Ekestubben – Ny mottagningsstation för el

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Ekestubben – Ny mottagningsstation för el

Lidköping Elnät arbetar just nu med den största investeringen någonsin i kommunens elnät. De bygger en ny mottagningsstation, som ska ge oss både reservkraft och mer kapacitet så att Lidköping kan växa och fortsätta hålla låga taxor. Planerad driftstart är 2019.

Ekestubben

En mottagningsstation tar emot el från det regionala nätet, och fördelar ut den till alla delar av Lidköpings elnät. Stationen består av ställverk, och de olika ställverken omvandlar till den spänning (volt) som ska levereras ut i de olika delarna av kommunens kraftnät. Det är ställverkens transformatorer som omvandlar till olika spänningar. Den nya mottagningsstationen kommer att omvandla spänningen i tre steg; från 130 kV till 40 kV och sedan till 10 kV innan den når hushåll och företag i Lidköping.

Den nya mottagningsstationen byggs vid Ekestubben vid Ängen i Lidköping, och får namnet Ekestubben OT15.

Därför ska vi bygga en ny mottagningsstation

 • Den befintliga stationen är gammal.
 • Vi ökar kapaciteten. Vi säkerställer att vi kan försörja hela Lidköpings befolkning i framtiden, för att stödja kommunens mål att vara 45 000 invånare i kommunen år 2030.
 • Vi säkrar reservkraft. Den nya stationen är färdig att ha reservmatning av el från både Trollhättan och Timmersdala. Det gör att vi har elförsörjning även om det skulle uppstå problem med en av ledningarna.
 • Vi säkerställer god drift och låga taxor även i framtiden.
 • Med den nya stationen kommer vi att köpa elkraft direkt från Vattenfall, istället för att som idag gå via en mellanhand (Ellevio). Därmed kommer vi att kontrollera både anläggningar och drift.
 • Vi kommer att ta emot 130 kV istället för som tidigare 40 kV, vilket bland annat innebär en lägre anslutningstaxa.
 • Marken där nuvarande mottagningsstation Gösen finns är efterfrågad till annan byggnation. Dessutom kan vi med den nya stationen marklägga en ledning i Majåker för att frigöra mark till bostadsbyggande.

Tidplan för projektet

2015 November: Politiskt beslut om att bygga en ny mottagningsstation.

2016: Projektering

2017: Byggstart. Upphandlingen för mark och bygg gick till NCC, och de har under 2017 gjort jobbet med mark och bygg av fyra olika ställverk.

2018: Montage av transformatorer och ledningar. Upphandlingen av montaget beräknas vara klar i mars, och vissa entreprenader beräknas starta i april.

2019: Den nya mottagningsstationen beräknas tas i drift under våren 2019.

Vad kostar den nya mottagningsstationen?

Projektet finansieras till största delen av att vi får bort mellanhanden – vi kan köpa direkt av Vattenfall istället för att gå vägen mellan Ellevio. Det kommer inte bli några taxehöjningar.

Nuvarande mottagningsstation

Lidköpings nuvarande mottagningsstation Gösen matas i normaldrift med el från Vattenfalls luftledning 140 kV mellan Timmersdala och Trollhättan, och transformeras sedan om till 40 kV av Ellevio (som tidigare hette Fortum). Reservmatning sker via Ellevios luftledning som har sin sträckning över Kinnekulle till Timmersdala via Hällekis.

Gösen är byggd 1961 och är i dag en ålderstigen anläggning med en ogynnsam placering eftersom båda luftledningarna passerar över bebyggelse. Fortums reservmatningsledning på 130 kV klarar dessutom inte att försörja Lidköping under de tider som elanvändningen är som störst.

 • Den befintliga stationen är gammal.
 • Vi ökar kapaciteten. Vi säkerställer att vi kan försörja hela Lidköpings befolkning i framtiden, för att stödja kommunens mål att vara 45 000 invånare i kommunen år 2030.
 • Vi säkrar reservkraft. Den nya stationen är färdig att ha reservmatning av el från både Trollhättan och Timmersdala. Det gör att vi har elförsörjning även om det skulle uppstå problem med en av ledningarna.
 • Vi säkerställer god drift och låga taxor även i framtiden.
 • Med den nya stationen kommer vi att köpa elkraft direkt från Vattenfall, istället för att som idag gå via en mellanhand (Ellevio). Därmed kommer vi att kontrollera både anläggningar och drift.
 • Vi kommer att ta emot 130 kV istället för som tidigare 40 kV, vilket bland annat innebär en lägre anslutningstaxa.
 • Marken där nuvarande mottagningsstation Gösen finns är efterfrågad till annan byggnation. Dessutom kan vi med den nya stationen marklägga en ledning i Majåker för att frigöra mark till bostadsbyggande.