Ledningskollen – för dig som ska gräva

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

När du själv, eller någon du anlitar, ska gräva på din tomt är det viktigt att veta var det finns nedgrävda ledningar. Vi på Lidköping Elnät är skyldiga att märka ut våra kablar fram till din anslutningspunkt. Oftast är detta fram till mätarskåp eller liknande.

Vi har tre arbetsdagar på oss att besvara ett inkommit ärende i Ledningskollen och fem arbetsdagar på oss att göra utmärkningen.

När du ska gräva använder du tjänsten Ledningskollen. Ledningskollen är en gratis webbtjänst där du får reda på var elledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns. På så sätt kan du skydda ledningar mot avgrävningar, och förenkla och samordna grävarbeten. När du använder Ledningskollen skapar du ett ärende, och får sedan svar från alla som har ledningar i det område du vill gräva.

Det är en fördel om det är den som ska utföra arbetet som anmäler ärendet, eftersom det då är lättare för oss att komma i kontakt med rätt person. Tänk på att inte begära utmärkning av ledningar för lång tid innan grävningen, eftersom markeringar lätt försvinner. Men du kan heller inte anmäla alltför sent.

Utgående kablar från anslutningspunkt, även kallade internkablar, märker Lidköping Elnät inte ut. För att få reda på läget på dessa kablar, så kontaktar ni en entreprenör som har sådan utrustning.

Färgmärkning för olika ledningar

Märkning av ledningar görs med sprayfärg och pinnar med olika färger. När vi på Lidköping Elnät märker ut våra ledningar görs det med gul färg. Dessa färger används för utmärkning av ledningar och annan infrastruktur i marken:

  • Gul = el
  • Lila = fjärrvärme
  • Blå = vatten och avlopp
  • Grön = fiberbredband
  • Orange = tele

Märkning av ledningar görs med sprayfärg och pinnar med olika färger. När vi på Lidköping Elnät märker ut våra ledningar görs det med gul färg. Dessa färger används för utmärkning av ledningar och annan infrastruktur i marken:

  • Gul = el
  • Lila = fjärrvärme
  • Blå = vatten och avlopp
  • Grön = fiberbredband
  • Orange = tele

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan