Flytt, Faktura och Bygga nytt

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Ska du flytta? Använd vår e-tjänst, Elnät-flyttanmälan. Tänk på att du som kund har två avtal, ett för elnät och ett för elhandel. Det är alltid oss på Elnät som du först ska kontakta när du ska anmäla flytt.

Om du vill veta dina valmöjligheter när det gäller el, läs; ”Din kontakt med elföretagen”.

Betal- och leveranssätt för din faktura

Vi fakturerar dig efter att vi har samlat in dina mätvärden, alltså hur mycket el som du har använt. Din mätare läses av automatiskt vid varje månadsskifte. I undantagsfall kan fakturering ske preliminärt.

För att välja eller ändra betal- och leveranssätt för din faktura hos oss, använd vår e-tjänst: Elnät Leverans- och Betalsätt faktura

 

Energiinfo, min elförbrukning

Vi erbjuder alla våra nätkunder en gratis webbtjänst från Energiinfo som är en ”Mina-sidor”-lösning för förbruknings-, faktura- och avtalsinformation. Logga direkt in i systemet via www.lidkopingelnat.energiinfo.se eller via vår E-tjänst, Energiinfo – Mina sidor.

För att logga in behöver du ditt kundnummer och anläggnings-id (anl id), dessa uppgifter hittar du på din faktura från oss.

Användarnamn: Ditt kundnummer
Lösenord: De sju sista siffrorna i ditt anl id

Du kan enkelt byta lösenord när du loggat in i Energiinfo, och du kan alltid logga in med kundnummer och de sju sista siffrorna i ditt anl id, även efter att du bytt lösenord.

För att kunna se din förbrukning måste du varit kund på den aktuella anläggningen över två månadsskiften.

Om du har frågor når du oss på 0510-77 11 30 eller e-post lidkopingelnat@lidkoping.se

Information till dig som ska bygga nytt

När du vill ha el till din fastighet är det Lidköping Elnäts uppgift att ansluta din fastighet till elnätet när den ligger inom vårt nätområde. Elarbeten som görs på din tomt eller din anläggning ska utföras av en behörig elinstallatör. Det är din elinstallatör som hjälper dig under arbetets gång och sköter större delen av kontakten med oss, även om vi givetvis finns tillgängliga för att reda ut eventuella frågetecken längs vägen.

Lidköping Elnät ser till att nätet håller hög kvalitet. När vi ska ansluta en ny anläggning gör vi en beräkning på hur elnätet påverkas. Ibland kan vi behöva göra förstärkningar i nätet för att behålla kvaliteten. För det mesta finns en nätstation som klarar den nya anläggningen. I annat fall bygger vi en ny. Tänk på att du under byggtiden kan behöva en tillfällig anläggning, så kallad byggström. Kontakta din elinstallatör, som hjälper dig.

Så här går det till att få el till din fastighet

  1. Var ute i god tid! Inom exploateringsområden, är elkabeln redan framdragen till tomtgräns, så i dessa fall kan vi normalt utföra en anslutning inom en vecka. På landsbygden där det ofta är långa avstånd kan det ta flera månader. Om du vill kan vi hjälpa dig med ett kostnadsförslag genom offertförfrågan.
  2. Kontakta en behörig elinstallatör som hjälper dig med jobbet. Elinstallatören skickar en föranmälan till oss där det framgår vad som ska göras, och bifogar en karta med fastigheten inritad, en situationsplan samt placering av mätarskåpet.
  3. När vi fått din beställning och elinstallatörens föranmälan meddelar vi elinstallatören att arbetet kan påbörjas.
  4. Förutom att göra elinstallation i huset, sätter elinstallatören upp ett mätarskåp och ser till att rätt kabelskyddsslang beställs från Lidköping Elnät och grävs ner. När elinstallatören är klar skickas färdiganmälan till oss.
  5. Du får information om ditt abonnemang när vi har kopplat in servisledningen i ditt mätarskåp. Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning. Vi återställer mark utanför din tomt och du ser till att marken återställs på tomten.

Läs mer i vårt informationshäfte Guide för ellanslutning

Vi fakturerar dig efter att vi har samlat in dina mätvärden, alltså hur mycket el som du har använt. Din mätare läses av automatiskt vid varje månadsskifte. I undantagsfall kan fakturering ske preliminärt.

För att välja eller ändra betal- och leveranssätt för din faktura hos oss, använd vår e-tjänst: Elnät Leverans- och Betalsätt faktura

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan