Flytt- och fakturafrågor

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Ska du flytta? Använd våra e-tjänster för Elnätavtal ansökan inflytt och/eller Elnätavtal anmälan avflytt, som du hittar här på sidan. Tänk på att du som kund har två avtal, ett för elnät och ett för elhandel. Det är alltid oss på Elnät som du först ska kontakta när du ska anmäla flytt.

Hemmakontor dator penna

Om din elräkning

Elräkningen delas upp i tre delar:

 • Kostnaden till elnätsföretaget: Består av en fast abonnemangsavgift och en rörlig avgift beroende på hur mycket el som du förbrukar.
 • Kostnaden till elhandelsföretaget (vid samfakturering)
 • Kostnaden till samhället: Skatter och avgifter

Vi fakturerar dig efter att vi har samlat in dina mätvärden, alltså hur mycket el som du har använt. Din mätare läses av automatiskt vid varje månadsskifte. I undantagsfall kan fakturering ske preliminärt.  Som kund hos oss kan du välja att bli fakturerad varje månad, varannan månad eller varje kvartal.

Informationsblad om elkostnader
Här hittar du  informationshäftet ”Din kontakt med elföretagen”.
Här hittar du en ordlista som förklarar vanliga begrepp.
Glossary – what we say to our customers.

Inflyttning

Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag. Elnäts- och elhandelsavtal ska tecknas av samma person- eller organisationsnummer.

Elnät

I samband med påbörjande av elleverans tecknas ett elnätavtal. Elnätsavtalet är knutet till en viss adress och mätpunkt. Tänk på att anmäla inflyttning, och teckna elnätavtal, i god tid innan du flyttar in. Vid inflyttning debiteras en administrativ avgift på 300 kronor (inklusive moms). Har du flyttat in och glömt att teckna elnätsavtal blir elen avstängd. Det kallas för ”avstängning på grund av bristande abonnemang”.

I samband med att du tecknar elnätsavtal förbinder sig både du som kund och Lidköping Elnät att följa de beslutade nätavgifterna och de allmänna avtalsvillkor. Du hittar Allmänna avtalsvillkor under ”Nätavgifter och allmänna avtalsvillkor”.

E-tjänst: Elnätavtal ansökan inflytt

Ditt elnätavtal gäller från det att du fått en bekräftelse från oss.  Var beredd att lämna följande uppgifter när du tecknar avtal med ditt elnätsföretag:

 • person- eller organisationsnummer
 • namn och adress- kontaktuppgifter
 • den datum då elleveransen ska starta
 • eventuellt lägenhetsnummer
 • uppgifter om vem som hade elleveransen före dig, alternativt fastighetsägare och anläggnings id (anl id) om du känner till det.

Elhandel

Se till att ha ett avtal med ett elhandelsföretag. Om du inte tecknar ett elhandelsavtal är elnätsföretaget (Lidköping Elnät) enligt lag skyldigt att anvisa ett elhandelsföretag så att du får el. Lidköping Elnät har för sitt nätområde tecknat avtal med Billinge Energi AB som anvisat elhandelsföretag.

Om du vill teckna elprisavtal med vår anvisnings- och samarbetspartner Billinge Energi AB, kontakta oss eller gå in på www.billingeenergi.se Du som har Billinge Energi AB som elhandelsföretag får avgift för både elnät och elhandel på samma faktura, och fakturan kommer från oss på Lidköping Elnät.

Vill du läsa mer om att välja elhandelsföretag och jämföra priser gå in på www.elpriskollen.se

Utflyttning

Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag. Elnätavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas, utan måste sägas upp, även om du flyttar inom samma elnätsföretag. Anmäl din avflytt i god tid! Om avtalen inte sägs upp kvarstår ditt betalningsansvar.

Elnät och Elhandel – Du säjer upp båda avtalen hos ditt elnätsföretag. E-tjänst: Elnätavtal anmälan avflytt

Din anmälan om avflytt är gällande från det att du fått en bekräftelse från oss. Var beredd att meddela följande uppgifter när du säger upp avtalen:

 • person eller kundnummer
 • namn och telefonnummer
 • adress dit slutfakturan ska skickas
 • det datum då avtalen ska sluta gälla
 • om möjligt namnet på den som flyttar in efter dig, eller fastighetsägaren.

Betal- och leveranssätt för din faktura

Du kan välja bland följande betal- och leveranssätt för din faktura hos oss:

E-faktura

E-tjänst: Elnät e-faktura, anmälan

Med e-faktura är det enkelt att betala räkningar var du en befinner dig. De skickas direkt till din Internetbank. Du sparar både din egen tid och på miljön.

 • Du väljer själv om du vill godkänna dem först eller om de ska betalas per automatik.
 • Vissa uppgifter är redan ifyllda i banken, som OCR-nummer, betalningsinformation och förfallodatum redan ifyllda. Det är bara för mottagaren att godkänna fakturan.
 • Anmäl dig redan idag genom att logga in i din bank och välj företag: Lidköpings kommun, Lidköping Elnät.
 • Det går även att kombinera e-faktura med autogiro.

Autogiro

Autogiro kan kombineras med e-faktura. Har du autogiro och pappersfaktura får du en faktura utan inbetalningskort. Elnät autogiro, anmälan

Att betala via autogiro är gratis, bekvämt och säkert. När du betalar dina räkningar via autogiro, betalas de automatiskt precis på förfallodagen via din bank, som drar pengarna från ditt konto. Med autogiro riskerar du inte att missa någon förfallodag. Du förlorar inte heller ränta på dina pengar genom att, för säkerhets skull, betala några dagar i förväg. Autogiro är kostnadsfritt.

E-postfaktura

I första hand är e-postfaktura tänkt för företag och organisationer, stora som små, som inte vill ha pappersfakturor. E-postfaktura skickas som PDF till den e-postadress som anges vid anmälan. Elnät e-postfaktura, anmälan

Faktura som digital post

Du som har en digital brevlåda får din faktura dit*. Faktura från Elnät som digital post eller läs mer på www.minameddelanden.se och www.kivra.se.*Gäller inte dig som har e-faktura eller e-postfaktura.

Mina sidor – Energiinfo

Vi erbjuder alla våra nätkunder en gratis webbtjänst från Energiinfo som är en ”Mina-sidor”-lösning för förbruknings-, faktura- och avtalsinformation. Logga direkt in i systemet via www.lidkopingelnat.energiinfo.se eller via vår E-tjänst, Energiinfo – Mina sidor.

För att logga in behöver du ditt kundnummer och anläggnings-id (anl id), dessa uppgifter hittar du på din faktura från oss.

Användarnamn: Ditt kundnummer
Lösenord: De sju sista siffrorna i ditt anl id

Du kan enkelt byta lösenord när du loggat in i Energiinfo, och du kan alltid logga in med kundnummer och de sju sista siffrorna i ditt anl id, även efter att du bytt lösenord.

För att kunna se din förbrukning måste du varit kund på den aktuella anläggningen över två månadsskiften.

Om du har frågor når du oss på 0510-77 11 30 eller e-post lidkopingelnat@lidkoping.se

Funktionsbeskrivning för elmätare

Alla våra kunder har en elmätare hemma på sin elanläggning. Här finns funktionsbeskrivning för de två typer av elmätare som vi har:
Elmätare-350 MET-01123
Elmätare Aidon 6531 ESD

Att tänka på för dig som har fritidshus

Om du har exempelvis fritidshus och vill stänga av strömmen en tid, tänk på att göra det i proppskåpet inomhus och inte med huvudströmbrytaren. Om huvudströmbrytaren stängs av kan vi inte fjärrläsa elmätaren, vilket vi är skyldiga att göra varje månad.

Om du har frågor och vill ha hjälp med att hitta en lösning, kontakta oss på Lidköping Elnät, telefon 0510-77 11 30.

Bild till fritidshusägare

Information till dig som ska bygga nytt

När du vill ha el till din fastighet är det Lidköping Elnäts uppgift att ansluta din fastighet till elnätet när den ligger inom vårt nätområde. Elarbeten som görs på din tomt eller din anläggning ska utföras av en behörig elinstallatör. Det är din elinstallatör som hjälper dig under arbetets gång och sköter större delen av kontakten med oss, även om vi givetvis finns tillgängliga för att reda ut eventuella frågetecken längs vägen.

Lidköping Elnät ser till att nätet håller hög kvalitet. När vi ska ansluta en ny anläggning gör vi en beräkning på hur elnätet påverkas. Ibland kan vi behöva göra förstärkningar i nätet för att behålla kvaliteten. För det mesta finns en nätstation som klarar den nya anläggningen. I annat fall bygger vi en ny. Tänk på att du under byggtiden kan behöva en tillfällig anläggning, så kallad byggström. Kontakta din elinstallatör, som hjälper dig.

Så här går det till att få el till din fastighet

 1. Var ute i god tid! Inom exploateringsområden, är elkabeln redan framdragen till tomtgräns, så i dessa fall kan vi normalt utföra en anslutning inom en vecka. På landsbygden där det ofta är långa avstånd kan det ta flera månader.
 2. Kontakta en behörig elinstallatör som hjälper dig med jobbet. Elinstallatören skickar en föranmälan till oss där det framgår vad som ska göras, och bifogar en karta med fastigheten inritad, en situationsplan samt placering av mätarskåpet.
 3. När vi fått din beställning och elinstallatörens föranmälan meddelar vi elinstalla¬tören att arbetet kan påbörjas.
 4. Förutom att göra elinstallation i huset, sätter elinstallatören upp ett mätarskåp och ser till att rätt kabelskyddsslang beställs från Lidköping Elnät och grävs ner. När elinstallatören är klar skickas färdiganmälan till oss.
 5. Du får information om ditt abonnemang när vi har kopplat in servisledningen i ditt mätarskåp. Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning. Vi återställer mark utanför din tomt och du ser till att marken återställs på tomten.

Läs mer i vårt informationshäfte Guide för ellanslutning

Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag. Elnäts- och elhandelsavtal ska tecknas av samma person- eller organisationsnummer.

Elnät

I samband med påbörjande av elleverans tecknas ett elnätavtal. Elnätsavtalet är knutet till en viss adress och mätpunkt. Tänk på att anmäla inflyttning, och teckna elnätavtal, i god tid innan du flyttar in. Vid inflyttning debiteras en administrativ avgift på 300 kronor (inklusive moms). Har du flyttat in och glömt att teckna elnätsavtal blir elen avstängd. Det kallas för ”avstängning på grund av bristande abonnemang”.

I samband med att du tecknar elnätsavtal förbinder sig både du som kund och Lidköping Elnät att följa de beslutade nätavgifterna och de allmänna avtalsvillkor. Du hittar Allmänna avtalsvillkor under ”Nätavgifter och allmänna avtalsvillkor”.

E-tjänst: Elnätavtal ansökan inflytt

Ditt elnätavtal gäller från det att du fått en bekräftelse från oss.  Var beredd att lämna följande uppgifter när du tecknar avtal med ditt elnätsföretag:

 • person- eller organisationsnummer
 • namn och adress- kontaktuppgifter
 • den datum då elleveransen ska starta
 • eventuellt lägenhetsnummer
 • uppgifter om vem som hade elleveransen före dig, alternativt fastighetsägare och anläggnings id (anl id) om du känner till det.

Elhandel

Se till att ha ett avtal med ett elhandelsföretag. Om du inte tecknar ett elhandelsavtal är elnätsföretaget (Lidköping Elnät) enligt lag skyldigt att anvisa ett elhandelsföretag så att du får el. Lidköping Elnät har för sitt nätområde tecknat avtal med Billinge Energi AB som anvisat elhandelsföretag.

Om du vill teckna elprisavtal med vår anvisnings- och samarbetspartner Billinge Energi AB, kontakta oss eller gå in på www.billingeenergi.se Du som har Billinge Energi AB som elhandelsföretag får avgift för både elnät och elhandel på samma faktura, och fakturan kommer från oss på Lidköping Elnät.

Vill du läsa mer om att välja elhandelsföretag och jämföra priser gå in på www.elpriskollen.se

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen