag gå via en mellanhand (Ellevio). Därmed kommer vi att kontrollera både anläggningar och drift.
 • Vi kommer att ta emot 130 kV istället för som tidigare 40 kV, vilket bland annat innebär en lägre anslutningstaxa.
 • Marken där nuvarande mottagningsstation Gösen finns är efterfrågad till annan byggnation. Dessutom kan vi med den nya stationen marklägga en ledning i Majåker för att frigöra mark till bostadsbyggande.

Tidplan för projektet

2015 November: Politiskt beslut om att bygga en ny mottagningsstation.

2016: Projektering

2017: Byggstart. Upphandlingen för mark och bygg gick till NCC, och de har under 2017 gjort jobbet med mark och bygg av fyra olika ställverk.

2018: Montage av transformatorer och ledningar. Upphandlingen av montaget beräknas vara klar i mars, och vissa entreprenader beräknas starta i april.

2019: Den nya mottagningsstationen beräknas tas i drift under våren 2019.

Vad kostar den nya mottagningsstationen?

Projektet finansieras till största delen av att vi får bort mellanhanden – vi kan köpa direkt av Vattenfall istället för att gå vägen mellan Ellevio. Det kommer inte bli några taxehöjningar.

Nuvarande mottagningsstation

Lidköpings nuvarande mottagningsstation Gösen matas i normaldrift med el från Vattenfalls luftledning 140 kV mellan Timmersdala och Trollhättan, och transformeras sedan om till 40 kV av Ellevio (som tidigare hette Fortum). Reservmatning sker via Ellevios luftledning som har sin sträckning över Kinnekulle till Timmersdala via Hällekis.

Gösen är byggd 1961 och är i dag en ålderstigen anläggning med en ogynnsam placering eftersom båda luftledningarna passerar över bebyggelse. Fortums reservmatningsledning på 130 kV klarar dessutom inte att försörja Lidköping under de tider som elanvändningen är som störst.

 • Den befintliga stationen är gammal.
 • Vi ökar kapaciteten. Vi säkerställer att vi kan försörja hela Lidköpings befolkning i framtiden, för att stödja kommunens mål att vara 45 000 invånare i kommunen år 2030.
 • Vi säkrar reservkraft. Den nya stationen är färdig att ha reservmatning av el från både Trollhättan och Timmersdala. Det gör att vi har elförsörjning även om det skulle uppstå problem med en av ledningarna.
 • Vi säkerställer god drift och låga taxor även i framtiden.
 • Med den nya stationen kommer vi att köpa elkraft direkt från Vattenfall, istället för att som idag gå via en mellanhand (Ellevio). Därmed kommer vi att kontrollera både anläggningar och drift.
 • Vi kommer att ta emot 130 kV istället för som tidigare 40 kV, vilket bland annat innebär en lägre anslutningstaxa.
 • Marken där nuvarande mottagningsstation Gösen finns är efterfrågad till annan byggnation. Dessutom kan vi med den nya stationen marklägga en ledning i Majåker för att frigöra mark till bostadsbyggande.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen